JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DATORGRAFIĶIS


Kods: 3121 20


Darba saturs:
Datorgrafiķis izdomā un, izmantojot speciālas datorprogrammas, veido žurnālu, reklāmas materiālu, uzņēmumu logotipu, interneta mājaslapu, datorspēļu vizuālo noformējumu.

Darbs sākas ar pasūtītāja ieceri, pēc kuras datrografiķis izveidojo skici vai darba maketu. Datorgrafiķis izvēlas un kombinē dažādas krāsas, burtu stilus un izmērus, paša zīmētus objektus un iepriekš veidotus attēlus, lai pēc iespējas veiksmīgāk izpildītu pasūtītāja uzdevumu. Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju notiek darbs pie projekta; ja nepieciešams, tiek ieviesti labojumi un pārmaiņas.

Datorgrafiķis var strādāt vektorgrafikā, rastra grafikā vai animācijā. Vektorgrafikā datorgrafiķis strādā ar līnijām, punktiem un laukumiem, no vienkāršiem elementiem veidojot kompleksus vizuālos elementus. Vektorgrafikas piemērs ir gandrīz visi uzņēmumu logotipi.

Rastra grafika nodarbojas ar fotoattēlu, skenēto attēlu un līdzīgu materiālu apstrādi, kas sastāv no punktiem (pikseļiem), kam ir noteikts lielums un krāsa. Rastra grafikas piemērs ir dažādi uzlaboti un pārveidoti fotoattēli, arī reklāmas plakāti, kam par pamatu izmantotas fotogrāfijas.

Animācija sevī ietver gan vektoru, gan rastra grafiku un ir vissarežģītākā joma, jo bez attēla izveidošanas nepieciešams panākt arī ilūziju par nepārtrauktu kustību uz ekrāna. Animācijai radniecīga joma ir trīsdimensiju vizualizācija, kur arī tiek apvienotas vektoru un rastra grafikas iespējas, no datorā esošām līnijām un punktiem radot realitātes ilūziju. Trīsdimensiju vizualizācijas piemērs ir attēli, kas tiek publicēti, iepazīstinot ar celtņu maketiem un to paredzamo izskatu reālajā vidē.

Datorgrafiķis darbā ievēro gan vispārējās likumības, kas attiecas uz krāsu un objektu vizuālo uztveri, gan mērķauditorijas prasības, gan pārzina dažādu materiālu un drukas tehnikas.

Tāpat datorgrafiķi regulāri seko aktualitātēm nozarē, kolēģu veikumam, labākajiem datorgrafikas paraugiem un jaunām iespējām datorprogrammatūrā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Datorgrafiķis darbā lieto datoru ar atbilstošu programmatūru (piemēram,. CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia Studio, ArhiCad, 3D Studio Max), kā arī papīru, zīmuļus, krāsas.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās pie datora. Datorgrafiķis strādā astoņu stundu darba dienu. Darba intensitāte un ilgums atkarīgs gan no uzņēmuma, kurā datorgrafiķis strādā, gan no citiem faktoriem – piemēram, pirms Ziemassvētkiem datorgrafiķi ir ļoti noslogoti, jo ir daudz pasūtījumu apsveikumu, reklāmu un līdzīgu materiālu izgatavošanai. Nereti datorgrafiķim jāstrādā vakaros un nedēļas nogalēs, lai laikus izpildītu pasūtījumu.


Darba iespējas:
Datorgrafiķis var strādāt gan uzņēmumos, kas nodarbojas ar dizaina un vizuālo materiālu izgatavošanu pēc pasūtījuma, gan lielajos uzņēmumos, kam nepieciešams nodrošināt dažādus vizuālos materiālus savām vajadzībām, gan arī kā pašnodarbinātais, slēdzot līgumus ar pasūtītājiem individuāli.


Nepieciešamā izglītība:
Datorgrafiķim nepieciešama augstākā izglītība datorgrafikā vai datordizainā. Mācību ilgums ir 4 gadi. Datrografiķim nepieciešamās pamatzināšanas iespējams apgūt specializētos kursos.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darba pieredzes un veicamā darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā top reklāmu, logotipu, datorspēļu dizains? Vai tev patīk zīmēt, veidot skices un papīra modeļus, rasēt?

Lai kļūtu par datorgrafiķi, vēlama laba krāsu un formas izjūta, radoša domāšana, vēlme eksperimentēt. Pamēģini izveidot logotipu no saviem vai draugu iniciāļiem, ievērojot cilvēka raksturu un intereses! Izveido logotipu tev zināmiem uzņēmumiem, skolai vai kādai citai iestādei.

Lai izprastu, kā veidojas sadarbība starp datorgrafiķi un pasūtītāju, kā notiek vēlmju un iespēju saskaņošana, piesakies palīdzēt noformēt skolā vai klasē izvietojamos vizuālos materiālus (plakātus, afišas, apsveikumus).

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā informātika, matemātika (sevišķi ģeometrijai), vizuālajai mākslai un tehniskajai grafikai.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORDIZAINERS (WEB LAPAS DIZAINERS)

GRAFIĶIS

DEKORĒTĀJI UN DIZAINERI

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS MĀKSLINIEKI

VIZUĀLĀS REKLĀMAS NOFORMĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

māksliniecisko spēju pilnveidošana radošā studijā kompāniju un produktu panākumu saistība ar to reklāmas tēlu, zīmolu
radošs darbs datordizaina, datorgrafikas attīstības tendences
reklāmas plakātu, afišu, flaieru, dekoratīvo elementu veidošana krāsu un formu simboliskā nozīme un ietekme uz cilvēka zemapziņu
datorspēļu vizuālais noformējums animāciju veidošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

oriģinalitāte komplicētība ** pašapziņa
izteiksmīgums emocionalitāte optimisms
radošums rotaļīgums uzņēmība
bagāta iztēle vērība enerģiskums
neatkarība precizitāte ambiciozitāte
intuīcija * disciplinētība pielāgošanās spēja

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem lietot speciālās datorgrafikas programmas
strādāt vizuālās mākslas tehnikās precīzi izpildīt uzticētos darbus
veidot kompozīciju, tehnisko grafiku zīmēt skices, modelēt
apstrādāt savas fotogrāfijas ar datorprogrammu palīdzību veikt liela apjoma augstas precizitātes darbu ierobežotā laikā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv