JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS


Kods: 3429 18


Darba saturs:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks apkalpo pircējus un rūpējas par preču apsaimniekošanu, pēta tirgu un preču piedāvājumu, piedalās preču reklamēšanā, iesaistās arī personāla (uzņēmumā strādājošo darbinieku) vadībā.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, izzina pircēju vēlmes un informē viņus par precēm. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks demonstrē pircējiem pieprasītās preces, kā arī piedāvā to aizvietotājus, ja izrādītās preces pircējus tomēr neapmierina. Viņš pieņem no pircējiem samaksu par pirkumu, noformē bezskaidras naudas pārskaitījumus, līzinga operācijas un preču pavaddokumentus. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks arī iesaiņo pirkumu un nodrošina preču piegādi pircēja norādītajā adresē. Viņš kontrolē pircēju plūsmu, uzmanot, lai neveidojas rindas un drūzmēšanās un lai visi pircēji var iepazīties ar piedāvāto preci. Viņš arī vērīgi seko, lai nenotiktu zagšana. Ja atklājas kādi patērētāja (pircēja) tiesību pārkāpumi, mazumtirdzniecības komercdarbinieks risina šos jautājumus.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks saskaņo preču piegādes grafiku, pārrauga piegādes termiņus un maksājumus, pieņem preces pēc kvalitātes un daudzuma, kā arī noformē preču piegādes pavaddokumentus. Viņš nogādā preces glabāšanai un pārrauga preču uzglabāšanas termiņus. Kad preces saņemtas, mazumtirdzniecības komercdarbinieks sagatavo tās pārdošanai, marķējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc tam viņš tās izvieto tirdzniecības zālē, ievērojot preču saderību un tirgzinību pamatprincipus.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks aizpilda kases un preču pieņemšanas dokumentus, viņa pienākumos ietilpst arī preču uzskaitīšana veikalā. Viņš sastāda un noformē dažādus ar preču plūsmu saistītus lietvedības dokumentus un kontrolē, kā tie tiek īstenoti. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks kontaktējas ar preču piegādātājiem un klientiem, noformē līgumus un to pielikumus. Viņš arī piedalās inventarizācijā (preču pārbaudē, reģistrācijā un salīdzināšanā ar preču sarakstiem) un aizpilda ar to saistītos dokumentus. Ja piegādātā prece nav kvalitatīva, tā nav piegādāta atbilstošā daudzumā vai laikā, mazumtirdzniecības komercdarbinieks sagatavo reklamācijas (sūdzības, prasības atlīdzināt zaudējumus).

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, kas nodarbojas ar tirgus izpēti, analizē to, kādas preces cilvēkiem nepieciešamas, nosaka preču sortimentu (dažādību) savā uzņēmumā un noskaidro, kas šīs preces varētu piegādāt. Viņš izpēta piegādātāju piedāvājumus un sagatavo informāciju par piegādātājiem uzņēmuma vadībai. Viņš arī analizē preču krājumus, preču piegādes daudzumu un biežumu.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks, kas strādā uzņēmuma reklāmas nodaļā, piedalās preču reklāmas pasākumos. Viņš piedalās to sagatavošanā un norisē, aprēķina reklāmas pasākumu izmaksas, novērtē to efektivitāti.

Strādājot personāla vadībā, mazumtirdzniecības komercdarbinieks noformē darbinieku pieņemšanu darbā un novērtē viņu atbilstību ieņemamajam amatam. Viņš sastāda darbinieku darba plānu un darba grafiku, kontrolē to izpildi, kā arī noformē personāla lietvedības dokumentus. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks personāla vadībā arī izstrādā un vada dažādus projektus, piedalās uzņēmuma darba organizēšanā, uzskaita un kontrolē materiālās vērtības.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks darbā lieto dažādu veidu kases aparātus, datoru un biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu.


Darba apstākļi:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieka darbs tiek veikts tirdzniecības zālē vai biroja tipa telpās, viņš strādā astoņu stundu darba dienu pēc iepriekš saskaņota darba grafika.


Darba iespējas:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieki var strādāt veikalos, privātuzņēmumos, valsts iestādēs, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība, ko var apgūt 4 gadu laikā, vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Mācību ilgums 2 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 600 LVL.
Atalgojuma apjoms atkarīgs no darba pieredzes un konkrētā tirdzniecības uzņēmuma algu politikas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk kontaktēties ar cilvēkiem, palīdzēt viņiem izdarīt kādu izvēli? Vai tev piemīt spēja ieinteresēt, pārliecināt? Vai proti atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem, izzināt viņu vēlmes? Vai tev viegli padodas matemātiskas darbības?

Mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesijā ir svarīgi būt komunikablam, godīgam, laipnam un prast strādāt komandā. Darbā ar cilvēkiem svarīgi ir labi prast valsts valodu un pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu. Noderēs arī prasme argumentēti aizstāvēt savas intereses un viedokli. Būtiska ir spēja patstāvīgi plānot savu darba režīmu, sakārtot darbus pēc to svarīguma un sadalīt veicamos uzdevumus, kā arī analizēt informāciju un izdarītos secinājumus izmantot tālākajā darbībā. Svarīga ir māka lietot modernās tehnoloģijas. Šīs iemaņas vari attīstīt, iesaistoties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs un projektos, piedaloties dažādu pasākumu organizēšanā skolā vai ārpus tās.

Ja vēlies kļūt par mazumtirdzniecības komercdarbinieku, svarīgi jau skolā pievērst uzmanību matemātikai, biznesa ekonomiskajiem pamatiem, psiholoģijai un svešvalodām.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS (DĪLERIS)

TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

TIRGZINĪBAS/TIRGVEDĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas iespējas un stratēģijas ienākumu un izdevumu uzskaite un analīze
uzņēmējdarbība, ekonomika preču cenas tirdzniecības vietās
patērētāju tiesības mārketings un reklāma
tirgzinības un prečzinības izpārdošanas akcijas, pastāvīgo klientu priekšrocības, atlaižu kuponi

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība prasīgums neatlaidība
izlēmība ekstraversija** pacietība
enerģiskums disciplinētība kārtīgums
iniciatīva atbildīgums patstāvība
stabilitāte racionalitāte*** uzcītība
materiālims* saimnieciskums lietišķums

* materiālisms nozīmē orientāciju uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem konstruktīvi risināt konfliktus
noteikt preču sortimentu, organizēt to piegādi novērtēt preču kvalitāti
veikt sistematizētu materiālu un preču uzskaiti organizēt preču reklāmas pasākumus
kārtot lietišķo dokumentāciju, veikt saraksti koordinēt, pārraudzīt darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv