JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZVĒRINĀTA NOTĀRA PALĪGS


Kods: 2619 06


Darba saturs:
Zvērināts notārs sniedz juridiska rakstura konsultācijas, apliecina dokumentu vai darījumu patiesumu, sagatavo notariālos aktus, līgumus, apliecinājumus, pieņem glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus, risina mantojuma lietas un veic citas Notariāta likumā noteiktās darbības.
Zvērināta notāra palīgs strādā zvērināta notāra pakļautībā un pilda visus viņam uzticētos pienākumus klientu apkalpošanā un dokumentu noformēšanā, atbild uz tālruņa zvaniem un e-pastu, noskaidro klientus interesējošus jautājumus, sniedz uz tiem atbildes. Ja nepieciešams, pieraksta klientus uz pieņemšanu pie zvērināta notāra un izskaidro, kādi dokumenti jāņem līdzi.
Zvērināta notāra palīgs izskata klientu iesniegtos dokumentus, katras darba dienas beigās sakārto nākamās dienas klientu dokumentus un darba dienas sākumā vēlreiz pārbauda, vai ir sagatavoti visi klientu pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. Zvērināta notāra palīgs atnākušo klientu iepazīstina ar sagatavotajiem dokumentiem, izskaidro to saturu un nozīmi un pavada klientu pie zvērināta notāra. Zvērināta notāra palīgs sagatavo paraksta apliecinājumu uz dokumenta un projektus līgumiem starp privātām un juridiskām personām.
Zvērināta notāra palīgs visus dokumentus noformē, sagatavo apliecinājuma uzrakstus, kārto lietvedību, reģistrē veiktās notariālās darbības atbilstīgajos žurnālos vai grāmatās, kā arī elektroniskajās datu bāzēs.
Zvērināta notāra palīgs arī konsultē klientus un sniedz viņiem juridiskus padomus, vajadzības gadījumā konsultējoties vēl ar notāru. Zvērināta notāra palīgam strīdīgās situācijās jāatrod vidusceļš, jāpiedāvā risinājumi, kas apmierinātu visas puses. Dažkārt palīgs zvērināta notāra uzdevumā dodas pie klienta uz mājām, uz slimnīcu vai citu iestādi, kur klients atrodas, kā arī dodas uz iestādēm noformēt dokumentus, iegūt nepieciešamo informāciju un izziņas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zvērināta notāra palīgs darbā izmanto biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Zvērināta notāra palīgs strādā zvērināta notāra birojā. Atsevišķos gadījumos viņš brauc pie klienta mājas vizītē vai arī citur. Zvērināta notāra palīga darba laiks ir atkarīgs no notāra darba laika, kas var būt arī sestdienās.


Darba iespējas:
Zvērināta notāra palīgs var strādāt pie zvērināta notāra, ja Notariāta likumā noteiktajā kārtībā ir devis solījumu. Darbu zvērināta notāra birojā viņš var apvienot ar zinātnisko darbību, piemēram, strādāt par lektoru.


Nepieciešamā izglītība:
Zvērināta notāra palīgam nepieciešama profesionālā augstākā (profesionālā bakalaura) izglītība tiesību zinātnēs. Studiju ilgums ir četri gadi. Lai pretendētu uz zvērināta notāra palīga amatu, vispirms jānostrādā vismaz divi gadi par zvērināta notāra sekretāru, dokumentu sagatavotāju vai līdzīgā amatā. Zvērināta notāra palīgu amatā apstiprina tieslietu ministrs, pamatojoties uz zvērināta notāra priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Zvērināta notāra palīgam jāorientējas daudzās juridiskās jomās, jāzina gan Latvijas, gan citu valstu tiesiskie likumi. Viņam jāpārzina kriminālprocess, civilprocess, lietu izskatīšana tiesās, valsts un pašvaldību iestāžu darbība un uzdevumi. Darbā ar dokumentiem zvērināta notāra palīgam jābūt uzmanīgam un precīzam, taču, lai viņš spētu vispusīgi konsultēt klientu, likumiem vēlams pieiet radoši, analizējot un mēģinot paredzēt, kā konkrētā situācija var attīstīties un kādas tai var būt sekas.
Zvērināta notāra klienti – mantinieki, strīdīgās puses, viņu konsultanti, pircēji, pārdevēji, starpnieki, laulātie, kuri grasās šķirties – dažkārt ir ļoti emocionāli, cenšas pārliecināt par savu taisnību. Tāpēc zvērināta notāra palīgam jābūt savaldīgam un jāprot saglabāt mieru stresa un dažādu strīdu situācijās. Zvērināta notāra palīgam jāprot vadīt sarunas ar klientiem, uzklausīt viņus bez liekām emocijām un saglabāt neitralitāti.
Svarīgas īpašības zvērināta notāra palīga darbā ir arī koleģialitāte, skrupulozums, uzcītība, čaklums, augsta atbildības izjūta, korektums, precizitāte un uzticamība.
Ja esi skolnieks, tad par zvērinātu notāru darbu vairāk vari uzzināt Latvijas notāru mājaslapā www.latvijasnotars.lv. Tajā vari atrast arī zvērināto notāru palīgu sarakstu un Ēnu dienās pieteikties par ēnu, lai tuvāk iepazītu palīga darba ikdienu. Attīsti koncentrēšanās spējas un vērīgumu, piemēram, risinot prāta spēles, meklējot noteiktu skaitu atšķirību zīmējumos. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, politikas un tiesību, ētikas apguvei.
Ja esi tiesību zinātņu students, tad studiju laikā īpašu uzmanību pievērs civiltiesību, darba tiesību, komerctiesību, administratīvo tiesību, civilprocesa likuma, nodokļu tiesību un notariāta tiesību apguvei. Piesakies darbā zvērināta notāra birojā. Kad būsi ieguvis jurista profesionālo kvalifikāciju un divus gadus nostrādājis pie zvērināta notāra, varēsi pretendēt uz zvērināta notāra palīga amatu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari apmeklēt Notāru padomes rīkotās mācības un kursus par konkrētām tēmām. Ja tiek organizēti kursi, kas palīdz sagatavoties zvērināta notāra eksāmenam, piesakies tur mācīties. Ņem vērā, ka zvērinātu notāru palīgiem, kuri šai amatā strādājuši vismaz divus gadus, pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas ir priekšrocības tikt apstiprinātiem
par zvērinātiem notāriem. Tomēr pirms tam jāiegūst maģistra grāds tiesību zinātnēs. Tā kā tiesību aktos pastāvīgi tiek veikti grozījumi, tad seko līdzi pārmaiņām, kā arī internetā vai nozares laikrakstos lasi diskusijas un viedokļus par tiesību aktu piemērošanu. Papildini zināšanas psiholoģijā un mediācijā – konfliktējošo pušu samierināšanā.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

JURISTS

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS

ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS

ZVĒRINĀTS NOTĀRS

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tiesību zinātne, tiesību vēsture juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā
palīdzība cilvēkiem darījumi, līgumi un vienošanās
notariālās darbības psiholoģija un mediācija*
precīzs darbs ar dokumentiem tiesību akti

* brīvprātīgs process, kur konfliktējošās puses ar trešās personas palīdzību mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība neatlaidība stabilitāte
apzinīgums praktiskums godīgums
apdomība intelektualitāte** taktiskums
savaldība uzstājība izpalīdzība
akurātums uzņēmība apķērība
materiālisms* sabiedriskums racionalitāte***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties lielā informācijas daudzumā, tai skaitā tiesību aktos veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast, izskaidrot)
pievērst uzmanību sīkām detaļām dokumentu izstrādē konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos
piemērot praksē tiesību aktos noteikto sadarboties komandā
plānot un organizēt savu darbu kārtot lietvedību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv