JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRONIKAS TEHNOLOGS


Kods: 2144 14


Darba saturs:
Elektronikas tehnologs pārzina elektronisko sistēmu un iekārtu (piemēram, ražošanas līnijas automātiskās vadības bloks, dators, signalizācija, modernām prasībām atbilstošs gludeklis) ražošanas procesus, vada šo sistēmu un iekārtu montāžas (detaļu savienošanas un uzstādīšanas) darbus, apkalpošanu un remontu.

Elektronikas tehnologs ražošanas uzņēmumos vada elektronisko sistēmu un iekārtu ražošanu. Viņš vada un kontrolē elektronisko iekārtu izgatavošanu un elektronisko sistēmu izstrādāšanu, dod norādījumus tehniskajiem darbiniekiem. Viņš izmēģina un ievieš praksē jaunas tehnoloģijas (ražošanas veidus), jaunus izstrādājumus, plāno un uzrauga, kā elektroniskās iekārtas un sistēmas tiks izmantotas, un rūpējas par to, lai tās darbotos droši. Elektronikas tehnologs veic dažādus pētījumus, mērījumus un aprēķinus un pēc tiem nosaka veidus un paņēmienus, kā elektroniskās iekārtas un sistēmas tiks ražotas un uzstādītas. Viņš arī nosaka, kādi materiāli tiks izmantoti šajās iekārtās un sistēmās, un kādiem kvalitātes standartiem tām jāatbilst.

Elektronikas tehnologs organizē un vada jau darbojošos elektronisko sistēmu un iekārtu apkalpošanu un remontu, pārbauda, regulē tās, nosaka un novērš to bojājumus. Elektronikas tehnologs sniedz konsultācijas šo iekārtu un sistēmu lietotājiem ar elektroniku saistītos jautājumos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektronikas tehnologs darbā izmanto datoru, specializētas datorprogammas un dažāda veida biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri. Viņš darbā lieto arī dažādus mērinstrumentus, piemēram, multimetru, oscilogrāfu.


Darba apstākļi:
Elektronikas tehnologs pārsvarā strādā biroja tipa telpās, bet daļu darba laika pavada arī ražošanas telpās (cehos). Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, taču, piemēram, avārijas situācijās, kad kāda iekārta vai sistēma izgājusi no ierindas, nākas strādāt virsstundas, lai bojājumus pēc iespējas ātrāk novērstu.


Darba iespējas:
Elektronikas tehnologs var strādāt dažādos valsts un privātajos uzņēmumos, kas nodarbojas ar elektronisko iekārtu un sistēmu ražošanu vai izmanto tās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība elektronikas specialitātē. Mācību ilgums 3 – 5 gadi. Parasti elektronikas tehnologi specializējas kādā šaurākā apakšnozarē.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma un no elektronikas tehnologa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādu elektronisko ierīču uzbūve un darbība? Vai tev labi padodas matemātika un fizika? Vai tev patīk veikt sīkus, piņķerīgus darbus, kas prasa pacietību un precizitāti? Vai tev šķiet saistoši izpētīt elektronisko ierīču tehniskās instrukcijas, shēmas? Vai tev piemīt analītiskā domāšana?

Pamēģini mājās salabot vienkāršas elektroniskās ierīces – tas ļaus gūt priekšstatu par elektroniskās tehnikas darbības principiem. Lasot specializēto literatūru un skatoties TV pārraides par jaunievedumiem elektronikā, var gūt gan vērtīgas pamatzināšanas, gan priekšstatu par šīs sfēras specifiku, gan māku orientēties jaunākajos tehnikas sasniegumos. Elektronikas tehnologa profesijā būtiska ir loģiskā domāšana, spēja redzēt lietu kopsakarības. Šīs prasmes var attīstīt, piemēram, mēģinot rast jaunus, radošus risinājumus dažādiem sarežģītiem uzdevumiem un situācijām, risinot ķīmijas, fizikas un matemātikas uzdevumus, krustvārdu mīklas, spēlējot prāta, atjautības un stratēģijas spēles. Tāpat svarīgas labas datorprasmes, ko veicinās regulāra darbošanās ar dažādām datorprogrammām, pastiprināta interesēšanās par jaunumiem informācijas tehnoloģiju jomā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, informātika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS KALKULĒTĀJS

SKAITĻOTĀJU/UZBŪVES PROJEKTĒŠANAS TEHNIĶIS

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektronisko sistēmu un iekārtu ražošana matemātika, fizika
analītisks un praktisks darbs zinātniskie pētījumi, eksperimenti
sadzīves elektronisko iekārtu uzbūves principi elektronikas nozares specializētā literatūra, elektronisko iekārtu specifikācija
elektronisko iekārtu uzstādīšana, apkope, remonta darbi jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte uzmanība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība racionalitāte**
neatlaidība atbildība intelektualitāte ***
sistemātiskums* kārtīgums uzņēmība
disciplinētība pacietība enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koordinēt cilvēku darbu konstruktīvi argumentēt savu viedokli
ātri risināt matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem strādāt ar instrumentiem un palīgierīcēm elektronikas nozarē
orientēties tehniskā literatūrā, elektronisko līdzekļu aprakstos izvēlēties materiālus elektroniskās iekārtas ražošanai
plānot elektroniskās iekārtas ražošanas procesu novērtēt darba kvalitāti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv