JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĢEOLOGS


Kods: 2114 05


Darba saturs:
Ģeologs pēta ģeofiziskos procesus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs.

Ģeologs pēta, piemēram, Zemes garozas sastāvu un struktūru, kalnu minerālus, derīgos izrakteņus, bet pēc tam analizē pētījumos iegūtos datus, gatavo ģeoloģiskos pārskatus, kuros ir vispārīga vai specializēta informācija par konkrētas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, zemes dzīļu resursiem, pazemes ūdeņiem, ģeoloģiskajiem procesiem un ar tiem saistīto ģeoloģisko risku. Ģeologs arī sagatavo informāciju par dažādiem ģeoloģiskajiem objektiem – atradnēm, karjeriem, aizsargājamajiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem.

Ģeologs izstrādā kartes (tajās attēlo, piemēram, teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, iežu sastāvu, derīgo izrakteņu izplatību), jūras kartes un diagrammas, lieto pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus.

Inženierģeologs lieto ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu, ceļu un ēku būvniecībā, piemēram, nosaka, no kāda materiāla sastāv grunts, vai tā ir smilšaina, mālaina, akmeņaina, jo no tā ir atkarīga topošās ēkas vai būves projektēšana, jāzina kādi pamati jāplāno.

Hidroģeologs pēta pazemes ūdeņu izcelšanos, dinamiku, fizikālās un ķīmiskās īpašības, nosaka pazemes ūdeņu ieguves vietas, piemēram, artēziskās akas.

Paleontologs pēc atrastajām fosilijām (senu augu vai dzīvnieku atliekām, kas iežos sastopamas kā pārakmeņojums vai nospiedums) pēta agrāko ģeoloģisko periodu dzīvos organismus un to attīstību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ģeologs darbā lieto datoru ar atbilstošu programmatūru. Darbam karjeros un ģeoloģiskajos atsegumos viņš lieto ģeoloģisko āmuru, ģeoloģisko kompasu (busoli). Lai noteiktu konkrētas vietas ģeoloģisko uzbūvi, ģeologs izmanto rokas mehānisko urbi (paņem grunts paraugus, ko pēc tam laboratorijā izpēta) vai zondi (mēra vairākus grunts parametrus, piemēram, pretestību, sānu berzi, kas uzreiz no zondes tiek vizualizēta datora monitorā). Ģeologs darbā lieto GPS (globālās pozicionēšanas sistēmu) – koordināšu, virziena un ātruma noteikšanas ierīci, ar kuras palīdzību signāls no mākslīgā pavadoņa tiek attēlots kartē. Hidroģeologs darbā izmanto arī minilaboratoriju, ar kuras palīdzību uz lauka nosaka dažādus ūdens parametrus, piemēram, pH līmeni, skābekļa daudzumu. Paleontologs darbā izmanto arī mikroskopu un radioaktīvo oglekli, ar kura palīdzību nosaka fosilijas vecumu.


Darba apstākļi:
Ģeologs strādā gan uz lauka, iegūstot datus, gan biroja tipa telpās, kur apstrādā iegūto informāciju. Darbs ārā notiek arī sliktos laika apstākļos – lietū, vējā, aukstumā. Bieži jāmēro lieli ceļa attālumi kājām, jo ar autotransportu piekļūt ir grūti. Ģeologs strādā astoņu stundu darba dienu, bet vasarās, kad laika apstākļi un apgaismojums ir labvēlīgs lauka darbu veikšanai, darba dienas var būt garākas.


Darba iespējas:
Ģeologs var strādāt gan valsts iestādēs, gan privātuzņēmumos, kas nodarbojas ar ģeoloģisko izpēti un derīgo izrakteņu ieguvi, vides aizsardzības iestādēs, zinātniskajos institūtos.


Nepieciešamā izglītība:
Ģeologam nepieciešama augstākā izglītība ģeoloģijā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
120 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no ieņemamā amata, darba vietas un ģeologa darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā Zeme izskatījusies pirms vairākiem miljoniem gadu? Vai tev patīk laiku pavadīt brīvā dabā, un, kad ieraugi ko neparastu, tu ej to apskatīt? Vai, braucot ar laivu pa upi (Gauju, Salacu) garām klinšu atsegumiem, esi domājis, kāpēc tie izskatās tieši tā? Vai tevi vilina derīgo izrakteņu karjeri, jo tu zini, ka tur vienmēr var ko interesantu ieraudzīt?

Strādājot par ģeologu, ir būtiska vēlme izzināt, prasme atrast sakarības, pamanīt nianses. Svarīgi ir mācēt darboties komandā. Šajā profesijā tev noderēs tādas rakstura īpašības kā neatlaidība, mērķtiecība, precizitāte un zinātkāre.

Ja vēlies būt ģeologs, īpašu uzmanību pievērs ģeogrāfijai, fizikai, matemātikai, ķīmijai, bioloģijai.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija, bioloģija ķīmija, fizika, matemātika
praktisks darbs ar fizisku slodzi ģeoloģiskās kartes
eksperimenti, testi Zemes garozas sastāvs un struktūra
ģeoloģija, hidroloģija, irigācija ģeoloģisko procesu likumsakarības

Man raksturīgas šādas īpašības:

lietišķums piesardzība prātīgums
atturība sistemātiskums* taupība
analītiskums zinātkāre savaldība
vaļsirdība precizitāte kārtīgums
darbīgums patstāvība rūpība
godīgums intelektualitāte** neatlaidība

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

loģiski pamatot savu izvēli rīkoties radoši un atbildīgi, pildīt saistības
lietot urbšanas instrumentus un tehniku pazīt zināmas struktūras šķietamā haosā
efektīvi sadarboties komandā ilgstoši izturēt lielu fizisko slodzi
kārtot, sistematizēt iegūto informāciju novērtēt risinājuma stiprās un vājās puses

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv