JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS


Kods: 3121 10


Darba saturs:

Datorsistēmu un datortīklu administrators nodarbojas ar sistēmu un tīklu  uzturēšanu tehniskā kārtībā, bojājumu novēršanu,  lietotāju problēmu risināšanu un šo procesu administrēšanu jeb vadīšanu.  


Datorsistēmu un datortīklu administrators uzstāda un konfigurē datortehniku, veic datortehnikas apkopi un modernizāciju, kurā ietilps datoru un datortīklu sīki remontdarbi, problēmu diagnostika un novēršana.


Administrators novērš neatļautas programmatūras lietošanu. piešķir lietotājiem sistēmas pieejas tiesības. uztur lietotāju kontus, administrē servisus, veido datu rezerves kopijas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Datorsistēmu un datortīklu administrators darbā lieto datoru, tīkla aparatūru, datortehnikas un tīkla iekārtu diagnostikas ierīces, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Datorsistēmu un datortīklu administrators parasti strādā birojos. Datorsistēmu un datortīklu administratoram, kurš apkalpo vairākus klientus vai vienas organizācijas vairākas filiāles, jāapmeklē arī pārraudzībā esošie uzņēmumi vai filiāles.

Datorsistēmu un datortīklu administrators strādā astoņu stundu darba dienu. Organizācijās, kurās datorsistēmu darbība jānodrošina nepārrauktā režīmā, dežurējošie administratori strādā maiņās.


Darba iespējas:
Datorsistēmu un datortīklu administratori var strādāt organizācijās, kuras veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Datorsistēmu un datortīklu administratori strādā arī ražošanas uzņēmumos, valsts pārvaldes institūcijās, bankās, apdrošināšanas kompānijās un specializētos datu apstrādes pakalpojumu uzņēmumos.

Pastāv arī specializēti privāti uzņēmumi, kuri sniedz administratoru pakalpojumus dažādiem uzņēmumiem.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās, mācību ilgums 2,5-5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
450 līdz 1000 LVL.
Datorsistēmu un datortīklu administratora algas apmērs atkarīgs no tā, cik liels ir uzņēmums un kāda ir pakalpojuma sarežģītības pakāpe, piemēram, cik datoru viņš uzņēmumā apkalpo, kādi darba pienākumi jāveic.


Ko tu vari darīt jau šodien?:

Datorsistēmu un datortīklu administratoram būtiski ir interesēties tieši par datoru uzbūvi, ne tikai par to lietošanas iespējām. Nepieciešama analītiska domāšana, kā arī vispārīga izpratne par informācijas sistēmu struktūru. Vajadzīga vēlme izzināt, kā notiek datoru saslēgšana tīklā un tā darbība.


Svarīgas labas komunikācijas spējas, bet galvenais - māka mierīgi un vienkāršā valodā pastāstīt datora lietotāju interesējošas lietas, jo nereti pašam datorsistēmu un datortīklu administratoram elementāri saprotamas lietas nespeciālistam šķiet sarežģītas un neskaidras. Vai māki par sev tuvām lietām pastāstīt draugiem tā, lai viņi par tām iegūtu skaidru priekšstatuω


Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika, loģika un svešvalodas.
Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

PROGRAMMĒTĀJS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorsistēmu jauninājumi
jaunumi datortehnikā, informāciju tehnoloģijās speciālos izdevumos, tematiskajos forumos palīdzība cilvēkiem datorprogrammu apguvē un lietošanā
datora uzbūves un darbības principi prāta spēles, erudīcijas uzdevumi
analītisks un praktisks darbs datortehnikas, datortīklu darbības tehniskais nodrošinājums

Man raksturīgas šādas īpašības:

pacietība centība sistemātiskums *
stabilitāte kritiskums racionalitāte **
precizitāte neatlaidība disciplinētība
uzmanība zinātkāre lietišķums
saimnieciskums analītiskums savaldība
kārtība stratēģiskums praktiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem ievērot instrukcijas
uzturēt darba kārtībā datorsistēmu vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītas lietas
patstāvīgi risināt problēmas uzstādīt datortehniku
lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko veikt datortehnikas apkopi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv