JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BROKERIS


Kods: 3411 17


Darba saturs:
Brokeris darbojas vērtspapīru tirgū, klientu uzdevumā pērkot un pārdodot vērtspapīrus (akcijas, obligācijas, valsts obligācijas) ar mērķi gūt peļņu no šiem darījumiem.

Brokeris regulāri seko līdzi esošajai situācijai vērtspapīru tirgū – kādi vērtspapīri tiek pieprasīti un piedāvāti un par kādām cenām. Viņš arī analizē visus apstākļus, kas var ietekmēt vērtspapīru cenu, piemēram, seko līdzi vērtspapīru tirgus dalībnieku (uzņēmumu, kuru akcijas vai obligācijas tiek pirktas vai pārdotas) finansiālajai situācijai un attīstības iespējām, tam, kā mainās piedāvāto vērtspapīru pieprasījums. Tas nepieciešams, lai jau laikus varētu paredzēt vērtspapīru cenas izmaiņas un veikt vērtspapīru pirkšanas vai pārdošanas operācijas.

Brokeris parasti darbojas savu klientu uzdevumā, pārdodot vērtspapīrus, kas ir klienta īpašumā, vai pērkot vērtspapīrus, kuros klients ir ieinteresēts. Viņš arī konsultē klientus – iesaka, kādos vērtspapīros ir vērts ieguldīt līdzekļus, un norāda, kuri ir mazāk ienesīgi. Vai arī, strādājot kā pašnodarbināta persona, veic darījumus vērtspapīru tirgū, lai gūtu peļņu no pirkšanas/pārdošanas operācijām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Brokeris darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī izmanto internetu regulāras informācijas iegūšanai par stāvokli vērtspapīru tirgū. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Bieži sarunas ar potenciālajiem vai jau esošajiem klientiem notiek klientu telpās vai arī konferenču zālēs. Brokeris strādā astoņu stundu darba dienu, taču, lai viņš varētu sekot vērtspapīru tirgu darbībai citās valstīs un citās laika zonās, piemēram, Japānā, ASV, darba laiks var noritēt atšķirīgās diennakts stundās nekā citu profesiju pārstāvjiem.


Darba iespējas:
Brokeris var strādāt kredītiestādēs, investīciju kompānijās un brokeru sabiedrībās un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība finansēs un/vai ekonomikā. Mācību ilgums 3 – 5 gadi. Obligāta prasība, lai varētu strādāt šajā profesijā, ir iegūta brokera licence, ko var saņemt, nokārtojot īpašu pārbaudījumu.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 2000 LVL.
Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no strādājošā darba pieredzes. Vairumā gadījumu alga ir tieši saistīta ar klienta uzdevumā veiktā darījuma apjomu, jo brokeris saņem noteiktus procentus no šī darījuma summas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē iespēja patstāvīgi veikt savu darbu? Vai tev piemīt analītiķa spējas un prasme paredzēt nākotnes iespējas? Vai tev padodas matemātiski aprēķini?

Brokera profesijā būtiska ir māka strādāt ar lielu informācijas apjomu un prast atrast nepieciešamos faktus, kas palīdzētu ātrāk pieņemt lēmumu par vienu vai otru darījumu vērtspapīru tirgū. Brokerim svarīga ir labi attīstīta intuīcija un spēja novērtēt tirgus situāciju, tāpēc jau tagad mēģini izkopt prognozēšanas prasmi, cenšoties dažādās situācijās saskatīt likumsakarības.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

EKONOMISTS

BANKU SPECIĀLISTS

FINANŠU TIRGUS ANALĪTIĶIS

VĒRTSPAPĪRU EKSPERTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika norises vērtspapīru tirgū, biržu darbība
matemātika, statistika valūtas kursa pārmaiņas
finanšu ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos globālo politikas notikumu ietekme uz vietējo ekonomiku
analītisks, intuitīvs darbs peļņas iespējas akciju tirgū

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība materiālisms* ambiciozitāte
izlēmīgums neatkarība atbildīgums
impulsivitāte ekstraversija** rūpīgums
enerģiskums uzstājība taupīgums
iniciatīva optimisms piesardzība
sabiedriskums praktiskums neatlaidība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ātri pieņemt atbildīgus lēmumus mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
ātri veikt matemātiskus aprēķinus veidot labu saskarsmi
konstruktīvi argumentēt savu viedokli strādāt ar biroja tehniku
kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv