JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KULTŪRAS TŪRISMA GIDS


Kods: 3478 04


Darba saturs:
Kultūras tūrisma gids pavada tūristu grupas un sniedz vispusīgu informāciju par kultūrvēsturisko mantojumu un apskates objektiem vietās, kuras kopā ar grupu apceļo. Ceļojuma laikā stāsta par kultūras pieminekļu, piemēram, vēsturisku būvju, monumentu, piemiņas objektu izcelsmi, interesantiem vēsturiskiem faktiem, zemes vai pilsētas kultūras vēsturi, pašreizējām kultūras īpatnībām.

Lai varētu pavadīt tūristu grupu, kultūras tūrisma gids vispirms iegūst informāciju par apceļojamām vietām, piemēram, bibliotēkā studē vēstures, mākslas vēstures grāmatas, meklē dažādus interesantus, ar apskatei paredzēto kultūras objektu saistītus, materiālus internetā. Visu apzināto apvieno ar līdz šim iegūtajām zināšanām, lai ceļojuma laikā pārliecinoši un saistoši varētu tūristiem pasniegt viņus interesējošos faktus un sakarības. Ja ekskursijas tiek vadītas Latvijā, kultūras tūrisma gids nodarbojas tikai ar informācijas vākšanu un ekskursiju vadīšanu, savukārt, ja tiek vadīti ārzemju ceļojumi, viņš nereti ir arī ceļojuma vadītājs. Tādā gadījumā darba pienākumos ietilpst arī formalitāšu kārtošana uz robežām un apmešanās vietās, ceļotāju informēšana par katras zemes kultūras īpatnībām un būtiskiem nosacījumiem, kas jāievēro uzturēšanās laikā. Kultūras tūrisma gids palīdz risināt radušās problēmsituācijas, piemēram, ja pazaudēta pase vai noticis kāds nelaimes gadījums.

Lai iegūtu informāciju un nodrošinātu ceļojuma vai ekskursijas organizāciju, kultūras tūrisma gids sadarbojas ar citu iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem gan tūrisma informācijas centros, gan viesnīcās, gan uzņēmumos, kas nodrošina izklaides un atpūtas pakalpojumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kultūras tūrisma gids darbā lieto datoru ar interneta pieslēgumu (informācijas meklēšanai), dažādus drukātos materiālus par kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī biroja tehniku (datoru, printeri), ja jāsagatavo dokumenti, kas saistīti ar ekskursijas organizāciju.


Darba apstākļi:
Kultūras tūrisma gida darbs tiek veikts gan ārtelpās, gan iekštelpās dažādos muzejos un citos apskates objektos, gan arī transporta līdzekļos un apmešanās vietās. Organizējot ekskursiju, darbs tiek veikts biroja tipa telpās. Darba laiks nav stingri normēts. Laiks, ko gids pavada kopā ar ekskursantiem, var būt ierobežots (īsajās ekskursijās) vai arī neierobežots, kā tas ir garākos ceļojumos, kad gids visu laiku ir kopā ar ekskursantiem. Kultūras tūrisma gidam darba laikā nākas orientēties mainīgās situācijās, sadarboties ar dažādiem cilvēkiem un, iespējams, risināt konfliktsituācijas, līdz ar to darbs var būt psiholoģiski saspringts, dažkārt arī fiziski nogurdinošs.


Darba iespējas:
Kultūras tūrisma gids var strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar tūrisma ceļojumu un ekskursiju organizēšanu, kā arī tūrisma informācijas centros, kas piedāvā gida pakalpojumus un ekskursijas. Kultūras tūrisma gida darbs ir sezonāls – siltajā sezonā darba ir ļoti daudz, bet ziemā var nākties papildus meklēt citu darbu.


Nepieciešamā izglītība:
Kultūras tūrisma gidam nepieciešamo izglītību var apgūt gan profesionālās vidējās mācību iestādēs (mācību ilgums 2 gadi) gan augstskolās (mācību ilgums 3 – 4 gadi). Par kultūras tūrisma gidu var strādāt arī bez speciālās izglītības – daudz gidu ar vēsturnieka, ģeogrāfa, filologa izglītību. Priekšrocības ir kultūras tūrisma gidiem, kas bez angļu, krievu un vācu valodas pārzina mazāk populāras svešvalodas. Kultūras tūrisma gidam arī pēc izglītības iegūšanas nepieciešams papildināt savas zināšanas un prasmes, gan iegūstot informāciju par kultūrvēsturisko mantojumu, gan izzinot aktuālos apstākļus vietās, uz kurām plānoti ceļojumi vai ekskursijas.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 600 LVL.
Kultūras tūrisma gids atalgojumu var saņemt gan par konkrētām ekskursijām un ceļojumiem, gan no uzņēmuma, kurā strādā; atalgojums atkarīgs arī no ekskursiju veida un darba intensitātes. Piemēram, strādājot kā pašnodarbinātai personai, samaksa par 2 stundu ekskursiju Rīgā ir 25 lati. Intensīvi strādājot un pārzinot vairākas svešvalodas, sezonas laikā gids var pelnīt 600 latu un vairāk, taču noslogojums un līdz ar to izpeļņa vasaras un ziemas laikā atšķiras.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ceļot? Vai tevi interesē citu tautu kultūras vēsture, dažādu tautu kultūras atšķirības?

Ja vēlies strādāt par kultūras tūrisma gidu, iepazīsties ar kultūrvēsturiskajiem objektiem savā apkārtnē, sameklē par tiem pieejamo informāciju! Skolā projektu nedēļas laikā izveido tūrisma maršrutus pa tuvāko apkārtni, papildini to ar informāciju par apskates objektiem. Piedalies kādā skolas vai klases ekskursijā un piedāvā sagatavot informāciju par maršrutu un apskates objektiem. Pastāsti pārējiem ekskursijas dalībniekiem, ko interesantu esi izzinājis! Ja ir iespējams, piedalies maršruta izstrādē.

Trenē savas komunikācijas un runas prasmes – gidam jāprot ilgi un skaidri runāt, kā arī saprasties ar visdažādākajiem cilvēkiem. Mācies risināt arī dažādas ar formalitātēm un dokumentiem saistītas problēmas, jo gids nereti ir arī ekskursiju vadītājs, kurš atbildīgs par visu ceļojuma norisi.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un svešvalodas, vēsture, kultūras vēsture un mākslas vēsture.


Interešu joma(s): Tūrisms, atpūta, viesmīlība


Radniecīgās profesijas:

EKSKURSIJU GIDS

TŪRISMA GIDS

TULKOTĀJGIDS

KULTŪRAS TŪRISMA ORGANIZATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tuvas un tālas zemes dalīšanās ar ceļojumos gūtiem iespaidiem un pieredzi
citu tautu kultūra, paražas, kultūrvēstures mantojums kultūras dzīve, mākslas izstādes, muzeji, koncerti
vēsture, kultūras vēsture, mākslas vēsture vispusīga informācija par ceļojumu maršrutā ietvertajiem apskates objektiem un vietām
sabiedriskās dzīves, aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība valdonība neatlaidība
izlēmība ekstraversija * izteiksmīgums
atraktivitāte disciplinētība izturība
enerģiskums atbildīgums apzinīgums
iniciatīva optimisms apķērība
sabiedriskums praktiskums izpalīdzīgums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem mobilizēt sevi intensīvam darbam
būt labam stāstniekam kārtot ar ceļošanu saistītās formalitātes
ieinteresēt cilvēkus kultūras tūrismā vadīt ekskursijas, ceļotāju grupas
rast radošus un konstruktīvus risinājumus kritiskās situācijās sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas valodas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv