JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TELESAKARU INŽENIERIS


Kods: 2144 06


Darba saturs:
Telesakaru inženieris nodrošina uzņēmuma sakaru, datu pārraides iekārtu un tīklu darbību. Viņš apkalpo uzņēmumā esošās sakaru iekārtu sistēmas, kurās ietilpst tālruņa tīkli vai bezvadu sakaru ierīces – rācijas un nodrošina šo ierīču remontu, regulēšanu.

Attīstoties informācijas tehnoloģijām, telesakaru inženieris atbild par uzņēmuma datu pārraides tīklu darbību. Datu pārraides tīkli nodrošina datu apmaiņu starp biroja datoriem, ražošanas uzņēmumos arī - datu apmaiņu starp tehnoloģiskajām iekārtām. Šie tīkli ietver sevī datu kabeļus, modemus, jaudīgas datoru darba stacijas - serverus. Lai varētu konstatēt iespējamos datu pārraides tīklu bojājumus un veikt nepieciešamos regulēšanas darbus, telesakaru inženieris darbā izmanto datortehniku un specializētas datorprogrammas. Telesakaru inženieris veido iekārtu apkopes grafikus un organizē to izpildi. Šos darbus telesakaru inženieris veic pats vai arī ar padoto speciālistu palīdzību.

Telesakaru inženieris ieplāno esošo iekārtu pilnveidošanu, rekonstrukciju (radikālu pārkārtošanu, pārbūvi) un ar to saistīto komponentu (sastāvdaļu) nomaiņu. Darbos, kas nav paveicami pašu spēkiem, konkursa kārtībā tiek iesaistītas firmas, kurām ir pieredze šo darbu veikšanai. Telesakaru inženieris sagatavo nepieciešamos dokumentus konkursa organizēšanai un piedalās pretendentu atlasē. Ja darbu veikšanai nepieciešama projekta izstrāde, viņš sadarbojas ar projektēšanas organizācijām, sekojot līdzi projektēšanas gaitai un nodrošinot projektētājus ar visu nepieciešamo informāciju. Ja projekta izstrāde ir paveicama pašu spēkiem un neprasa specifiskas zināšanas vai licenci (atļauju), telesakaru inženieris pats izstrādā projektu, veic nepieciešamos aprēķinus un sagatavo rasējumus. Telesakaru inženieris kontrolē darbu izpildes gaitu, kvalitāti un pēc darbu pabeigšanas tos pieņem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Telesakaru inženieris darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, multimetru, oscilogrāfu, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Telesakaru inženieris pārsvarā strādā biroja tipa telpās, retāk, iekārtu vai darba pārbaudei, arī - ražošanas telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Dažkārt nepieciešams strādāt virsstundas, piemēram, avārijas situācijās.


Darba iespējas:
Telesakaru inženieris var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, biroju centros, bankās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība un inženiera kvalifikācija telekomunikācijās, elektronikā, informācijas tehnoloģijās. Mācību ilgums – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no telesakaru inženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par elektroniku, datortehniku? Vai esi ne tikai elektroiekārtu un datortehnikas lietotājs, bet tev interesē arī šo ierīču uzbūve un darbības principi?

Telesakaru inženierim līdzās tehniskai domāšanai būtiskas labas komunikācijas spējas, lai spētu saprasties ar cilvēkiem un sekmīgi vadītu darba kolektīvu, ko veiksmīgi var trenēt, uzņemoties vadošus un atbildīgus pienākumus gan skolā, gan ārpusklases nodarbībās, gan dažādos sabiedriskos pasākumos.

Tehniskās dokumentācijas lasīšanai un kontaktiem ar iekārtu ražotājiem svarīgas labas svešvalodu zināšanas, īpaši tehniskās terminoloģijas jomā. Šīs zināšanas labi var papildināt lasot specializētus ārzemju žurnālus, kā arī skatoties pārraides par jaunākajiem tehnikas un elektronikas sasniegumiem un zinātniskajiem pētījumiem.

Savukārt rasēšana sniegs praktiskās iemaņas tehnisko zīmējumu lasīšanā, kā arī veicinās telpisko uztveri, loģisko un abstrakto domāšanu. Labam vadītājam arī praktiski jāizprot dažādas tehniskās nianses, šādu pieredzi labi var gūt gan mājsaimniecības stundās, gan piedaloties dažādos saimniecības lietu remontdarbos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU INŽENIERIS

TELEFONA (SAKARU) INŽENIERIS

TELEVĪZIJAS (SAKARU) INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sakaru iekārtu sistēmas, to darbības principi fizika, matemātika, informātika
datortehnika, informāciju tehnoloģijas analītisks un praktisks darbs
elektronisko ierīču konstruēšana zinātnisko projektu izstrāde
elektronisko iekārtu uzstādīšana, instalācija, ekspluatācija jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte kārtīgums
analītiskums zinātkāre apzinīgums
izturība racionalitāte** stabilitāte
neatlaidība kritiskums enerģiskums
sistemātiskums* vērība uzņēmība
disciplinētība piesardzība sabiedriskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm strādāt ar tehnisko dokumentāciju
ātri risināt matemātiskos aprēķinus rasēt
analizēt telekomunikācijas iekārtu elektrisko parametru mērījumu rezultātus konstruktīvi risināt konfliktus
izmantot datoru telesakaru iekārtas ekspluatācijas modernizēšanai un parametru kontrolei koordinēt cilvēku darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv