JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS TEHNIĶIS


Kods: 3151 06


Darba saturs:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis organizē un vada ugunsdzēsības un glābšanas operatīvo darbu negadījumu vietās. Viņš uzrauga dežūrdaļu darbu un apkopo informāciju par darba gatavībā esošajām ugunsdzēsības brigādēm un tehniku, kā arī notikušajiem negadījumiem. Viņš regulāri veic objektu (dažādu iestāžu un uzņēmumu) ugunsdrošības pārbaudes un raksta priekšrakstus, kas jāievēro, lai nodrošinātu ugunsdrošību.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis izbrauc uz lieliem un sarežģītiem ugunsgrēkiem, ķīmiskām avārijām, cilvēku glābšanas darbiem un negadījuma vietām, kur vada ugunsdzēsēju un citu dienestu, piemēram, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, elektrospeciālistu, gāzes dienesta darbu. Viņš organizē apakšvienību darbu, lai lokalizētu (ierobežotu) un likvidētu draudošās briesmas cilvēkiem, dzīvniekiem, ēkām vai citām materiālajām vērtībām. Pēc negadījuma likvidēšanas viņš sniedz nepieciešamo informāciju masu medijiem un sastāda notikuma aprakstu un shēmu, kuru pēc tam var izmantot darbinieku apmācības procesā, kā arī piedalās negadījuma cēloņu noteikšanas ekspertīzē, ja tāda nepieciešama.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis piedalās sapulcēs, kurās vadībai ziņo par ugunsdzēsības brigāžu izbraukumiem uz negadījumu vietām.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis organizē ugunsdrošības uzraudzības inspekcijas darbu un piedalās tās aktivitātēs – uzrauga un pārbauda dažādu objektu ugunsdrošību, sastāda speciālus priekšrakstus, kurus nepieciešams izpildīt, lai novērstu trūkumus ugunsdrošībā. Viņš arī pieņem apmeklētājus un uzklausa viņu sūdzības, un, reaģējot uz tām, organizē attiecīgo ēku ugunsdrošības pārbaudes. Nepieciešamības gadījumā viņš sastāda protokolus par juridisko vai fizisko personu administratīvo sodīšanu.

Ugunsdzēsības brigādes regulāri iziet īpašu apmācības programmu, tāpēc ugunsdzēsības un civilās aizsardzības tehniķis izbrauc uz šo apmācību vietu, lai kontrolētu apmācības gaitu. Ja nepieciešams, viņš pats apmāca darbiniekus. Viņš arī seko, lai brigādēs pareizi tiktu aizpildīti vajadzīgie dokumenti, tiktu uzturētas kārtībā dienesta telpas un tehnika un darbinieki ievērotu dienas kartību.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis arī piedalās ugunsdzēsības dienesta budžeta plānošanā un nepieciešamā aprīkojuma un tehnikas iegādē, kā arī dienesta darbinieku pieņemšanā darbā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis negadījuma vietā darbā lieto saziņas līdzekļus, piemēram, rāciju, tālruni, skaļruni, kā arī objekta plānu, kurā noticis negadījums, ugunsdzēsības ūdensapgādes planšetes, pilsētas ģeogrāfiskās kartes. Kad nepieciešams, viņš lieto arī gāzu analizatoru, vēja ātruma mērītāju, izolējošo saspiestā gaisa aparātu. Strādājot ar notikuma aprakstiem un shēmām, kā arī gatavojot informāciju sapulcēm, ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis izmanto datoru. Apsekojot objektu ugunsdrošību, viņš lieto dažādu dokumentāciju un normatīvos aktus.


Darba apstākļi:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis strādā nelaimes gadījuma vietā, bet izsaukumu starplaikos – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis, saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku, strādā 24 stundu darba dienu, pēc tam trīs dienas atpūšoties. Nopietnu ugunsnelaimju gadījumos nākas strādāt arī pa nakti un brīvdienās. Personīgai darba drošībai viņš lieto aizsargķiveri, speciālus zābakus un apģērbu.


Darba iespējas:
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis var strādāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī dažādos uzņēmumos un iestādēs kā atbildīgais darbinieks ugunsdrošības jautājumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā (mācību ilgums 2,5 – 3,5 gadi) vai augstākā izglītība ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā (mācību ilgums 1,5 – 4 gadi). Vēlama augstākā izglītība jurisprudencē, ekonomikā, būvniecībā vai finansēs.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 800 LVL.
Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no dienesta vietas, amata, izdienas un dienesta pakāpes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai vēlies savu dzīvi saistīt ar cilvēku glābšanu, palīdzēšanu viņiem? Vai spēj saglabāt mieru arī negaidītās, pat ekstremālās situācijās?

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķim būtiska ir spēja ātri pieņemt lēmumus un rīkoties arī stresa pilnās situācijās, jo no tā atkarīgas cilvēku dzīvības. Nozīmīgas ir labas organizatora prasmes, spēja operatīvi vadīt citu cilvēku darbu, šīs iemaņas var attīstīt, piemēram, skolā uzņemoties projekta grupas vadību vai organizējot kādu klases atpūtas pasākumu. Šajā profesijā nepieciešamo drosmi, izveicību, labu reakciju un fizisku izturību veicinās regulāras sporta nodarbības. Vēlamas labas psiholoģijas zināšanas, lai ekstremālā situācijā palīdzētu cietušajiem iziet no spēcīga stresa vai dziļas apātijas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, ķīmija, fizika, psiholoģija un sports.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

CIVILAS AIZSARDZĪBAS INŽENIERIS

UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS TEHNIĶIS

DARBA DROŠĪBAS INŽENIERIS

UGUNSDROŠĪBAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedrības izglītošanas veidi un kampaņas darbs, kur varu palīdzēt cilvēkiem, glābt dzīvību
fiziskās aktivitātes, sporta treniņi rīcības veidi kritiskās situācijās
tehniskās zināšanas transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas apkopei, remontam datorspēles uzmanības, stratēģiskās domāšanas treniņam
ugunsdrošības noteikumi un drošības sistēmas katastrofu, piedzīvojumu žanra kino vai literatūra

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība izlēmība precizitāte
apzinīgums enerģiskums racionalitāte *
vērīgums pielāgošanās spēja sistemātiskums **
izturība savaldība patstāvība
lietišķums disciplinētība uzņēmība
piesardzīgums izpalīdzība drosme

*racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

** sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veikt objektu ugunsdrošības pārbaudes ātri reaģēt un mobilizēties noteiktu uzdevumu veikšanai
saglabāt mieru stresa situācijās organizēt ugunsgrēku dzēšanas darbus
nomierināt cilvēkus sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*
kārtot lietišķo dokumentāciju vadīt automašīnu

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv