JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.EKOTŪRISMA PĀRVALDNIEKS


Kods: 1229 35


Darba saturs:
Ekotūrisma pārvaldnieks piedāvā tūrisma pakalpojumus, konsultē par ekotūrisma iespējām valstī vai konkrētajā reģionā, vada tūrisma uzņēmuma darbību, tā darba organizēšanā un sniegtajos pakalpojumos ievērojot videi draudzīgu saimniekošanu.

Organizējot uzņēmuma darbību, ekotūrisma pārvaldnieks izstrādā uzņēmuma darba plānu, nosaka veicamos darbus un ieguldāmos finanšu līdzekļus, veido piedāvājumus klientiem, izplata informāciju par uzņēmumu, arī strādā ar klientiem. Viņš arī plāno uzņēmuma darbību ilgtermiņā, domā par jauniem darbības attīstīšanas virzieniem, iespēju gadījumā tos ievieš praksē. Piemēram, viesu namā, kas strādā pēc ekoloģiskajiem principiem, ekotūrisma pārvaldnieks seko, lai celtniecības un remonta darbos tiktu izmantoti videi draudzīgi materiāli, celtniecības atkritumi nenonāktu apkārtējā vidē, ikdienas saimniekošanā netiktu lieki tērēti resursi un izmantotas videi kaitīgas vielas. Ekotūrisma uzņēmums apmeklētājiem piedāvā pārtiku no vietējiem ražotājiem un telpu apdari no dabiskiem materiāliem. Ekskursijās un izklaides pasākumos apmeklētājiem tiek skaidroti veidi, kā pareizāk un labāk saglabāt dabas vērtības, iepazīstina ar tām, piemēram, ekskursijās pa dabas takām izrāda interesantus dabas objektus, stāsta par to veidošanās vēsturi. Viņš arī iepazīstina apmeklētājus ar dabas objektiem, kas cilvēku neapdomīgas rīcības rezultātā bojāti, stāsta, ko nozīmē būt saudzīgam pret dabu, kādām niansēm pievērst uzmanību, piemēram, kā iespējams saudzēt klinšu atsegumus, kā nostiprināt ūdenstilpņu krastus, par to, kādas vielas dabā nesadalās, kā ekonomiski saimniekot, lai izvairītos no lieku sadzīves un ķīmisko atkritumu radīšanas.

Ekotūrisma pārvaldnieks pārzina šāda uzņēmuma darbību regulējošos standartus, seko līdzi aktualitātēm likumdošanā un zinātniskajos pētījumos. Ekotūrisma pārvaldnieks ir gan ekonomiski domājošs (raugās, lai izdevumi nepārsniegtu ieņēmumus, izlemj, kur naudas ieguldījumi ir visnepieciešamākie), gan arī rūpējas par ekoloģiju un, ja ir arī ekouzņēmuma īpašnieks, rūpējas par uzņēmuma darbības ilgtspēju – seko, lai ātra peļņa nenodarītu kaitējumu videi un darbības iespējām nākotnē, lai uzņēmums varētu strādāt ilgi, izmantojot minimālus resursus.

Ekotūrisma pārvaldnieks var strādāt gan konkrētā uzņēmumā, kas veido un piedāvā tūrisma pakalpojumus, gan būt par darbinieku un konsultantu dažādās ekotūrisma nozarēs, piemēram, izveidot un uzturēt dabas takas, vadīt ekskursijas, palīdzēt tūristiem izvēlēties videi draudzīgus atpūtas veidus.

Pieredzējuši ekotūrisma pārvaldnieki var strādāt valsts iestādēs, kas regulē šīs nozares darbu, piemēram, izsakot ierosinājumus, izmaiņas likumdošanā, lauku teritoriju attīstības jautājumu risināšanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ekotūrisma pārvaldnieks darbā lieto datoru un citu biroja tehniku. Nereti ekotūrisma pārvaldnieks iesaistās arī ekotūrisma uzņēmuma darbībā – tādā gadījumā jāstrādā ar sadzīves un lauksaimniecības tehniku.


Darba apstākļi:
Ekotūrisma pārvaldnieka darbs tiek veikts gan biroja tipa telpās, gan ārā, uzņemot apmeklētājus, vadot ekskursijas, stāstot par uzņēmuma darbību. Ekotūrisma pārvaldnieks strādā astoņu stundu darba dienu, nepieciešamības gadījumā strādājot arī vakaros, brīvdienās un svētku dienās.


Darba iespējas:
Ekotūrisma pārvaldnieks var strādāt tūrisma uzņēmumos, piemēram, viesu, atpūtas namos, kā arī iestādēs, kas sniedz konsultācijas tūrisma jomā, piemēram, rajonu pašvaldībās, valsts institūcijās, tūrisma informācijas centros, dažādos atpūtas centros, piemēram, vadot ekskursijas pa dabas takām.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 2 gadi pēc vidējās izglītības iegūšanas), vēlama augstākā izglītība tūrismā vai vadības zinībās.


Iespējamais atalgojums:
230 līdz 550 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba pieredzes, uzņēmuma veida un tā, vai konkrētais speciālists ir arī uzņēmuma īpašnieks


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk uzturēties laukos? Vai tevi interesē dabā notiekošie procesi un sakarības? Vai tev rūp apkārtējās vides saudzēšana?

Vēloties kļūt par ekotūrisma pārvaldnieku, jau tagad var iesaistīties projektos, kas veicina „zaļo” dzīvesveidu un ekotūrisma popularizēšanu, kā arī pašam cenšoties dzīvot pēc šiem principiem - izmantot videi draudzīgus sadzīves produktus, šķirot atkritumus, neatstāt plastmasas pudeles un citus dabu piesārņojošus priekšmetus dabā.

Apceļojot Latviju, var pievērst uzmanību dažādu dabas rajonu īpatnībām, aizsargājamajām teritorijām un to apsaimniekošanas veidiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, biznesa ekonomiskie pamati un svešvalodas.


Interešu joma(s): Tūrisms, atpūta, viesmīlība


Radniecīgās profesijas:

LAUKU TŪRISMA SPECIĀLISTS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS (TŪRISMA UN ATPŪTAS PAKALPOJUMU JOMĀ)

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS (TŪRISMA UN ATPŪTAS PAKALPOJUMU JOMĀ)

VIDES PĀRVALDNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

„zaļais” dzīvesveids ekskursijas
norises dabā apkārtnes ekoloģiskā tūrisma objekti un vietas
dabas resursi un to saudzīga izmantošana ekoloģiskais tūrisms
talkas, dabas taku labiekārtošana, vides atbalsta akcijas biznesa ekonomiskie pamati

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība apzinīgums racionalitāte*
izlēmīgums stabilitāte rūpīgums
pārliecinātība pašapzinīgums atbildīgums
enerģiskums neatkarība kritiskums
iniciatīva zinātkāre neatlaidība
sabiedriskums praktiskums sistemātiskums**

*racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažādiem cilvēkiem rakstīt ekotūrisma projektus
vadīt ekotūrisma ekskursijas izstrādāt biznesa plānu
piesaistīt sabiedrības, masu mediju uzmanību dabai draudzīgām akcijām un pasākumiem noformēt lietišķo dokumentāciju
pārliecinoši argumentēt savu viedokli sadarboties ar valsts institūcijām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv