JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TRENAŽIERU ZĀLES INSTRUKTORS


Kods: 3423 02


Darba saturs:
Trenažieru zāles instruktors strādā ar cilvēkiem, kuriem ikdienā patīk nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Viņš iepazīstina šos cilvēkus ar treniņu iespējām konkrētā zālē, šīs zāles inventāru, drošības noteikumiem, parāda klientiem dažādus vingrinājumus, paskaidro, kurām muskuļu grupām tie domāti, un māca viņus lietot vajadzīgo trenažieri.
Instruktora pienākums ir dežūrēt sporta zālē pēc speciāli sastādīta grafika. Dežūru laikā viņam jāuzrauga, lai zālē esošie cilvēki pareizi izmantotu trenažierus, jāsniedz palīdzība, ja tāda tiek lūgta, jāskatās, lai zālē tiktu ievērota kārtība. Lai arī katrs klients pats ir atbildīgs par savu pašsajūtu un veselību, instruktoram jārūpējas, lai darbojoties cilvēki negūtu traumas un nenodarītu sev pāri, uzliekot pārāk lielu slodzi. Viņam arī jāredz, vai klienti neveic uz trenažieriem vingrinājumus, kurus drīkst izpildīt, tikai klātesot otram cilvēkam.
Bieži vien trenažieru zāles instruktoram ir sporta trenera kvalifikācija. Tādā gadījumā viņš papildus saviem darba pienākumiem var izstrādāt individuālos treniņu plānus svara zaudēšanai, muskuļu masas audzēšanai, ārstnieciskai profilaksei pēc traumām. Šie treniņi tiek plānoti vairākos ciklos – nedēļai, mēnesim, pusgadam, un to sastādīšanā instruktors ņem vērā klienta medicīnisko vēsturi, piemēram, gūtās traumas, operācijas, ķermeņa specifiku, vispārējo veselības stāvokli. Individuālie treniņi parasti noris pirms vai pēc dežūras zālē un klientam izdevīgā laikā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Trenažieru zāles instruktors darbā izmanto dažādus spēka vai kardiotrenažierus (trenē sirds asinsrites un elpošanas sistēmu), izturības trenažierus (brīvie atsvari, svara stieņi, svara ripas), arī espanderus u.c. Sirdsdarbības frekvences kontrolei izmanto pulsometru. Ja viņam ir trenera kvalifikācija, tad treniņu plānu sastādīšanai lieto datoru.


Darba apstākļi:
Trenažieru zāles instruktori pārsvarā strādā fitnesa klubu trenažieru zālēs, kurās tiek nodrošināti fiziskām aktivitātēm piemēroti apstākļi – ziemā ir silts, savukārt vasarā kondicionieri rada patīkamu vēsumu. Trenažieru zālē visu dienu skan mūzika un, ja tā atrodas netālu no aerobikas zāles, tad var būt pat vairāki mūzikas avoti, kas spēj nogurdināt. Instruktora darbs ir fiziski samērā smags, jo diendienā jāmaina trenažieru atsvari, jāpienes klientam un pēc tam jānoliek vietā hanteles un cits aprīkojums. Darbs parasti ir maiņās.


Darba iespējas:
Trenažieru zāles instruktori var strādāt fitnesa vai sporta klubos, olimpiskajos sporta centros. Arī daudzās skolās mūsdienās tiek iekārtotas trenažieru zāles, kur nepieciešami instruktori.


Nepieciešamā izglītība:
Par trenažieru zāles instruktoru var strādāt cilvēks ar vidējo izglītību, bet vajadzīgās zināšanas un iemaņas viņam jāapgūst tālākizglītības kursos un jāiegūst sporta speciālista sertifikāts. Sertifikācijas kārtība un prasības A, B, C vai D kategorijas sporta speciālista sertifikāta iegūšanai ir noteiktas 26.01.2010.g. MK noteikumos nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”. Sertifikāciju veic biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (mājaslapa internetā www.lsfp.lv) sporta speciālistu sertifikācijas komisija. Plašākas darba iespējas (tai skaitā individuālais darbs ar klientu) ir tiem trenažieru zāles instruktoriem, kuriem ir augstākā izglītība sporta pedagoģijā. Personas ar augstāko izglītību sporta jomā piecus gadus pēc diploma saņemšanas var strādāt bez sertifikāta iegūšanas, pēc tam jāveic sertifikācija.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Trenažieru zāles instruktoram jāveido labas attiecības un jāprot sadarboties ar klientiem, novēršot iespējamās strīdus situācijas, jāizrāda iniciatīva. Konsultējot viņus, nepieciešams cilvēkus uzklausīt, sniegt padomus un reizēm arī nomierināt. Tādēļ jāattīsta saskarsmes prasmes.
Rūpējoties par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, trenažieru zāles instruktoram pašam regulāri jānodarbojas ar sportu.
Ja esi skolnieks, tad sporto, skolā vairāk uzmanības pievērs bioloģijai, fizikai un psiholoģijai. Iepazīsti trenažieru veidus, to darbību un lietošanas noteikumus, apmeklējot sporta preču veikalus un trenažieru zāli. Izpēti savu trenažieri, ja tāds ir mājās. Lasi literatūru par pareizu fizisko slodzi un vingrinājumiem ķermeņa spēka un izturības attīstīšanai.
Ja esi sporta pedagoģijas students, tad izvērtē, vai vēlies strādāt par trenažieru zāles instruktoru, vai varbūt tevi interesē zinātniskā pētniecība un iespējas turpināt studijas maģistra līmenī. Attiecīgi pārdomā, kādā virzienā vēlies padziļināt savas zināšanas un prasmes, piemēram, darbam ar kādu noteikta vecuma grupu vai treniņu metodiskajos jautājumos u.tml. Attīsti savu fizisko spēku un izturību, ievēro veselīgu dzīvesveidu. Apgūsti sporta psiholoģiju un saskarsmes prasmi individuālajam darbam ar klientu.
Ja strādā par trenažieru zāles instruktoru pēc kursu beigšanas un vēlies paaugstināt savas profesionālās prasmes, tad izvērtē iespēju studēt sporta pedagoģiju un iegūt trenera kvalifikāciju. Regulāri apmeklē seminārus un mācies kursos, lasi speciālo literatūru un periodiku. Ar kursu piedāvājumu vari iepazīties Latvijas Treneru tālākizglītības centra mājaslapā www.treneruizglitiba.lv, kā arī dažādu sporta klubu mājaslapās. Ja strādā par trenažieru zāles instruktoru un esi ieguvis augstāko izglītību sporta jomā, tad atrodi iespēju paaugstināt savu sporta speciālista kvalifikācijas līmeni, mācoties tālākizglītības kursos un ik pēc pieciem gadiem veicot sertifikāciju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tālākizglītības kursos iegūsti pamatzināšanas attiecīgā sporta veida tehniskajos un drošības noteikumos, sporta medicīnā, iesācēju nodarbību un sacensību organizēšanā, attiecīgā sporta veida pamatiemaņās, pedagoģiskajā un psiholoģiskajā saskarsmē. Tālākizglītības programmai jābūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītai. Sagatavojies un nokārto sertifikācijas eksāmenus. Un, protams, pārbaudi un rūpējies arī par savu vispārējo veselības stāvokli.


Interešu joma(s): Sports


Radniecīgās profesijas:

SPORTA TRENERIS

FIZIOTERAPEITS

ERGOTERAPEITS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sports un smagatlētika tehnika, iekārtu darbība
cilvēka anatomija un fizioloģija psiholoģija
trenažieru veidi trenera darbs
pedagoģiskais darbs veselīgs dzīvesveids

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums pacietība pielāgošanās spēja
elastīgums atbildīgums godīgums
izpalīdzība praktiskums pašapziņa
sabiedriskums nepiespiestība uzņēmība
uzstājība neatlaidība vērīgums
taktiskums saimnieciskums enerģiskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

novērtēt cilvēku fizisko sagatavotību saglabāt mieru aizskarošās vai aizvainojošās situācijās
plānot treniņu grafiku un uzdevumus saprasties ar cilvēkiem
izskaidrot un mācīt strādāt ar trenažieriem
ieinteresēt un aizraut cilvēkus pieņemt lēmumus stresa situācijā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv