JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS


Kods: 3121 01


Darba saturs:

Operāciju sistēmu inženieris izstrādā programmatūru - operāciju sistēmas, kas kontrolē datora darbību, visas iekārtas, tostarp datora procesoru, un arī to, kā darbosies citas programmas, kādas būs to iespējas. Šim darbam nepieciešama īpaši liela pieredze un sevišķi plašas datorlietu zināšanas. Jāpārzina un jāuzrauga visu datora daļu un programmu savstarpēja atbilstība, jau iepriekš jāparedz iespējamība iesaistīt procesā dažādas jaunas iekārtas, kuras nav pieejamas operāciju sistēmas izstrādes brīdī. Jānodrošina stabila sistēmas darbība arī iepriekš neparedzētās problemātiskās situācijās.


Operāciju sistēmu inženieris savas augstās kvalifikācijas dēļ tiek iesaistīts sarežģītos projektos, kur nepieciešama vislielākā precizitāte un profesionalitāte. Runa ir par sistēmām, kuru darbībā pat vissīkākās kļūdas var radīt grūti novēršamas problēmas, neatgriezeniskas sekas vai svarīgas informācijas nepareizu apstrādi.. Piemēram, tādas ir militārās un medicīnas iekārtu kontroles sistēmas.


Operāciju sistēmu veidošanā piedalās lielas inženieru grupas, tāpēc operāciju sistēmu inženierim ir svarīgi spēt sadarboties ar citiem inženieriem, atrast kopīgus, visiem pieņemamus, risinājumus, strikti ievērot noteiktos standartus un vadlīnijas.


Tāpat kā jebkuras sistēmas izstrādē, arī operāciju sistēmu izstrādē inženierim ir jālabo sistēmā atklātās kļūdas, tāpēc jāmāk labi lasīt un saprast citu cilvēku rakstītu kodu, lai diagnosticētu un novērstu problēmas. Operāciju sistēmu izstrādes gadījumā to testēšana ir pietiekami sarežģīta, tāpēc vienu inženieru veikumu nereti testē citi, līdzīgas kvalifikācijas, inženieri, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku operāciju sistēmu kvalitāti un tās kontroli.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Operāciju sistēmu inženieris darbā lieto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Operāciju sistēmu inženieris parasti strādā birojos. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu. Tomēr lielos projektos noteikto termiņu ievērošanai var nākties strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Operāciju sistēmu inženieri strādā specializētos operāciju sistēmu izstrādes uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
550 līdz 1700 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no izstrādājamās sistēmas lieluma, no operāciju sistēmu inženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:

Operāciju sistēmu inženierim būtiska ir izteikta interese par programmu uzbūvi, to izveidi, tāpat nepieciešama izteikta loģiskā domāšana, labas komunikācijas spējas. Ieteicams piedalīties eksakto zinātņu priekšmetu olimpiādēs, dažādos citos pasākumos, kur iespējams parādīt savas matemātiskās, loģiskās domāšanas prasmes un trenēt māku pozitīvi kontaktēties ar cilvēkiem. Labas zināšanas matemātikā būs stabils pamats, izvēloties operāciju sistēmu inženiera profesiju.


Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika, fizika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒTĀJS

DATU BĀZES INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika programmu uzbūve un programmēšana
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās populārzinātniskie raidījumi TV, prāta spēles, grāmatas redzesloka paplašināšanai
operāciju sistēmu funkcijas un veidi sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu risināšana
analītisks darbs datorspēles stratēģiskās domāšanas, uzmanības treniņam

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība kritiskums
piesardzība disciplīna pacietība
komplicētība * sistemātiskums *** neatkarība
zinātkāre racionalitāte **** kārtīgums
oriģinalitāte lietišķums centība
intelektualitāte ** precizitāte stratēģiskums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt komandā novērst kļūdas programmās
mobilizēt sevi liela apjoma un augstas precizitātes darbam lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko
lietot operētājsistēmas atrast radošus risinājumus sarežģītā situācijā
skaidri paust savu domu mutiski un rakstveidā Lietot IT terminoloģiju angļu un latviešu valodā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv