JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.APSILDES, VENTILĀCIJAS UN SALDĒŠANAS /MEHĀNIKAS INŽENIERIS


Kods: 2145 22


Darba saturs:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris plāno un projektē apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtas dažādām telpām.

Darba procesā apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris iepazīstas ar telpām, kurās vajadzīgas šīs iekārtas, noskaidro, kādiem nolūkiem telpas tiks izmantotas un kā tās paredzēts noformēt. Pēc tam apsildes, ventilācijas un saldēšanas mehānikas inženieris veic aprēķinus, lai noskaidrotu, cik spēcīga ventilācija telpās nepieciešama, kāda temperatūra tajās jāuztur vai cik jaudīga jāprojektē saldēšanas iekārta. Atbilstoši šiem aprēķiniem viņš piemeklē iekārtas vai to detaļas, projektā iezīmē to konstrukciju, atrašanās vietu telpās, vajadzīgos elektrības pievadus. Iekārtas var tikt projektētas gan jaunceļamām būvēm, gan atsevišķām telpām, gan arī rekonstruējamām ēkām un to daļām, tāpat projekts var tikt izstrādāts esošo sistēmu rekonstrukcijai.

Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris uzzīmē projekta skici un nodod to speciālistam, kurš projektu uzzīmē ar datoru, daži inženieri projektus zīmē arī paši. Projektu izstrādājot, apsildes, ventilācijas un saldēšanas mehānikas/inženieris konsultējas ar pasūtītāju vai būvdarbu vadītāju par izmantojamajām iekārtām, to cenām un materiāliem. Ar būvdarbu veicējiem viņš apspriež, kādā veidā iekārtas tiks iebūvētas telpās. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris pārzina gan būvniecības darbu specifiku, gan arī iekārtu un detaļu piedāvājumu un cenas – tās viņš noskaidro, izpētot katalogus un ražotāju piedāvājumus. Viņš arī plāno veicamo darbu izpildi un seko līdzi, kā tā tiek veikta.

Pēc iekārtu montāžas (uzstādīšanas) apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris iekārtas kontrolē un regulē, lai pārbaudītu, vai tās nodrošina aprēķināto gaisa plūsmu vai temperatūru. Viņš pārzina gan iekārtu darbības principus, gan arī normatīvos aktus, kas nosaka temperatūras un gaisa kvalitātes parametrus telpās atkarībā no šo telpu funkcijām (izmantošanas).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris, strādājot pie iekārtu projektēšanas, izmanto papīru un rakstāmrīkus vai arī datoru, kas aprīkots ar attiecīgu programmatūru (parasti „AutoCAD”). Lai noteiktu gaisa parametrus telpās, viņš izmanto iekārtas gaisa plūsmas, temperatūras vai gaisa sastāva mērīšanai. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris, regulējot uzstādītās iekārtas, lieto šajās iekārtās iebūvētās regulēšanas ierīces vai arī montēšanas instrumentus, piemēram, skrūvgriezi vai dažādas atslēgas.


Darba apstākļi:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris strādā, gan uz vietas būvēs vai telpās, kurām izstrādājams iekārtu projekts, gan biroja tipa telpās, kur notiek projekta izstrāde. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, taču steidzamu darbu gadījumā var nākties strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris var strādāt gan apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu ražošanas un uzstādīšanas firmās, gan arī lielākos celtniecības uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju vai enerģētikas un elektrotehnikas specialitātē. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
1000 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma, kurā viņš strādā, un veikto darbu apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā darbojas apsildes, ventilācijas un saldēšanas sistēmas? Vai esi domājis, kā tavā istabā nonāk svaigs gaiss vai kāpēc radiatori tiek piestiprināti zem logiem? Vai esi pētījis lielās telpās izvietotās ventilācijas sistēmas?

Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženiera darbā būtiskas ir zināšanas par ēku būvkonstrukcijām, spēja orientēties dažādu celtniecības darbu specifikā. Iepazīsties ar dažādiem būvdarbiem, vari, jau tagad piestrādājot par palīgu celtniecībā. Centies arī paplašināt savu priekšstatu par likumībām, pēc kādām funkcionē un tiek uzstādītas dažādas iekārtas un mehānismi. Svarīga ir arī attīstīta telpiskā un tehniskā domāšana, māka izprast dažādas tehniskas shēmas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika un vizuālā māksla.


Interešu joma(s): Būvniecība Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika, Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība),


Radniecīgās profesijas:

GAISA KONDICIONĒŠANAS/MEHĀNIKAS INŽENIERIS

SALDĒŠANAS IEKĀRTU/MEHĀNIKAS INŽENIERIS

SILTUMENERĢĒTIKAS INŽENIERIS

SILTUMENERĢIJAS PĀRVADES UN SADALES INŽENIERIS

SILTUMENERĢIJAS UN SILTUMTEHNIKAS INŽENIERIS

SILTUMIEKĀRTU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

SILTUMSISTĒMU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

SLTUMTEHNIKAS INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, tehniskā grafika apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu uzbūve un darbība
kvalitātes kontrole, rezultātu analīze eksperimenti un datu apstrāde
celtniecības darbu specifika industriālā dizaina tehnika
inženierzinātnes un tehnoloģijas makro un mikroekonomika, uzņēmējdarbība

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums radošums kritiskums
saimnieciskums analītiskums savaldība
vērīgums komplicētība** prasīgums
izlēmība sistemātiskums*** sabiedriskums
precizitāte racionalitāte**** uzņēmība
materiālisms* intelektualitāte***** drosme

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

organizēt cilvēkus darbam skicēt, izstrādāt tehnisko rasējumu
kritiski izvērtēt risinājuma pozitīvās un negatīvās puses pievērst uzmanību procesa detaļām, niansēm
kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā vairākus faktorus kontrolēt un regulēt apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtas
projektēt apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtas pārzināt būvniecības darbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv