JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SURDOTULKS


Kods: 3462 01


Darba saturs:
Surdotulki pārtulko sacīto no zīmju valodas runātajā valodā vai arī, sazinoties ar nedzirdīgiem cilvēkiem, ar roku kustībām un mīmiku runāto valodu pārtulko zīmēs.

Konsekutīvie surdotulki (secīgās tulkošanas surdotulki) sagaida, līdz runātājs ietur pauzi, un tad pārtulko sacīto. Reizēm šīs pauzes ir iepriekš norunātas, piemēram, surdotulks sacīto pārtulko ik pēc teikuma. Šī tulkošanas metode ir nepieciešama gadījumos, kad būtiska ir tulkojuma precizitāte, un tā tiek izmantota tiesu procesos.

Sinhronie surdotulki klausās runātājā un pārtulko sacīto zīmēs runāšanas laikā. Surdotulks var tulkot mācību iestādēs, lekcijās, kas paredzētas nedzirdīgiem cilvēkiem, debašu, konferenču vai runu laikā. Surdotulki var sarunāties pa tālruni nedzirdīga cilvēka vietā – noklausās sacīto un atkārto to zīmju valodā, runājot līdzi ar lūpu kustībām, lai nedzirdīgais varētu nolasīt nesaprotamos vārdus no lūpām. Surdotulks arī pārtulko nedzirdīgā sacīto runas veidā. Surdotulks palīdz nedzirdīgajiem kontaktēties ar sabiedrisko iestāžu darbiniekiem, piemēram, slimnīcās, tiesās, policijas iecirkņos, prokuratūrās. Specializējoties tiesu zinībās, surdotulks piedalās dažādos likumiskos procesos kā starpnieks starp nedzirdīgo un juristiem, advokātiem. Šim darbam nepieciešama spēja neizpaust konfidenciālu informāciju; darbs prasa specifiskas tehniskas zināšanas. Surdotulks var arī pavadīt kultūras un ceļojumu gidu, lai tulkotu gida runātos tekstus, ja braucienā devusies nedzirdīgu cilvēku grupa.

Lai, strādājot izglītības iestādēs, surdotulks nodrošinātu precīzu tulkojumu, pirms tulkošanas uzsākšanas tam noteikti jāizlasa un jāizprot lekcijas vai runas saturs.

Savukārt, lai uzlabotu savu profesionālo kvalifikāciju un apgūtu jaunāko metodiku zīmju tulkošanā, surdotulkam regulāri jāapmeklē īpaši kursi un semināri. Ja rodas pārpratumi par kāda vārda vai frāzes nozīmi, surdotulkam jāprot atrisināt radušās neskaidrības, pārjautājot runātājam vai atrodot šo frāzi vārdnīcā.

Surdotulks sarunājas ar nedzirdīgajiem cilvēkiem, iekļaujas viņu vidē un cenšas izprast viņu kultūru. Surdotulki, kam ir pedagoģiskā izglītība, strādā arī nedzirdīgiem bērniem paredzētās skolās un internātskolās.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Surdotulki darbā lieto speciālas vārdnīcas ar fotogrāfijām, dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, internetu, tālruni. Tā kā rokas ir galvenais surdotulka darba instruments, tām jābūt bez fiziskiem defektiem.


Darba apstākļi:
Surdotulki parasti strādā biroja tipa telpās, kā arī mācību iestādēs, konferenču un tiesas zālēs, auditorijās, kabinetos, televīzijas studijās. Visbiežāk tie strādā vieni; izņēmums ir sinhronie surdotulki, kas strādā divatā un nomaina viens otru ik pēc 20 minūtēm, jo šāds darba režīms prasa lielu uzmanības koncentrēšanu. Latvijas Nedzirdīgo savienībā ir surdotulki, kam ir fiksēts darbalaiks un kas apkalpo nedzirdīgos kabinetā, tad tie strādā astoņu stundu darba dienu, un ir tulki, kas dodas, piemēram, uz tiesām, prokuratūrām, slimnīcām, policijas iecirkņiem pēc izsaukuma. Tad darba laiks nav normēts, tāpat arī reizumis jāstrādā vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Surdotulks var strādāt izglītības iestādēs, valdības organizācijās, starptautiskās kompānijās, tūrisma organizācijās. Latvijā pašlaik surdotulki strādā tikai Latvijas Nedzirdīgo savienībā un tās filiālēs. Iespēja strādāt kā pašnodarbinātai personai surdotulkam ir minimāla.


Nepieciešamā izglītība:
Lai kļūtu par surdotulku, nepieciešama augstākā izglītība surdotulka specialitātē. Mācību ilgums ir 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 400 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no surdotulka darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi ievērojis, ka daži cilvēki nelieto verbālu valodu, lai sazinātos, bet dara to ar roku un mīmikas palīdzību? Vai vēlies sazināties ar šādiem cilvēkiem, kā arī palīdzēt viņiem iekļauties runājošo cilvēku sabiedrībā? Lai to realizētu, sāc meklēt iespējas apgūt zīmju valodu!

Surdotulka profesijā būtiska ir roku veiklība. To vari attīstīt dažādos veidos, piemēram, spēlējot kādu mūzikas instrumentu, adot, darot dažādus sīkus darbus, kas prasa pirkstu veiklību, pat datorspēļu spēlēšana būs noderīga!

Zīmju valodu var sākt mācīties jebkurā laikā, taču tās veiksmīgai apguvei nepieciešama arī iespēja šo valodu lietot. Tu vari jau tagad sākt kontaktēties ar nedzirdīgiem cilvēkiem un iepazīties ar viņiem tuvāk.

Skolā pievērs īpašu uzmanību valodas priekšmetiem – dzimtajai valodai un svešvalodām un to pareizrakstībai, jo arī rakstu valodas zināšanām šajā darbā ir liela nozīme. Šīs profesijas apguvē būtiskas ir arī zināšanas bioloģijā.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

TULKS

TULKOTĀJS

TELEVĪZIJAS DIKTORS

ZĪMJU VALODAS PASNIEDZĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

nedzirdīgo cilvēku zīmju valoda saskarsmes psiholoģija
nedzirdīgo cilvēku dzīvesveids vārdu, terminu vai izteicienu daudzveidīgā nozīme dažādos kontekstos
neverbālās saskarsmes īpatnības dzimtā valoda un svešvalodas
sinhronās tulkošanas tehnikas palīdzība nedzirdīgiem cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

intelektualitāte * sapratne spēja pielāgoties
emocionalitāte intuīcija ** draudzīgums
radošums komplicētība*** uzņēmība
izteiksmīgums neatlaidība apķērība
sabiedriskums sistemātiskums**** atbildība
precizitāte optimisms izpalīdzīgums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk

****sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izmantot nedzirdīgo zīmju valodu izprast neverbālo valodu*
saprasties ar cilvēkiem saglabāt mieru un rast risinājumus dažādās situācijās
pārzināt cilvēku psiholoģiju strādāt ar klientiem, ievērojot konfidencialitāti
loģiski paust savas domas precīzi izpildīt dotos uzdevumus

*neverbālā valoda – sazināšanās bez vārdiem, izmantojot ķermeņa pozu, žestus, mīmiku, balss toni, intonāciju.

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv