JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 3429 21


Darba saturs:
Tirgzinības un tirdzniecības speciālists pēta un analizē preču tirgu, lai noteiktu uzņēmuma, kurā viņš strādā, vēlamās darbības virzienu vai tā maiņu, kā arī piedalās tirdzniecības procesā.

Tirgzinības un tirdzniecības speciālists pēta uzņēmuma ārējo vidi un iespējamos uzņēmuma produkcijas pircējus vai patērētājus, tā nosakot tirgus potenciālu (to, kādu un cik lielu tirgu būs iespējams apkalpot). Viņš analizē uzņēmuma un tā ražoto preču stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Tirgzinības un tirdzniecības speciālists saskaņā ar šiem izpētes rezultātiem izstrādā un īsteno mārketinga plānu (darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai preču vai pakalpojumu pārdošanai) un seko tā izpildei.

Tirgzinības un tirdzniecības speciālists palīdz īstenot uzņēmuma tirdzniecisko darbību: sagatavo un sniedz pircējiem informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu, veido kontaktus starp pircēju un pārdevēju, nosaka preču cenu.

Tirgzinības un tirdzniecības speciālists strādā komandā ar citiem kolēģiem un organizē veicamo darbu izpildi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Tirgzinības un tirdzniecības speciālists darbā lieto datoru un dažādu biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu.


Darba apstākļi:
Tirgzinības un tirdzniecības speciālista darbs tiek veikts biroja tipa telpās individuāli vai darba grupās. Tirgzinības un tirdzniecības speciālists strādā astoņas darba stundas dienā pēc iepriekš saskaņota darba grafika.


Darba iespējas:
Tirgzinības un tirdzniecības speciālists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, izvēloties mārketinga un tirdzniecības speciālista programmu, kas apgūstama 2 – 3 gadu laikā.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 600 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev piemīt labas saskarsmes spējas? Vai tev nesagādā grūtības atrast vajadzīgu informāciju, un vai proti to analizēt? Vai tevi saista ekonomikas procesi? Vai spēj veikt dažādus darbus patstāvīgi? Vai tev padodas darbs komandā, un vai proti risināt problēmsituācijas?

Tirgzinības un tirdzniecības speciālista profesijā svarīga ir prasme apkopot datus un, balstoties uz tiem, plānot turpmāko darbību, tāpēc pārliecinies par to, vai tas tev padodas. Noteikti noderēs arī pieredze un zināšanas, ko būsi ieguvis, darbojoties jauniešu organizācijās, skolas pasākumu organizēšanā vai debašu klubā, jo šajā profesijā būtiska ir spēja argumentēti izteikt savu viedokli un māka prezentēt, kā arī atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem. Centies labi apgūt arī vismaz vienu svešvalodu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, psiholoģija, svešvalodas, informātika.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONISKĀS KOMERCIJAS SPECIĀLISTS

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS (DĪLERIS)

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

TIRGZINĪBAS/TIRGVEDĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika mārketings
praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas un stratēģijas preču dizains, iepakojums un reklāma
patērētāju psiholoģija, iepirkšanās paradumi reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem
tidzniecība preču tirgus izpēte

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība neatkarība neatlaidība
izlēmība sabiedriskums disciplinētība
enerģiskums analītiskums apķērība
iniciatīva sistemātiskums** patstāvība
stabilitāte kritiskums uzcītība
materiālisms* racionalitāte *** lietišķums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem pārzināt preču cenu veidošanas principu
konstruktīvi risināt konfliktus pārzināt preču noieta veicināšanas stratēģijas
veikt preču tirgus izpēti organizēt preču tirdzniecību
izstrādāt mārketinga plānu plānot darba laiku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv