JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIOLOGS


Kods: 2211 11


Darba saturs:
Biologs pēta visas dzīvības formas – cilvēku, dzīvniekus un augus, to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos (vairošanās) procesus.

Biologi nodarbojas ar izmēģinājumiem gan laboratorijās, gan uz lauka, viņi pēta mikroorganismu (baktēriju, vienšūnas organismu, vīrusu) attīstību, struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo (piemēram, temperatūras, gaismas, mitruma) un ķīmisko (dažādu vielu) faktoru ietekmi uz dažādām šūnām, tāpat pēta augu valsts un dzīvnieku valsts dzīvības formas, bet iegūtos rezultātus praktiski izmanto lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā, dabas aizsardzībā un sugu saglabāšanā. Viņi aplūko arī cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtību (organisma un šūnu pazīmju un īpašību pēctecība paaudžu maiņā).

Daži no biologa praktiskā darba piemēriem varētu būt: putnu ligzdošanas vietu izpēte, apdraudēto augu un dzīvnieku sugu saglabāšana, tautsaimniecībā kaitīgo augu apkarošana.

Biologs nodarbojas ar zinātniski pētniecisko darbu, attīsta dažādas teorijas ar bioloģiju saistītās nozarēs, piemēram, mikrobioloģijā (zinātne par mikroorganismiem), citoloģijā (zinātne par šūnām), ģenētikā (zinātne par iedzimtību un mainību), zooloģijā (zinātne par dzīvniekiem), botānikā (zinātne par augiem), ekoloģijā (zinātne par organismu un vides attiecībām). Pētījumi un eksperimentu rezultāti tiek publiskoti un izmantoti arī dažādās saistītās zinātņu nozarēs.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Strādājot laboratorijā, biologs darbā lieto laboratorijas aprīkojumu, piemēram, mikroskopu, palielināmos stiklus, laboratorijas traukus (mēģenes, kolbas), pipetes, pincetes, skalpeli, preparēšanas adatas. Lauka apstākļos atkarībā no pētījamā objekta biologs darbā izmanto augu un dzīvnieku noteicējus (grāmatas, kurās ilustratīvi aprakstītas visas Latvijā sastopamās augu un dzīvnieku sugas), nazi, šķēres, polietilēna maisiņus augu paraugu ievākšanai un apstrādei, dažāda veida lamatas (kukaiņiem, grauzējiem, zīdītājiem), kukaiņu ķeramos tīkliņus, putnu ķeramos tīklus, ievācot materiālu ūdenī – dažādus tīklus, skrāpjus un gruntssmēlējus. Lauka pētījumos iegūtā informācija tiek apstrādāta, sistematizēta un analizēta, izmantojot atbilstošu datoraprīkojumu un programmatūru.


Darba apstākļi:
Darbs tiek veikts laukā (piemēram, pļavā, mežā, jūrā, purvā), laboratorijās un biroja tipa telpās. Laboratorijā un biroja tipa telpās biologs parasti strādā astoņu stundu darba dienu, bet lauka apstākļos darba ilgums atkarīgs no situācijas, var būt nepieciešams strādāt vairāk nekā astoņas stundas. Bieži var nākties mērot lielus ceļa attālumus kājām, lai ar autotransportu netraucētu apkārtējai videi.


Darba iespējas:
Biologs var strādāt zinātniski pētnieciskajos institūtos, vides kontroles un uzraudzības dienestos, produkcijas kontroles dienestos, mācību iestādēs, pārtikas un farmaceitisko preparātu ražošanas firmās, notekūdeņu un atkritumu pārstrādes dienestos, zoodārzos, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, meža dienestā, muzejos.


Nepieciešamā izglītība:
Biologam nepieciešama augstākā izglītība bioloģijā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
160 līdz 1000 LVL.
Algas apjoms atkarīgs no veicamo pētījumu aktualitātes un nozares (labi atalgoti pētījumi ir farmācijā – zāļu pētniecībā un izstrādāšanā).


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dzīvā daba? Vai pamani mazu vabolīti uz sienas un ar interesi vēro tās darbošanos? Vai tu labprātāk dodies uz mežu, brīvā dabā nekā skaties televīziju?

Biologa profesijā ļoti būtiska ir zinātkāre, mērķtiecība un pacietība, jo iespējams, ka stundām ilgi būs jādara viens un tas pats, lai sasniegtu rezultātu.

Piedalies dažādās aktivitātēs brīvā dabā – tā tev būs laba iespēja pārbaudīt savas iemaņas un spēkus darbam lauka apstākļos. Pamēģini pēc tam pieredzēto secīgi pierakstīt un pārskatāmi sakārtot – tas palīdzēs attīstīt pašdisciplīnu un prasmi rīkoties ar lielu informācijas apjomu.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, ģeogrāfija, veselības mācība, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOĶĪMIĶIS

ĢEOGRĀFS

BIOTEHNOLOGS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dzīvā daba, bioloģija eksperimenti bioloģijā
bioloģiskā attīstība kolekcionēšana
literatūra un populārzinātniskas filmas par augiem, dzīvniekiem un mikroorganismiem fizikālo un ķīmisko faktoru ietekme uz dabu
pētniecisks un radošs darbs lauka pētījumi un darbs laboratorijā

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatkarība intraversija** analītiskums
zinātkāre oriģinalitāte godīgums
racionalitāte* sistemātiskums*** disciplinētība
pacietība kritiskums rūpība
vērīgums neatlaidība precizitāte
mērķtiecība piesardzība saimnieciskums

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koncentrēt uzmanību, pamanīt nelielas pārmaiņas apstrādāt, sistematizēt un analizēt informāciju
plānot darbu un izvirzīt prioritātes strādāt ar laboratorijas aprīkojumu
ievākt augu paraugus izstrādāt zinātniskā pētījuma koncepciju
izmantot datorprogrammas datu analīzei izstrādāt rakstus un prezentācijas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv