JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.REPROIEKĀRTAS OPERATORS


Kods: 7321 05


Darba saturs:
Reproiekārtas1 operators elektroniski sagatavo drukas materiālu – tekstu un attēlus –, ko pārnes uz liela izmēra fotofilmu vai alumīnija plati, un dara visu nepieciešamo, lai materiāls tiktu kvalitatīvi nodrukāts.
Mūsdienās drukāšanas process notiek automatizēti, tāpēc reproiekārtas operatora galvenie pienākumi ir sagatavot iekārtu darbam, regulāri sekot līdzi tās tehniskajam stāvoklim, vairākas reizes dienā veikt ikdienas apkopi un apmēram reizi mēnesī – visas iekārtas tehnisko pārbaudi, apkopi un kalibrēšanu. Ņemot vērā, ka Latvijā nav ļoti lielu un noslogotu tipogrāfiju, reproiekārtas operators parasti dara vairākus darbus vienlaikus, piemēram, tehniski sagatavo drukājamo dokumentu un vajadzības gadījumā veic nepieciešamos labojumus. Taču lielākās tipogrāfijās operators drukājamos dokumentus pats tehniski neapstrādā.
Reproiekārtas operators darba dienas sākumā pārbauda un ieslēdz iekārtas. Pēc tam sagatavo un ielej iekārtā drukāšanai nepieciešamās ķimikālijas, sakārto materiālus, lai izveidotu drukas izklājumu – savieto grāmatas lappuses vai drukājamos attēlus tā, lai tos pēc iespējas taupīgāk varētu nodrukāt uz liela formāta papīra loksnēm. Parasti uz vienas lielās loksnes drukā astoņas līdz sešpadsmit grāmatas lapu. Operatoram lapas jāizvieto tā, lai, loksni salokot un apcērtot tai malas, citi tipogrāfijas darbinieki to varētu izveidot kā burtnīcu. Savienojot tās visas kopā, iegūst grāmatu. Operatoram jāskatās, lai lappušu skaits izklājumā dalītos ar četri, tad burtnīcās un arī grāmatā visas lapas cieši turēsies kopā.
Kad izklājums sagatavots, reproiekārtas operators drukāšanai sagatavotos dokumentus no datora nosūta uz iekārtu. Tiek lietotas gan daļēji, gan pilnībā automatizētas reproiekārtas. Daļēji automatizētās iekārtās filmu vai plati operators ievieto ar rokām. Pilnībā automatizētās iekārtās var ievietot uzreiz vairākas filmas, jo tas notiek automātiski.
Pirms drukāšanas reproiekārtas operators pārliecinās, vai filmas nav bojātas un ir gana kvalitatīvas, pārbauda plānotos krāsu toņus un lineatūras jeb to, cik lieli krāsas punktiņi tiks drukāti atkarībā no papīra kvalitātes. Ja grāmatu plānots izdot uz zemākas kvalitātes papīra, tad drukā lielākus punktiņus. Savukārt krāsu toņus poligrāfijā iegūst no dažādās proporcijās jauktiem četriem pamattoņiem – gaiši zila, dzeltena, melna un rozā. Reproiekārtas operators pārbauda, vai toņu proporcijas noteiktas pareizi, un veic nepieciešamos labojumus.
Drukāšanas laikā operators seko līdzi iekārtas tehniskajam stāvoklim un vizuāli pārbauda drukas kvalitāti, lai tā atbilstu plānotajam izvietojumam un grāmatas lapas izkārtojumam. Pēc drukāšanas operators sakopj un notīra iekārtu.

1 Iekārta, kura eksponē elektroniski sagatavoto drukājamo tekstu vai attēlus uz fotofilmas vai alumīnija plates.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Reproiekārtas operators darbā izmanto datoru, reproiekārtu, arī densitometru, ar kuru mēra fotofilmas melno laukumu gaismas caurlaišanas spēju. Lieto arī speciālus līdzekļus iekārtas apkopei pirms un pēc darba, kā arī strādā ar drukāšanai nepieciešamajām ķimikālijām.


Darba apstākļi:
Reproiekārtas darbībai nepieciešamās ķimikālijas rada izgarojumus, tāpēc darba telpā jābūt labai ventilācijai. Iekārtu darba režīmam nepieciešama apmēram +20oC temperatūra un stabils gaisa mitruma līmenis. Reproiekārtai ir augsts drošības līmenis – to nevar iedarbināt, ja noņemti aizsargvāki, kas nosedz iekārtas mehānismu. Tādējādi iekārtas apkalpošanas laikā operators ir pasargāts no darba traumām.


Darba iespējas:
Reproiekārtas operators var strādāt arī lielos poligrāfijas uzņēmumos vai tipogrāfijās, un tādas Latvijā ir aptuveni divdesmit.


Nepieciešamā izglītība:
Reproiekārtas operatoram nepieciešama vidējā profesionālā izglītība poligrāfijā. Studiju ilgums ir četri gadi (pēc pamatskolas). Ir pieejamas papildu mācības reprogrāfijas iekārtu ražotāju rīkotajos semināros.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē, kā tiek drukātas grāmatas, un patīk strādāt ar tehniskām ierīcēm? Ja tev piemīt precizitāte, atbildības izjūta, vērīgums un tehniskā domāšana, patīk grāmatas un dizains, tad šī profesija varētu būt tavējā. Reproiekārtas operatoram svarīga ir spēja strādāt augstas spriedzes apstākļos, kad jāpievērš uzmanība detaļām, nezaudējot kontroli pār darba procesu kopumā, un jāprot plānot sava darba prioritātes.
Ja esi skolnieks, tad izpēti grāmatu dizainu, kā ievietoti attēli, kādas ir grāmatu iesiešanas metodes. Interesējies par poligrāfijas vēsturi, papīru un drukas krāsu veidiem. Skolā cītīgi apgūsti ķīmiju, vizuālo mākslu un tehnisko rasēšanu, kā arī informātiku. Iekārtas apkalpošanai ļoti noderīgas būs arī angļu valodas zināšanas.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā no tipogrāfijām, kur pieredzējuša meistara vadībā varēsi gūt labāku priekšstatu par dažādo reproiekārtu darbu. Tāpat meklē iespēju piedalīties iekārtu ražotāju piedāvātajās mācībās.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad dodies uz tipogrāfiju un noskaidro, kādas prasmes tev nepieciešamas. Varbūt potenciālā darba vieta tev uzreiz piedāvās iespēju mācīties.
Ja vēlies padziļināt zināšanas, tad iepazīsties arī ar citu tipogrāfijas darbinieku profesiju specifiku, apmeklē nozares seminārus un piedāvātos profesionālās pilnveides kursus. Seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām un modei grāmatniecības nozarē. Vari apmeklēt grāmatu gadatirgus un iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem visā pasaulē.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

CIPARU PROGRAMMAS VADĪBAS DARBGALDU IESTATĪTĀJS

IESPIEDĒJS

DIGITĀLĀS IESPIEŠANAS OPERATORS

FLEKSOIESPIEDĒJS

LĪMĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija tehniskas iekārtas, reproiekārtas
kompozīcija un dizains drukas veidi šodien un pagātnē
grāmatniecība un poligrāfija materiāli poligrāfijā, to īpašības un pielietojums
iespieddarbu tehnoloģijas tehnoloģijas un inovācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte saimnieciskums apzinīgums
praktiskums piesardzība disciplinētība
darbīgums neatlaidība apķērība
pielāgošanās spēja vērīgums apdomība
patstāvība taupīgums sistemātiskums*
stabilitāte lietišķums kritiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

plānot darbu secību un noteikt prioritātes saprast tehnisku tekstu angļu valodā
apkalpot reproiekārtas sadarboties ar kolēģiem
veikt nepieciešamos darbus pirms drukāšanas ievērot darba drošības noteikumus
izdarīt mērījumus un kontrolēt darbu kvalitāti strādāt patstāvīgi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv