JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEDIJU PLĀNOTĀJS

Darba saturs:
Mediju plānotāji, pamatojoties uz savām zināšanām par dažādu mediju specifiku un reklāmas reitingiem, plāno, kā dažādu veidu reklāmas materiālus izvietot plašsaziņas līdzekļos, piemēram, avīzēs, žurnālos, katalogos, televīzijā, radio vai tirdzniecības vietās.

Mediju plānotāji sadarbojas ar klientiem, kuri vēlas izvietot sava uzņēmuma vai preču reklāmas. Viņi izzina klientu produktu specifiku un produkta mērķauditoriju – cilvēku grupu, kam šis konkrētais produkts vai pakalpojums paredzēts, – klienta vēlmes un finansiālās iespējas. Novērtējot visus iepriekšminētos faktorus, mediju plānotāji izlemj, vai šā klienta reklāmas labāk likt preses izdevumos vai rādīt televīzijā, vai izmantot vēl kādus citus medijus. Ja, piemēram, kā labākais veids konkrētā klienta produkta reklamēšanai ir izvēlēta televīzija, mediju plānotāji izvēlas un iesaka, kādi raidlaiki būtu paši piemērotākie, lai reklāmu redzētu tās cilvēku grupas, piemēram, jaunieši vai pusmūža cilvēki, kurām produkts paredzēts. Lai veiksmīgi atrastu vislabāko reklamēšanas veidu, mediju plānotājiem labi jāpārzina tirgū esošo mediju piedāvājumus, iespējamās priekšrocības. Mediju plānotāji regulāri izskata un izvērtē mediju piedāvājumus, novitātes, cenu pārmaiņas. Visu šo informāciju izmanto savā darbā, kā arī ar to iepazīstina savus kolēģus un partnerus, kuri veido vai adaptē (piemēro) Latvijas apstākļiem citās valstīs izveidotās reklāmas.

Kad mediju plānotājs izzinājis reklāmas kampaņas budžetu, mērķauditoriju, vēlamos nosacījumus reklāmas izvietošanai, viņš, izmantojot piemērotu datorprogrammu, izveido konkrētās reklāmas kampaņas grafiku – mediju plānu. Mediju plānotājs veido tabulas, ļoti precīzi nosakot visus raidīšanas vai reklāmas iespiešanas datumus un laikus, periodiskumu, ar kādu tās atkārtosies. Viņš tiekas ar preses, televīzijas, izdevniecību pārstāvjiem, lai vienotos par veicamo darbu. Saskaņo raidlaikus, izvēlas piemērotākos raidījumus, kuru laikā reklāmas tiks rādītas, izvēlas piemērotāko vietu preses izdevumos, ja paredzami drukas darbi.

Mediju plāna izveidē mediju plānotājs ņem vērā TV, radio, preses, interneta reitingu (reklāmas popularitātes) datus, pēc kampaņas vai tās laikā novērtē, cik tā bijusi vai ir veiksmīga, lai to atbilstoši koriģētu un spētu sasniegt pēc iespējas labāku galarezultātu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mediju plānotājs darbā lieto datoru, dažādus dokumentus, informācijas bukletus, dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, internetu, tālruni, kā arī biroja tehniku, piemēram, faksa aparātu, skeneri, kopēšanas iekārtas.


Darba apstākļi:
Mediju plānotājs strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Mediju plānotāji var strādāt privātās mediju vai reklāmas aģentūrās, televīzijā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība, vēlams reklāmas zinātnēs (mācību ilgums 2,3 gadi) vai sabiedriskajās attiecībās (mācību ilgums 2,5 – 4 gadi). Nepieciešama ļoti laba datorprasme.


Iespējamais atalgojums:
440 līdz 660 LVL.
Mediju plānotāja algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma, kā arī īstenoto projektu daudzuma. Parasti ir noteikts mēneša atalgojums, un pēc uzņēmuma vadītāja ieskatiem iespējamas regulāras vai vienreizējas prēmijas par labiem sasniegumiem vai īpašiem risinājumiem darba veikšanā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi aizrauj reklāmas bizness, vai tev šķiet, ka reklāmas ir būtiska un neatņemama mūsdienu sabiedrības izpausmes sastāvdaļa?

Attīsti māku sadarboties ar cilvēkiem, uzklausīt citus, prasmi pieņemt lēmumus un veicini analītiskas domāšanas iemaņas. Ļoti labs treniņš šo īpašību attīstīšanai būs piedalīšanās dažādos sabiedriskos projektos un pasākumos, varbūt pats izdomā un realizē kādu projektu? Piemēram, izdomā un īsteno kādu labdarības akciju, tādējādi palīdzot bērniem vai dzīvniekiem. Šīs aktivitātes attīstītu arī komunikācijas spējas, kas ļoti noder mediju plānotāja darbā.

Pievērs īpašu uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā informātika, matemātika, latviešu valoda un literatūra un svešvalodas.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

REKLĀMAS KONSULTANTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

PROJEKTU VADĪTĀJS

MĀRKETINGA SPECIĀLISTS

MĀRKETINGA MENEDŽERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem praktiskā un patērētāju psiholoģija, pārliecināšanas iespējas
ziņas un notikumi valsts un pasaules mērogā dažādi plašsaziņas līdzekļi (prese, TV, radio, internets u.tml.)
sabiedriskās dzīves pasākumi, to organizēšana reklāmas un publicitātes kampaņu veidošana
notikumi reklāmas industrijā sadarbība ar dažādiem cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

enerģiskums praktiskums uzņēmība
sabiedriskums disciplinētība komplicētība **
neatlaidība pielāgošanās spēja bagāta iztēle
ekstraversija * taktiskums intuīcija ***
optimisms atbildība radošums
pašapziņa apķērība ambiciozitāte

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem pārliecināt cilvēkus, apgūt prasmi uzstāties un argumentēt viedokli
loģiski izteikt savas domas vārdos un rakstos prast orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko
plānot laiku, veikt darbus secīgi un termiņā rast radošus risinājumus dažādās situācijās
strādāt paaugstināta stresa apstākļos veikt matemātiskus aprēķinus, strādāt ar speciālām datorprogrammām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv