JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.APDROŠINĀTĀJS


Kods: 3412 02


Darba saturs:
Apdrošinātājs tiekas ar apdrošināšanas firmas klientiem un nodarbojas ar dažādu veidu apdrošināšanas operācijām. Viņš apdrošina, piemēram, fizisku un juridisku personu autotransportu, nekustamo īpašumu, dzīvību un veselību, ceļojumus, kravas pārvadājumus – pret noteiktu maksājumu veikšanu garantē zaudējumu atlīdzināšanu, ja, piemēram, apdrošinātā lieta nozagta vai sabojāta. Viņš klientiem piedāvā civiltiesisko (kad cilvēks ar savām apzinātām vai neapzinātām darbībām rada zaudējumus trešajai pusei, piemēram, autoavārijas gadījumā, apdrošinot lielus darījumus, veicot medicīniskas manipulācijas) un finanšu riska apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Tiekoties ar potenciālo klientu, apdrošinātājs izzina viņa apdrošināšanas vajadzības, analizē iespējamo risku līmeni, klienta vēlmes, noskaidro, kādas ir viņa finansiālās vēlmes un iespējas, kuru robežās jāizvēlas piemērotākais apdrošināšanas veids. Viņš iepazīstina klientu ar apdrošināšanas kompānijas piedāvājumu – izskaidro apdrošināšanas nosacījumus, iespējamos apdrošināšanas veidus un izdevīgākās apdrošināšanas variantus.

Apdrošinātājs apseko un novērtē apdrošināšanas objektus (piemēram, ēkas) un izstrādā apdrošināšanas noteikumus. Novērtējot negadījumu sekas un to atbilstību ar klientu noslēgtās apdrošināšanas veidam, apdrošinātājs aprēķina apdrošināšanas prēmijas un kompensāciju izmaksas.

Apdrošinātāja pienākumos ietilpst aizvien jaunu klientu piesaistīšana un klientu lojalitātes (uzticības) stiprināšana un veicināšana pret konkrēto apdrošināšanas kompāniju. Viņš popularizē savas firmas pozitīvo pieredzi, reizumis sadarbojas ar masu medijiem.

Bieži vien apdrošinātāji specializējas konkrētu apdrošināšanas polišu veidu tirdzniecībā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Apdrošinātāji darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru ar interneta pieslēgumu, kopēšanas aparātu, printeri. Bieži vien, dodoties pie klientiem, apdrošinātājs izmanto automašīnu.


Darba apstākļi:
Apdrošinātāja darbs lielākoties tiek veikts biroja tipa telpās. Viņš arī bieži dodas izbraukumos pie klientiem. Visbiežāk apdrošinātājs strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai pielāgotos klientu vajadzībām, nereti jāstrādā virsstundas arī vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Apdrošinātāji var strādāt dažādās apdrošināšanas kompānijās.


Nepieciešamā izglītība:
Vēlama augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, biznesa vadībā. Mācību ilgums 3 – 4 gadi. Lai strādātu par apdrošinātāju, nepieciešams iziet speciālu apmācības kursu apdrošināšanas kompānijā, pēc kura sekmīgas beigšanas tiek izsniegts apdrošinātāja sertifikāts. Lai strādātu ar dažādiem apdrošināšanas veidiem, jāiegūst sertifikāts katrā no tiem.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no apdrošinātāja noslēgto līgumu daudzuma. No katra noslēgtā līguma summas apdrošinātājs saņem noteiktus procentus.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev šķiet būtiski, ka cilvēki nelaimes gadījumos var būt pasargāti vismaz no finansiāliem zaudējumiem? Vai tev patīk strādāt ar cilvēkiem? Vai spēj citiem saprotami izskaidrot dažādus jautājumus?

Lai kļūtu par apdrošinātāju, vēlamas labas pārdošanas prasmes, komunikācijas un izskaidrošanas spējas. Šīs īpašības var attīstīt, aktīvi piedaloties skolas sabiedriskajā dzīvē, piemēram, organizējot un iesaistoties skolas Ziemassvētku tirdziņā, kā arī uzņemoties dalību un pienākumus, ja kādu pasākumu rīko tavi draugi vai skolasbiedri. Prasmi izteikties skaidri, pamatoti un citiem saprotami, var izkopt, pats labi apgūstot un izskaidrojot mācību vielu citiem, piemēram, eksāmenu vai pārbaudes darbu laikā. Interesēšanās par notikumiem sabiedrībā veicinās prasmi izprast cēloņu un seku likumsakarības, līdz ar to arī māku saskatīt vienu procesu ietekmi uz citiem procesiem. Šādas analīzes un faktu strukturēšanas spējas ir vienas no svarīgākajām prasmēm apdrošinātāja profesijā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, politika un tiesības, biznesa ekonomiskie pamati, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

jaunākās ziņas, sabiedriskās dzīves aktualitātes politisko procesu ietekme uz dzīves kvalitāti, sociālekonomisko stāvokli
atbildīgu lēmumu pieņemšana, izvērtējot ieguvumus, zaudējumus un riskus klientu lojalitātes programmas un to bonusi sadzīves pakalpojumiem, iepirkumu vietās
iespēja apdrošināt savu veselību vai vērtīgu īpašumu dalība sabiedriskās dzīves norisēs
analītisks darbs saskarsme, attiecības un darbs ar cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība materiālisms* draudzīgums
izlēmīgums neatkarība disciplinētība
enerģiskums racionalitāte** precizitāte
godkāre apķērība taupīgums
iniciatīva optimisms piesardzība
sabiedriskums praktiskums neatlaidība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
konstruktīvi risināt konfliktus pārliecināt cilvēkus
strukturēti izklāstīt savu viedokli mutiski un rakstveidā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
noformēt lietišķo dokumentāciju strādāt ar biroja tehniku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv