JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.STATISTIĶIS


Kods: 3314 03


Darba saturs:
Statistiķis konstruē matemātiskos modeļus un veic aprēķinus ar skaitļiem gan sociālajā, gan finanšu un ekonomikas jomā. Viņa darba pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma specifikas. Lai gan statistiķis galvenokārt nodarbojas ar datu apstrādi, viņa pienākumos var ietilpt arī, piemēram, projektu vadīšana un pētījumu datu analīze.
Darba uzdevumu statistiķis saņem no projekta vai pētījuma vadītāja, analītiķa vai cita darbinieka. Piemēram, pārbaudīt aptaujas anketas loģiku, lai izvairītos no kļūdām, neprecizitātēm un labojumiem tālākajā datu apstrādē, ja respondentiem nav uzdoti visi vajadzīgie jautājumi vai ir piemirsts kāds svarīgs atbildes variants, kas varētu negatīvi ietekmēt savākto datu precizitāti un ticamību.
Pēc aptaujas un datu savākšanas statistiķis uzsāk pētījuma datu pārbaudi, piemēram, kāda ir to ievades kvalitāte, loģikas kļūdas, nesakritības un datu atbilstība statistikai. Vajadzības gadījumā dati tiek izsvērti atbilstīgi kādiem noteiktiem parametriem, ievērojot, piemēram, Latvijas statistikas datus par iedzīvotāju vecuma struktūru vai kāda uzņēmuma klientu datiem. Ja tiek atklātas kļūdas un nepilnības, tad informāciju par to statistiķis nodod pētījuma vadītājam, kurš izlemj, vai intervētājiem būtu atkārtoti jāsazinās ar respondentu vai jāveic jaunas intervijas.
Ja kļūdu nav un datu fails jeb tā masīvs1 ir sagatavots, statistiķis veic tajos dažādas manipulācijas un veido grupas. Nereti interesējošo jautājumu aptaujās neuzdod tieši, jo atbildes var būt neprecīzas. Tad tās, izmantojot statistiskās metodes, meklē statistiķis.
Tāpat viņš veido dažādus vizuālus attēlus iegūto rezultātu parādīšanai, tie var būt grafiki, dinamikas
līknes, tabulas. Statistiķis var izrēķināt un attēlot, piemēram, vidējos aritmētiskos rādītājus,
ar statistiskām metodēm aprēķināt daudz sarežģītākus matemātiskos rādītājus, pētīt nozīmības un cēloņus, piemēram, kādi faktori visvairāk ietekmē produkta pieprasījumu vai kas bankas darbībā veicina klientu lojalitāti un kas – viņu aiziešanu pie konkurentiem.
Sarežģītāku darba uzdevumu izpildei statistiķis parasti pats izvēlas metodi un saskaņo to ar darba devēju vai klientu. Ar klientiem statistiķis tiekas tikai gadījumos, kad ir kādas specifiskas vai sarežģītas prasības datu apstrādei.
Statistika nav vienkārša skaitīšana, un to metodēs ir iespējamas kļūdas. Statistiķis strādā, ņemot vērā, ka pilnīgi precīzi fakti netiek noskaidroti. Tāpēc rezultātiem tiek pieļauta, piemēram, 95% ticamība un ņemts vērā, ka, veicot atkārtotu aptauju ar citiem cilvēkiem, rezultāti var atšķirties par 3-5%.

1 Datu masīvs – sakārtots vienāda tipa (loģiski viendabīgs) elementu kopums. Viena masīva elementi var būt veseli skaitļi, cita – reāli skaitļi vai rakstu zīmju virknes.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Statistiķis darbā lieto datoru un statistikas datorprogrammas (piemēram, SPSS, MS Excel), arī biroja tehniku, piemēram, printeri un tālruni.


Darba apstākļi:
Statistiķis strādā biroja telpās astoņas darba stundas dienā. Izpildot kādus steidzamus pasūtījumus, var nākties strādāt arī virsstundas.


Darba iespējas:
Statistiķis var strādāt valsts un pašvaldību uzņēmumos vai privātuzņēmumos, piemēram, sociālo pētījumu firmās, bankās, apdrošināšanas firmās un auditorfirmās, kā arī Centrālajā statistikas pārvaldē.


Nepieciešamā izglītība:
Šajā profesijā nepieciešama matemātiķa statistiķa augstākā izglītība. Mācību ilgums ir pieci gadi. Statistiķa darbu var veikt arī ar augstāko izglītību ekonomikā, informāciju tehnoloģijās vai kādā citā līdzīgā jomā, ja augstskolas programmā apgūts padziļināts statistikas kurss, tomēr speciālists ar matemātiķa statistiķa izglītību noteikti spēs risināt sarežģītākus uzdevumus.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev šķiet interesants darbs ar lielu datu daudzumu un to apstrāde? Vai patīk risināt matemātikas uzdevumus? Varbūt patīk pētīt statistikas datus, meklēt tiem kopsakarības un cēloņus? Statistiķa profesijā būtiska ir loģiskā un matemātiskā domāšana, spēja analizēt datus, ko veicinās matemātikas, fizikas, ķīmijas, kā arī dažādi atjautības uzdevumi, krustvārdu mīklas, šahs, stratēģijas un prāta spēles. Ļoti nozīmīga ir augsta precizitāte.
Ja esi skolnieks, tad meklē informāciju internetā un pēti statistikas datus, centies izprast, kā šādi rezultāti veidojušies. Apgūsti varbūtības teoriju un risini uzdevumus, izmantojot to. Tā kā statistiķim labi jāprot veikt aprēķini ar datoru, vari mācīties risināt matemātiskus uzdevumus ar dažādu aprēķinu veikšanai paredzētām programmām, piemēram, MS Excel. No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs matemātikai, informātikai, programmēšanas pamatiem un ekonomikai.
Ja esi students, tad aktīvi meklē prakses vietas uzņēmumos, kur nepieciešami statistiķi. Sākot ar vienkāršākiem tehniskiem uzdevumiem, lieliski iepazīsi un izpratīsi šā darba specifiku. Pievērs pastiprinātu uzmanību statistikas programmu un datu apstrādes metožu apguvei. Vari apsvērt iespēju doties apmaiņas braucienā uz kādu ārvalstu augstskolu, jo pieeja statistikas veidošanai Latvijā un ārzemēs ir nedaudz atšķirīga.
Pārkvalificēties būs iespējams, ja tev jau ir matemātiķa izglītība vai esi padziļināti apguvis statistikas kursu, mācoties kādā citā specialitātē. Iegūsti informāciju par statistiskajām metodēm un iemaņas programmu lietošanā kursos vai kā klausītājs augstskolā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, turpini izglītību maģistrantūrā vai doktorantūrā un meklē iespējas papildināt zināšanas ārzemēs. Nozares vēl labākai izpratnei papildus vari mācīties programmēšanas vai citos kursos. Lieliskas papildu zināšanas vari iegūt, lasot labas ārzemju grāmatas.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

STATISTIKAS MATEMĀTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

statistika procesi un likumsakarības
statistikas metodes statistikas datora programmas
datu analīze un interpretācija sarežģīti uzdevumi un prāta spēles
matemātika, informātika pētniecība

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība apķērība centība
komplicētība* intelektualitāte** neatkarība
precizitāte strādīgums zinātkāre
pacietība analītiskums apzinīgums
neatlaidība rūpība sistemātiskums***
vērīgums kritiskums tālredzība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli dauzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

plānot datu vākšanas metodes atbilstīgi pētījuma projektam noformēt statistiskās analīzes rezultātus nespeciālistiem saprotamā veidā
veikt aprēķinus strādāt ātri un ievērot termiņus
pārzināt un izvēlēties datu apstrādes metodes strādāt ar lielu informācijas daudzumu
saskatīt sakarības un analizēt datus strādāt patstāvīgi un sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv