JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ERGOTERAPEITS


Kods: 3226 09


Darba saturs:
Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem atjaunot, attīstīt vai uzlabot kustību spējas, kas nepieciešamas ikdienas dzīvē. Ergoterapeita darbības mērķis ir uzlabot pacienta dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas fizisko funkciju (piemēram, iešanas, ēšanas, dabisko vajadzību nokārtošanas) veikšanu paša spēkiem un likt pacientam noticēt savām iespējām.

Ergoterapeits vispirms iztaujā pacientu, lai noteiktu, kādas ir viņa iespējas un vajadzības. Tad pārbauda pacienta fizisko stāvokli, lietojot specifiskus novērtēšanas instrumentus. Sarunas un pārbaudes var notikt gan ergoterapeita kabinetā, gan ārstniecības iestādē, gan paša pacienta mājās. Kopā ar pacientu ergoterapeits izvirza mērķi, kas jāsasniedz terapijas gaitā. Ergoterapeits izplāno nepieciešamo terapiju un vada to.

Terapeitisko nodarbību gaitā ergoterapeits pievēršas konkrētām problēmām, ar kurām saskāries pacients. Ergoterapeits palīdz pacientam atgūt spēju pašam aprūpēt sevi, piemēram, ēst, ģērbties, mazgāties, gatavot sev ēst, pārvietoties. Ergoterapeits palīdz pacientam atkal atgūt darba un rīcības iemaņas. Ja pacients zaudējis spēju piedalīties agrāk nozīmīgās aktivitātēs, ergoterapeits palīdz viņam atgūt šīs spējas vai atrast jaunas aktivitātes, palīdz pacientam strukturēt viņa dienu.

Ergoterapeits ar īpašiem vingrinājumiem palīdz pacientam uzlabot konkrētas fiziskās funkcijas, piemēram, māca pacientam atkal satvert glāzi un no tās padzerties. Ergoterapeits iemāca pacientam vingrinājumus, kas palīdz mazināt locekļu nekustīgumu vai tūsku un palielina muskuļu spēku.

Terapijas gaitā ergoterapeits vēro un izvērtē uzlabojumus vai izmaiņas pacienta situācijā un pārspriež pacienta vajadzības ar pašu pacientu, viņa ģimeni, darba devējiem vai skolotājiem.

Ergoterapeits iesaka pacientiem aprīkojumu, kas varētu palīdzēt tiem ērtāk veikt ikdienas darbības. Ergoterapeits izdara izmaiņas pacienta kustību palīgaprīkojumā vai mājoklī, lai uzlabotu pacienta drošību un nodrošinātu neatkarību, piemēram, pielāgo ratiņkrēslu, mēbeles vai ēšanas priekšmetus konkrētā pacienta vajadzībām.

Ergoterapeits veicina pacienta pašapziņas augšanu, iedrošina viņu sociāliem kontaktiem un palīdz atgriezties sabiedrībā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ergoterapeits darbā lieto instrumentus fizisko spēju novērtēšanai (piemēram, goneometru, dinamometru), kā arī instrumentus fizisko spēju trenēšanai (dažādi priekšmeti sensorai (sajūtu) stimulācijai, manipulācijas spēju uzlabošanai, izziņu veicinošas spēles, ikdienas aktivitātēs nepieciešamie priekšmeti). Ergoterapijas kabinetā vai tam blakus var būt ierīkota speciāla mācību virtuve vai vannasistaba, kur īstenot atsevišķus terapijas uzdevumus.


Darba apstākļi:
Darbs norit gan iekštelpās, gan ārā atkarībā no konkrētās terapijas un pacienta vajadzībām. Darbs pārsvarā notiek ergoterapeita kabinetā, bet konsultācijas un terapija var noritēt arī slimnīcu un aprūpes iestāžu telpās vai pacienta mājoklī. Darba laiks ir elastīgs un atkarīgs no darbavietas, bet galvenokārt ergoterapeiti strādā diennakts gaišajā laikā.


Darba iespējas:
Ergoterapeiti var strādāt klīnikās, rehabilitācijas iestādēs, dienas aprūpes centros, psihiatriskās un sociālās aprūpes iestādēs, tehnisko palīglīdzekļu centros, pašvaldībās, skolās, kā arī uzņēmumos, kur strādā cilvēki ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ergoterapijā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 300 LVL.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem ar veselības traucējumiem? Vai tev piemīt pacietība un iejūtība? Vai tu esi vērīgs pret citu vajadzībām? Vai tu spēj rast alternatīvus veidus, kā veikt ikdienišķas darbības?

Ergoterapeita profesijas specifika ir kontakts ar cilvēkiem, kas cieš no veselības traucējumiem. Ja vēlies kļūt par ergoterapeitu, vēlams attīstīt saskarsmes spējas ar šādiem cilvēkiem, mierīgi uztvert viņu fiziskos defektus. Ja iespējams, mēģini iesaistīties brīvprātīgā darbā slimnīcā vai kādā aprūpes centrā, lai pārliecinātos, vai šis darbs ir tev piemērots.

Nozīmīgas prasmes ergoterapeita profesijā ir spēja uzklausīt cilvēkus un motivēt viņus. Motivācijas spējas vari attīstīt, cenšoties ikdienā saskatīt pozitīvo, apzinoties, ka neviena situācija nav bezcerīga un vienmēr ir iespējams esošo situāciju uzlabot. Ergoterapeita profesijā ļoti noderīga ir radoša domāšana – ja pacients vairs nespēj saskatīt iespējas, kā uzlabot savu situāciju vai veikt kādu darbību paša spēkiem, ergoterapeits ir tas, kurš piedāvā viņam alternatīvu variantu.

Zināšanas bioloģijā (īpaši anatomijā), veselības mācībā, psiholoģijā, ķīmijā, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā tev lieti noderēs, ja izvēlēsies ergoterapeita profesiju.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

FIZIOTERAPEITS

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darba efektivitātes uzlabošana, padarot ērtāku darba vidi veselību nostiprinoši pasākumi – vingrošana, peldēšana, sabalansēta diēta
mana pašsajūta, veselība, stāja cilvēka dzīvesveida atspoguļošanās ķermeņa gaitā, stājā, muskuļu tonusā
palīdzība cilvēkiem ar dažādiem kustību ierobežojumiem, fiziskiem defektiem sports, bioloģija, medicīn
fiziski aktīvs, veselīgs dzīvesveids

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums laipnība saimnieciskums
līdzjūtība enerģiskums lietišķums
sirsnība piesardzība izturība
draudzīgums sistemātiskums * disciplinētība
izpalīdzīgums neatlaidība spēja pielāgoties
pārliecinātība stabilitāte apzinīgums

*sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem vienkārši un saprotami izskaidrot dažādus medicīniskos jautājumus
pārzināt dažādu trenažieru un speciālā tehniskā aprīkojuma efektīvāko pielietojumu rehabilitācijas procesā uzmundrināt, iedvesmot cilvēkus atveseļošanās procesā
veikt masāžu veikt pirmo medicīnisko palīdzību**
izprast ķermeņa valodu uzturēt kārtībā un tīrībā savu darba vidi

** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv