JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS


Kods: 4222 06


Darba saturs:
Klientu apkalpošanas operators apkalpo klientus bankā vai komercuzņēmumos, informējot viņus par pieejamajām precēm un pakalpojumiem, tobrīd aktuālajām akcijām un jaunumiem, sniedzot nepieciešamās izziņas vai izpildot klienta lūgtās darbības.

Klientu apkalpošanas operators piedāvā klientam uzņēmuma produkciju, runājot ar viņu klātbūtnē vai pa tālruni, piemēram, sniedz izziņas, dažādas apdrošināšanas iespējas, saimniecības un ikdienas preces no katalogiem, reklāmas ievietošanas iespējas dažādos preses izdevumos, informē par lidostu pakalpojumiem. Klientu apkalpošanas operators izskaidro klientam produkta īpašības, cenu daudzveidību, produkta priekšrocības salīdzinājumā ar citiem produktiem. Viņš arī uzklausa klientu vēlmes, konsultē viņus par efektīvāko risinājumu, piedāvā papildpakalpojumus, atlaides, izdevīgākus nosacījumus un citas priekšrocības, sniedz informāciju par uzņēmuma darbību. Klientu apkalpošanas operators arī risina dažādas problēmsituācijas, ar kurām saskāries klients, saņemot konkrētā uzņēmuma pakalpojumus vai lietojot tā piedāvātās preces, nepieciešamības gadījumā viņš piesaista citus kompetentus speciālistus jautājuma atrisināšanai.

Ja klientu apkalpošanas operators strādā bankā, viņš, kontaktējoties ar klientu, izzina viņa vēlmes un tās klienta uzdevumā īsteno - veic norēķinus, pārskaita naudu no klienta konta citā vai arī ieskaita naudu klienta kontā. Viņš arī piedāvā klientam aktuālos bankas produktus un sniedz par tiem informāciju, piemēram, aicina noformēt kredītlīniju, pilngadības krājkontu, mērķa krājkontu (iespēja krāt naudu konkrētam mērķim), izmantot līzinga piedāvājumus (naudas aizdevums kādas preces iegādei), izmantot interneta bankas pakalpojumus, investēt finanses dažādos fondos (piemēram, pirkt vērtspapīrus). Ja klients izvēlas kādu no šiem produktiem, klientu apkalpošanas operators sastāda līgumu par pakalpojuma izmantošanu un iereģistrē uzskaites sistēmā.

Lai pārzinātu konkrētā uzņēmuma piedāvāto produktu/piedāvājumu sortimentu, jaunumus un/vai izmaiņas tajā, klientu apkalpošanas operators regulāri piedalās specializētās apmācībās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Klientu apkalpošanas operators darbā lieto datoru, īpašas programmas un speciāli aprīkotu tālruni (tālruni ar austiņām un mikrofonu, lai vienlaikus ar informācijas sniegšanu klientam būtu iespējams strādāt ar datoru), kā arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Klientu apkalpošanas operators strādā biroja tipa telpās, astoņas darba stundas dienā. Nereti tas ir maiņu darbs pēc iepriekš saskaņota darba grafika, strādājot arī vakaros, brīvdienās un svētku dienās.


Darba iespējas:
Klientu apkalpošanas operators var strādāt valsts iestādēs, kā arī jebkurā uzņēmumā, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preces, piemēram, izziņu centros, tūrisma aģentūrās, bankās, tīkla pārdošanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Klientu apkalpošanas operatora profesiju var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs 3 – 4 gadu laikā, vai mācoties profesionālās pilnveides kursos.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no speciālista profesionalitātes un uzņēmuma specifikas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista darbs ar cilvēkiem, vai patīk viņiem palīdzēt dažādās situācijās? Vai esi atsaucīgs? Vai tev padodas informācijas meklēšana un analizēšana?

Klientu apkalpošanas operatora darbā svarīga ir māka kontaktēties ar dažādiem cilvēkiem, izzināt viņu vēlmes, atrast un izanalizēt viņiem nepieciešamo informāciju, kā arī saprotamā veidā to izskaidrot klientiem. Vērtīga ir prasme sarunās būt diplomātiskam un viegli rast kompromisus dažādās problēmsituācijās. Spēju izklāstīt un pamatot savas domas, uzklausīt citus, analizēt dažādus viedokļus palīdzēs attīstīt, piemēram, dalība skolas un ārpusklases aktivitātēs, interešu un diskusiju grupās, skolēnu pašpārvaldē.

Šajā profesijā būtiskas ir arī svešvalodu zināšanas, kuras var pilnveidot, skatoties ārzemju televīzijas pārraides, lasot preses izdevumus un grāmatas valodā, kuru vēlies apgūt.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, psiholoģija, svešvalodas un informātika.


Interešu joma(s): Pakalpojumu sfēra


Radniecīgās profesijas:

CEĻOJUMU KONSULTANTS

REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

REKLĀMAS KONSULTANTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

aktīva sabiedriskā dzīvē darbs ar cilvēkiem
informācijas apmaiņa sociālajos portālos palīdzība cilvēkiem
lietišķā etiķete dažādas informācijas meklēšanas un atlases sistēmas internetā
savu zināšanu un pieredzes nodošana cilvēkiem pašizglītošanās iespējas saskarsmes psiholoģijā, konfliktu risināšanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums vaļsirdība optimisms
apķērīgums laipnība zinātkāre
sabiedriskums neatlaidība disciplinētība
izpalīdzīgums pacietība apzinīgums
pārliecinātība enerģiskums spēja pielāgoties
taktiskums ekstraversija * lietišķums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem sastrādāties ar komandas biedriem
kontrolēt savas emocijas atrast informāciju dažādās datu bāzēs
precīzi izpildīt man uzticētos pienākumus ātri atrast būtiskāko lielā informācijas daudzumā
kārtot lietišķo dokumentāciju strādāt ar datoru, dažādu biroja tehniku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv