JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TULKOTĀJS


Kods: 2444 10


Darba saturs:
Tulkotājs pārtulko rakstīto tekstu no vienas valodas otrā. Vispirms tulkotājs izlasa rakstīto vienā valodā, tad šo tekstu, izmantojot savas valodas zināšanas, kā arī vārdnīcas, elektroniskās vārdnīcas vai gramatikas, pārtulko otrā valodā un tulkojumu piefiksē datorā vai uz papīra. Tulkotājs var tulkot grāmatas, rakstus, vēstules, dažādus pētījumus, atskaites, līgumus, juridiskus dokumentus, reklāmas materiālus (katalogus, brošūras). Tulkotājs var arī nodrošināt saraksti starp dažādās valodās runājošiem indivīdiem vai uzņēmumiem gan elektroniski, gan pa pastu. Tulkotājs var tulkot filmas un veidot subtitrus.

Pēc tulkojuma veikšanas tulkotājs pārbauda, vai sākotnējā teksta nozīme un tā radītā atmosfēra nav zudusi. Tulkotājs pārliecinās, ka tehniskie termini ir iztulkoti pareizi. Tulkojamos vārdus un terminoloģiju tulkotājs meklē vārdnīcās, enciklopēdijās vai internetā. Ja tulkojumu var pārprast, tulkotājs izstrādā skaidrojošas piezīmes. Pirms darba uzsākšanas tulkotājs noskaidro pasūtītāja prasības tulkojuma kvalitātei. Lai tulkotājs spētu veiksmīgi kontaktēties ar tulkojuma pasūtītājiem, viņam bez izcilām svešvalodas zināšanām nepieciešamas arī labas saskarsmes prasmes.

Zvērinātie tulkotāji strādā notāru birojos un ir finansiāli un tiesiski atbildīgi par tulkojuma kvalitāti.

Tulkotājam jāspēj iekļauties noteiktos tulkojuma nodošanas termiņos, tāpēc viņam jāprot plānot savu laiku.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Tulkotājs darbā lieto svešvalodu, sinonīmu, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, elektroniskās vārdnīcas, enciklopēdijas, datoru, dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, internetu un tālruni, kā arī biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtas.


Darba apstākļi:
Tulkotājs parasti veic tulkojumus vai nu biroja tipa telpās, vai arī jebkurā citā sev ērtā vidē, piemēram, mājās vai bibliotēkā. Reizumis liels darba apjoms jāveic īsā izpildes laikā, kas var radīt spriedzi. Darba laiks visbiežāk ir nenormēts un atkarīgs no paša tulkotāja spējas koncentrēties. Tulkotāja darbu iespējams apvienot ar citām profesijām.


Darba iespējas:
Tulkotāji var strādāt valsts institūcijās, izglītības iestādēs, tulkojumu aģentūrās, juristu un advokātu uzņēmumos, vēstniecībās, grāmatu apgādos un izdevniecībās, televīzijas un radio studijās, ziņu aģentūrās, dažādos privātuzņēmumos. Tulkotājs var strādāt arī kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Tulkotājam nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā, vienā vai vairākās valodās. Mācību ilgums ir 3 – 5 gadi. Tulkotājs var arī iegūt augstāko izglītību tulkošanas zinātnē. Mācību ilgums ir 4 – 5 gadi. Tulkotājiem galvenokārt jāstrādā ar datoru, tāpēc nepieciešamas arī pamata datorzināšanas; darba izpildē lieti noder ātras drukāšanas iemaņas uz datora klaviatūras. Tulkotājiem, kas specializējas kādā konkrētā jomā, var būt nepieciešama izglītība arī šajā jomā (piemēram, medicīnā, jo nepieciešama laba izpratne par lietotajiem terminiem). Tāpēc par tulkotājiem bieži strādā citu profesiju pārstāvji, kas saskārušies ar savu specialitāti starptautiskā vidē. Pieejamas arī dažādas profesionālās sagatavotības uzlabošanas programmas, tulkošanas konferences un semināri.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 800 LVL.
Tulkotājiem algu aprēķina pēc iztulkotā apjoma – lappusēm vai iztulkoto zīmju skaita. Algas apmēra amplitūda ir no 1,5 līdz 20 latiem par A4 lappusi; jo vairāk tehnisku terminu tekstā un lielāka tulkotāja pieredze un kvalifikācija, jo lielāka samaksa. Tā kā zvērinātiem tulkotājiem ir liela atbildība par tulkojuma kvalitāti, arī viņu honorāri par tulkojumiem ir augstāki.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk sarunāties ar citu tautu pārstāvjiem viņu valodā un uzzināt arvien jaunas svešās valodas nianses? Vai tev viegli padodas jaunu valodu apguve? Vai tev ir laba valodas izjūta?

Šī profesija varētu būt piemērota, ja ir interese par literatūru, dažādu tautu kultūru, paražām un dzīvesveidu. Ja iespējams, apmeklē citas valstis, jo, lai labi tulkotu, būtiski izprast konkrētās tautas pasaules uztveres atšķirības.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā svešvalodas, latviešu valoda, vēsture un ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

VIDĒJAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

TULKS

LITERĀRAIS REDAKTORS

PASNIEDZĒJS

VALODNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzimtā valoda un svešvalodas valstu kultūra, māksla un vēsture
dažāda leksika un jaunvārdu veidošanās filmu, grāmatu tulkojumi, to salīdzināšana
sabiedriskās un kultūras dzīves norises eseju, domrakstu rakstīšana
jaunākā literatūra, recenzijas par grāmatām, to tulkojumiem dažādu valodu apguve un to prasmju pilnveidošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

intelektualitāte * sapratne pacietība
emocionalitāte intuīcija *** precizitāte
radošums izteiksmīgums apdomīgums
komplicētība ** neatlaidība taktiskums
zinātkāre neatkarība izpalīdzība
bagāta iztēle pārliecinātība sabiedriskums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārvaldīt dzimto valodu visaugstākajā līmenī pārvaldīt vismaz divas svešvalodas labā līmenī
nodrošināt oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi un stilistisko atbilstību sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, ievērojot konfidencialitāti
pievērst uzmanību detaļām paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā vārdos un rakstos
strādāt ar mūsdienu informācijas resursiem, specializētām datorprogrammām veikt darbu noteiktā laikā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv