JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.RADOŠAIS (KREATĪVAIS DIREKTORS)


Kods: pagaidām nav


Darba saturs:
Radošais direktors reklāmas aģentūrā vada un uzrauga visu reklāmas radīšanas procesu no darba uzdevuma saņemšanas līdz gatava produkta (piemēram, televīzijas vai radio klipi, žurnālu, avīžu, vides stendu maketi, interneta baneri jeb transparenta tipa paziņojumi un izcelti reklāmas laukumi, dažādi drukāti materiāli veikaliem) nodošanai klientam. Ja nepieciešams, radošais direktors kopā ar aģentūras stratēģiju plānotāju un grafisko dizaineru izstrādā zīmolu komunikācijas un vizuālās identitātes pamatus rokasgrāmatas veidā.

Radošais direktors organizē radošās komandas (tekstu autora un redaktora, mākslinieka, grafiskā dizainera, maketētāja) darbu. Viņš dod darba uzdevumu un sadarbojas ar fotogrāfiem, radio, skaņu ierakstu un filmu studiju režisoriem.

Radošais direktors kopā ar projektu direktoru formulē radošā darba uzdevumu, kas satur gan visu izgatavojamo reklāmas veidu uzskaitījumu, piemēram, reklāma TV, presē, vidē (piemēram, uz ielas, autobusiem, internetā, tirdzniecības vietās, gan galvenās ziņas - ko ar šo reklāmu grib pateikt, piemēram, vēstīt par nepieciešamību uzkrāt finanses bērna nākotnei, lai nodrošinātu labākas izglītības iespējas, vai arī - īpašs cenas piedāvājums Ziemassvētkos. Darba uzdevums satur arī informāciju par izraudzīto mērķa auditoriju, kas tiek raksturota pēc vecuma, dzimuma, dzīves vietas un sociālā statusa.

Radošais direktors izdomā interesantu un saprotamu ziņu pasniegšanas veidu, ko sauc par reklāmas koncepciju. To radošais direktors prezentē klienta uzņēmuma mārketinga vadītājam. Ja klients koncepciju apstiprina, radošais direktors tālāk dod uzdevumu savai radošajai komandai un uzrauga, lai visi izgatavotie reklāmas materiāli atbilstu koncepcijai, klienta zīmola komunikācijas stilam un tonim.

Radošais direktors piedalās jaunu radošās komandas darbinieku atlasē, esošo darbinieku kvalifikācijas novērtēšanā un celšanā, auditorijas socioloģiskajos pētījumos, seko aktualitātēm reklāmas industrijā un klientu uzņēmējdarbībā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Radošais direktors darbā lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, tālruni, faksa aparātu, skeneri, kopēšanas iekārtu. Viņa rīcībā var būt arī foto un video tehnika reklāmas skiču izgatavošanai.


Darba apstākļi:
Radošais direktors strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu. Reklāmas filmēšanas, ieskaņošanas vai fotografēšanas sesiju laikā radošais direktors atrodas studijā, filmēšanas laukumā vai paviljonā.


Darba iespējas:
Radošais direktors var strādāt reklāmas, dizaina, komunikāciju, mārketinga aģentūrās un filmu studijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība dizainā, grafikā vai komunikācijas zinātnē. Mācību ilgums – 2 līdz 4 gadi. Vēlama vismaz 2 līdz 3 gadu pieredze reklāmas mākslinieka, grafiskā dizainera vai teksta autora darbā, kā arī vēlamas padziļinātas zināšanas specializētās grafiskā dizaina, foto un video apstrādes datorprogrammās.


Iespējamais atalgojums:
1000 līdz 2000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, veida, radošā direktora pieredzes, radošās meistarības novērtējuma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev reklāma šķiet interesanta kā saziņas veids, ar kura palīdzību īsā laikā un ierobežotā telpā jāpiesaista uzmanība, jāsaglabā interese un jāpanāk konkrēta rīcība? Šīs prasmes iespējams attīstīt jebkurā saziņas procesā – gan nopietnās sarunās, gan izklaides pasākumos.

Ļoti augstu reklāmas jomā tiek vērtētas oriģinālas jeb savdabīgas un pirmreizējas idejas, uzdrīkstēšanās izmēģināt ko jaunu, iepriekš nezināmu un neredzētu, ātra reaģēšana uz negaidītām izmaiņām un spēja pārslēgties no viena darba uz citu. Tas ir svarīgāk par virtuozu datorprasmi vai zīmētāja talantu.

Radošais direktors visvairāk sasniedz tad, ja prot sadarboties, nevis strādā vienatnē. Radoši procesi grupā, piemēram, amatieru videofilmas, skolas laikraksta vai mājaslapas veidošana attīstīs sadarbības prasmi. Pieredzi dos vērīgums, skatoties un analizējot publisko reklāmu, kā arī mēģinājumi izdomāt savas reklāmas idejas iecienītākajiem zīmoliem.

Strādājot reklāmas jomā, jābūt gatavam iedziļināties jebkurā nozarē, pat vairākās vienlaikus . Tāpēc, strādājot pie radošās koncepcijas, noderēs visdažādākie mācību priekšmeti un zināšanas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, biznesa ekonomiskie pamati, vizuālā māksla, kultūras vēsture, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

PRODUCENTS FILMĒŠANAS PROCESĀ

PROJEKTU MĀKSLINIECISKAIS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

reklāma, norises reklāmas industrijā erudīciju attīstošas prāta spēles
sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi praktiskā un patērētāju psiholoģija
radošs, organizatorisks darbs aktīvs dzīvesveids un sports
plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem radošas izpausmes – zīmēšana, muzicēšana, rakstīšana, filmēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība * impulsivitāte godkāre
emocionalitāte emocionalitāte enerģiskums
radošums zinātkāre sabiedriskums
sapratne oriģinalitāte ekstraversija ***
intuīcija** neatlaidība optimisms
bagāta iztēle atraktivitāte pašapziņa

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

***ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem rast radošus risinājumus dažādās situācijās
pamatot savu viedokli, konstruktīvi paust kritiku pārliecināt, aizraut cilvēkus
vadīt, koordinēt grupas darbu pārzināt speciālas datorgrafikas programmas
plānot apjomīga darba izpildi ierobežotā laikā strādāt paaugstināta stresa apstākļos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv