JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TULKS


Kods: 2444 03


Darba saturs:
Tulks cilvēku sacīto mutvārdos pārtulko no vienas valodas otrā. Tulks var tulkot no dzimtās valodas uz svešvalodu un otrādi, kā arī no vienas svešvalodas otrā. Tulkam jāspēj atcerēties, izprast un lietot vārdus vismaz divās valodās gan rakstot, gan runājot. Tulkam jāzina šo valodu gramatikas likumi un pareizrakstība, kā arī jāizprot valodas struktūra, lai tulkojums būtu pēc iespējas precīzs. Tulks parasti specializējas kādā konkrētā jomā un padziļināti apgūst šajā jomā lietotos terminus. Viņš nepārtraukti uzlabo savu vārdu krājumu un cenšas būt informēts par notiekošo specialitātē, kurā ieguvis profesiju. Jomas, kurās tulks var specializēties, ietver ar literatūru, medicīnu, tieslietas un jurisprudenci, kā arī ar tehniku saistītas sfēras.

Tulkam jāpārzina tās tautas kultūras nianses un īpatnības, kuras valodā viņš strādā, jo valoda ir cieši saistīta ar kultūru un tās savstarpēji ietekmē viena otru. Zinot attiecīgās tautas kultūru, tradīcijas, paradumus, dzīves filozofiju un citas nianses, vieglāk izprast tulkojamo materiālu, līdz ar to nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu.

Tulkam jāievēro tulka ētikas kodekss – bieži tulkotā informācija ir konfidenciāla un to nedrīkst izpaust citiem. Tulks zina un prot lietot dažādas tulkošanas tehnikas, viņam jāspēj atcerēties garus teikumus, tāpēc tulkam nepieciešama laba atmiņa. Dažās valodās sinhronā tulkošana nav iespējama atšķirīgu valodas struktūru dēļ, tāpēc tulkam jāprot pārfrāzēt garu tekstu, saglabājot tā sākotnējo jēgu.

Ir divu kategoriju tulki – sinhronie tulki un konsekutīvie tulki. Sinhronie tulki tulko sacīto runāšanas laikā, izmantojot austiņas un mikrofonu. Sinhronie tulki parasti strādā divatā un nomaina viens otru ik pēc 20 minūtēm, jo šāds darba režīms prasa lielu uzmanības koncentrēšanu. Sinhronie tulki parasti darbojas liela mēroga vai starptautiskās konferencēs, lekcijās, prezentācijās; tie var tulkot arī televīzijas tiešraides. Konsekutīvie jeb secīgie tulki sagaida teikuma vai frāzes beigas un tad ātri pārtulko iepriekš sacīto; lai to labāk atcerētos, konsekutīvie tulki var lietot piezīmju blociņu. Abu veidu tulki mēdz iepriekš sagatavoties darbam, izstudējot tulkojamo tekstu vai vārdu krājumu. Reizēm viņiem ir pieejams tulkojamās runas uzmetums vai saturs. Tulks prezentācijās vai pasākumos var pildīt arī papildu pienākumus, piemēram, pieteikt runātāju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Tulks darbā lieto mikrofonu, austiņas, kancelejas piederumus, svešvalodu un terminu vārdnīcas, kā arī dažādus saziņas līdzekļus, piemēram, internetu, tālruni.


Darba apstākļi:
Tulka darba vide ir atkarīga no vietas, kur notiek tulkošanas procedūra, – tie var būt kabineti, istabas, tiesu zāles, auditorijas, klases telpas. Reizēm telpā var būt trokšņa fons, piemēram, tulkojot brīvdabas pasākumos vai lielās auditorijās, tāpēc tulkam nepieciešama laba dzirde un uztveres spējas. Tulka darbā nepieciešama laba emocionālā paškontrole, jo bieži rodas stresa situācijas. Reizēm nākas strādāt ilgi vai neierastā diennakts laikā. Darba stundas parasti ir neregulāras, lai gan ir izņēmumi, piemēram, juristu birojos, kur tulks strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Tulki var strādāt dažādās valsts institūcijās, izglītības iestādēs, radio un televīzijas studijās, medicīnas iestādēs, tiesās un advokātu vai juristu birojos. Tulki var arī strādāt tūrisma organizācijās, palīdzot gidiem vai asistējot īpašu ekskursiju vadīšanā.


Nepieciešamā izglītība:
Tulkam nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā, vienā vai vairākās valodās. Mācību ilgums ir 3 – 5 gadi. Tulka izglītību var iegūt arī tulkošanas zinātnē. Mācību ilgums ir 4 – 5 gadi. Tulkiem, kas specializējas kādā konkrētā jomā, var būt nepieciešama atbilstoša izglītība (piemēram, medicīnā, jo jābūt labai izpratnei par lietotajiem terminiem). Tāpēc par tulkiem bieži strādā citu profesiju pārstāvji, kas saskārušies ar savu specialitāti starptautiskā vidē. Pieejamas arī dažādas profesionālās sagatavotības uzlabošanas programmas, tulkošanas konferences un semināri.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 900 LVL.
Tulka algas apjoms atkarīgs no kvalifikācijas, pieredzes un tā, vai tulks strādā kā sinhronais vai konsekutīvais tulks – sinhronā tulka atalgojums ir augstāks. Konsekutīvo un sinhrono tulku darba samaksu parasti aprēķina pēc nostrādāto stundu skaita. Ja tulks dodas konferencē uz ārvalstīm, parasti tiek apmaksāti ceļojuma, uzturēšanās un ēšanas izdevumi, kā arī izsniegta papildu dienas nauda. Jo retāku valodu tulks pārzina, jo lielāks būs viņa atalgojums.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk sarunāties ar citu tautu pārstāvjiem viņu valodā un uzzināt arvien jaunas svešās valodas nianses? Vai tev viegli padodas jaunu valodu apgūšana?

Tulka panākumi darbā ir atkarīgi no viņa valodas zināšanām, tāpēc vislabāk būtu jau tagad pievērsties tai valodai, kurā tu vēlētos strādāt. Lasi avīzes, žurnālus un grāmatas, skaties filmas šajā valodā. Izmanto iespēju uzturēties konkrētās kultūras vidē un kontaktēties ar cilvēkiem, kam šī valoda ir dzimtā. Vienas valodas zināšanas palīdz citas valodas apguvē, tāpēc skolā pievērs uzmanību gan latviešu valodai, gan svešvalodām. Ar dažādu prāta spēļu vai uzdevumu palīdzību trenē savu atmiņu!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā svešvalodas, latviešu valoda, vēsture un ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Humanitārās zinātnes


Radniecīgās profesijas:

KULTŪRAS TŪRISMA GIDS

LEKTORS (PEDAGOGS – AUGSTSKOLAS PASNIEDZĒJS)

TULKOTĀJS

SURDOTULKS

ŽURNĀLISTS

LITERĀRAIS REDAKTORS

KOREKTORS

TŪRISMA GIDS

SVEŠVALODU PASNIEDZĒJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzimtā valoda un svešvalodas dažāda leksika un jaunvārdu veidošanās
zināšanas saskarsmes psiholoģijā sabiedriskie un kultūras dzīves notikumi
noteikta svešvaloda, tās valsts kultūra un vēsture uzstāšanās auditorijas priekšā
filmu, grāmatu tulkojumi, to salīdzināšana sadarbība ar cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

intelektualitāte * sapratne spēja pielāgoties
emocionalitāte intuīcija ** draudzīgums
radošums neatkarība uzņēmība
izteiksmīgums neatlaidība apķērība
zinātkāre pašapziņa atbildība
precizitāte optimisms izpalīdzīgums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārvaldīt dzimto valodu visaugstākajā līmenī saprasties ar cilvēkiem
pārvaldīt vismaz divas svešvalodas labā līmenī izmantot sinhronās tulkošanas tehniku
pievērst uzmanību detaļām, precīzi izpildīt doto uzdevumu paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā rakstos un mutiski
pārzināt dažādas piezīmju tehnikas, strādāt ar prezentāciju tehniskajiem līdzekļiem uzstāties auditorijas priekšā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv