JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FOTOGRĀFS


Kods: 3131 10


Darba saturs:
Fotogrāfs uzņem un apstrādā fotoattēlus, kuri attēlo kādu portretu vai fiksē kādu notikumu. Izmantojot savas radošās spējas un tehniskās zināšanas, viņš izvēlas attēla objektu un ar piemērotu aparatūru cenšas to parādīt atbilstoši savai mākslinieciskai iecerei. Fotogrāfs var uzlabot fotografējamā objekta izskatu, izmantojot dabisko vai mākslīgo apgaismojumu, var fotografēt to no dažādiem leņķiem un pievērst uzmanību dažādiem izteiksmes veidiem, mainīt fonus vai arī izmantot dažādus fotoobjektīvus, tā akcentējot vēlamās detaļas dažādos fotografēšanas attālumos.

Komerciālais fotogrāfs fotografē priekšmetus, cilvēkus, ainavas, klusās dabas, ēkas, rūpnieciskās iekārtas, mehānismus komerciāliem mērķiem, piemēram, reklāmu materiāliem, afišām, žurnāliem, bukletiem, grāmatām, iekārtu pilnveidošanas un izvietošanas uzskaitei. Kā arī iemūžina cilvēku portretus un dzīves notikumus gan fotosalonos, gan notikuma vietā, piemēram, fotografējot kāzas, kristības, skolu un darba kolektīvus.

Atkarībā no mērķa, kādam paredzētas fotogrāfijas, fotogrāfs izvēlas vai iekārto fonu, noregulē vai izraugās piemērotāko apgaismojumu. Fotografējot cilvēkus, modes modeļus, fotogrāfs sarunājas ar tiem, lai panāktu iejušanos paredzētajā tēlā, palīdzētu atbrīvoties no lieka sasprindzinājuma.

Zinātnisko fotouzņēmumu fotogrāfs, izmantojot zināšanas par dažādiem specializētiem procesiem (piemēram, astronomija, bioloģija, medicīna, ķīmija), uzņem attēlus, lai ilustrētu vai atspoguļotu zinātnisko vai medicīnisko informāciju un parādības. Lai nofotografētu šos specifiskos procesus vai parādības viņi izmanto speciālu tehnisko aprīkojumu un metodes.

Fotožurnālists, fotografē nozīmīgus cilvēkus un vietas, sporta, politiskos un sabiedriskos pasākumus, kuri pēcāk tiek atspoguļoti laikrakstos, žurnālos un televīzijas pārraidēs.

Nereti fotogrāfi rada vai izvēlas veiksmīgākos fotoattēlus, lai veidotu izstādes, fotomākslas grāmatas vai arī tos pārdotu kā mākslas darbus. Lai sadarbotos ar fotoaģentūrām, viņi veido un iesniedz savu darbu apkopojumu (portfolio).

Bieži vien fotogrāfi apstrādā un rediģē izgatavotos fotoattēlus ar speciālu datorprogrammu palīdzību, lai tos noformētu atbilstoši mērķim, kādam tie paredzēti.

Savukārt, fotogrāfi, kam pieder savs uzņēmums, nodarbojas arī ar pakalpojumu reklāmas jautājumiem, plāno darbu grafiku, uzstāda un pielāgo aparatūru, iegādājas materiālus, veido dokumentāciju, izraksta rēķinus klientiem, risina finanšu jautājumus. Ja fotostudijā strādā arī citi darbinieki, fotogrāfa pienākumos ietilpst viņu pieņemšana darbā un darba vadīšana.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Fotogrāfs darbā lieto dažādas fotokameras, fotoobjektīvus, filtrus un statīvus, zibspuldzes un īpaši konstruētas apgaismes ierīces, fotofilmas, atmiņas kartes, kā arī datoru un speciālas datorprogrammas, biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Fotogrāfs var strādāt gan iekštelpās – salonos, studijās –, gan ārpus tām notikuma vietā. Fotosalonos un aģentūrās fotogrāfs strādā astoņas darba stundas, fotožurnālistiem bieži ir nenormēts darba laiks un jābūt gataviem veikt darba pienākumus uzreiz pēc informācijas saņemšanas. Daudzi fotogrāfi strādā pusslodzes darbu vai arī pēc grafika. Strādājot kā pašnodarbinātajam, darba grafiku iespējams plānot pašam.


Darba iespējas:
Fotogrāfi var strādāt fotostudijās, fotosalonos, laikrakstu un žurnālu izdevniecībās, reklāmas un fotoaģentūrās, veidot savu uzņēmumu vai kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Fotogrāfa profesiju var apgūt arodizglītības iestādēs 1 gada un 6 mēnešu laikā, profesionālās vidējās izglītības iestādēs 4 gadu laikā vai augstākās izglītības iestādēs 2 – 4 gadu laikā, specializējoties fotomākslā, dizainā. Var praktizēties pie amatu meistariem un speciālos fotomākslas kursos.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 2000 LVL.
Atalgojuma apmērs var būt arī lielāks un atkarīgs no fotogrāfa talanta, profesionalitātes, izstrādājamā darba oriģinalitātes, pārdošanas nosacījumiem, autortiesību honorāra.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu ievēro interesantus fotoattēlus žurnālos, izstādēs vai draugu fotoalbumos? Vai Tevi interesē, kā šāds rezultāts sasniegts? Vai, skatoties uz lietām un notikumiem, redzi, kā tas varētu izskatīties, iemūžināts attēlā?

Fotogrāfa profesijā būtisks ir talants ieraudzīt interesanto, skaisto un neparasto ikdienišķās lietās, mācēt ar attēla palīdzību nodot skatītājam izjūtas, noskaņu un informāciju.

Centies fotografēt visu, kas tev šķiet interesants, mēģini paskatīties uz lietām un notikumiem it kā no malas, sajust, kas ir konkrēto priekšmetu, cilvēku un notikumu raksturojošās iezīmes. Sekojot saviem sasniegumiem un pētot atzītu fotomākslinieku darbus, centies novērtēt, kā progresē tava māka atrast pareizo attēla kompozīciju un uztvert attēlojamās nianses. Attīstīt savu talantu un apgūt fotoprocesa tehniskas nianses vari, piemēram, piedaloties fotopulciņā vai praktizējoties pie kāda fotomeistara.
Interesanti, piemēram, būtu skolā noorganizēt fotoizstādi par kādu, tavuprāt, aktuālu tēmu!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā vizuālā māksla, mākslas vēsture, fizika un informātika.


Interešu joma(s): Pakalpojumu sfēra


Radniecīgās profesijas:

ŽURNĀLISTS

REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

TEKSTA MAKETĒTĀJS

DEKORĒTĀJI UN DIZAINERI

FOTODIZAINERS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

radoša pašizpausme, fotografējot vai zīmējot fotogrāfiju radīšanas tehniskais process, jaunāko tehnoloģiju iespējas
mākslas dzīves norises Latvijā un pasaulē radošs darbs
ievērojamu fotogrāfu radošās gaitas dalība izstādēs ar saviem darbiem, savu veikumu izvietošana interneta vietnēs
datorprogrammu iespējas fotogrāfiju rediģēšanā, dažādu specefektu veidošanā apkārtējās pasaules, tās norišu, nianšu un noskaņu iemūžināšana fotogrāfijās

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte neatkarība disciplinētība
emocionalitāte izteiksmīgums neatlaidība
radošums intuīcija* komplicētība**
atvērtība draudzīgums tiešums
atraktivitāte pielāgošanās spējas pacietība
bagāta iztēle precizitāte lietišķums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**komplicētība - spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt fotomākslas darba ideju iedrošināt, atraisīt cilvēkus fotografēties
veidot kompozīciju izmantot mūsdienu fotoaparātu tehniskās iespējas
fotogrāfijās parādīt modeļu unikalitāti izvietot savas fotogrāfijas specializētās interneta vietnēs
rediģēt fotogrāfijas ar speciālu datorprogrammu palīdzību panākt interesantu vizuālo efektu fotogrāfijās ar apgaismojumu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv