JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.REĢISTRATORS


Kods: 4226 02


Darba saturs:
Reģistrators sniedz cilvēkiem dažāda veida informāciju par konkrētās iestādes vai uzņēmuma pakalpojumiem, par vajadzīgajiem speciālistiem, viņu darba laikiem, kā arī par pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem. Viņš reģistrē klientus pakalpojumu saņemšanai, nosakot to saņemšanas laiku. Reģistrators arī paskaidro atnācējiem, kā orientēties iestādē, kur atrast konkrēto speciālistu, kā nokļūt viņus interesējošā vietā. Regulāri aizpilda ar savu darbu saistītus dokumentus, piemēram, raksta atskaiti par nostrādāto maiņu, darbdienu vai mēnesi. Veic arī citus uzdevumus informācijas apmaiņas un klientu apkalpošanas nodrošināšanai iestādē.
Reģistratora darbs var nedaudz atšķirties atkarībā no tā, kādā uzņēmumā vai kādā jomā viņš strādā (tūrisms, medicīnas nozare u.c.).
Veselības aprūpes iestādē klātienē, pa tālruni vai e-pastā reģistrators sniedz pacientiem informāciju par pakalpojumiem un speciālistu pieņemšanas laikiem, nosaka viņiem pieņemšanas laiku pie attiecīgā speciālista vai pieraksta uz procedūru, organizē tikšanos ar speciālistu. Īpašā žurnālā vai datora programmā ieraksta ziņas par pacientu un apmeklējuma laiku. Dažkārt dienu pirms tam nosūta īsziņu vai sazvana pa telefonu cilvēku, lai atgādinātu par apmeklējumu. Reģistrators iekārto un sakārto pacientu kartītes atbilstīgi medicīnas iestādē noteiktajai kārtībai. Sava darba laika sākumā atlasa no kartotēkas to pacientu kartītes, kuri noteiktajā dienā ir reģistrējušies pie konkrēta speciālista, sakārto tās pieraksta secībā un nogādā ārstiem. Reģistrators arī iekasē samaksu no klientiem pēc pakalpojuma cenrāža. Izsniedz čekus vai izraksta kvītis pacientiem, kuri apliecina maksājuma veikšanu. Aizpilda kases aparāta un kases termināla grāmatas, kas ir atskaite par reālajiem un fiksētajiem ienākumiem.
Tūrisma nozarē reģistrators strādā gan ar vietējiem klientiem, gan arī ar ārzemniekiem. Viesnīcas reģistrators ar klientiem sazinās klātienē, pa telefonu, e-pastu vai citiem elektroniskiem saziņas līdzekļiem, rezervē vietas vai pieņem pieteikumus citu viesnīcas pakalpojumu saņemšanai, piemēram, konferenču organizēšanai. Pārbauda arī elektroniski veiktās rezervācijas un apstiprina pakalpojuma saņemšanas iespēju. Kad klients ir ieradies, reģistrators izsniedz numuriņa atslēgu, informē par brokastu laiku un sniedz citu nepieciešamo informāciju, sagatavo rēķinu par pakalpojuma saņemšanu un iekasē no viņa samaksu. Reģistratoram jāprot atrast un sniegt atbraucējam visu nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu šim cilvēkam orientēties pilsētā vai valstī, izsniedzot reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas. Itin bieži reģistrators savā darba laikā ir atbildīgs par kārtību viesnīcā. Viņa pienākums ir uzraudzīt, lai apmeklētāji ievēro noteikumus, lai netiktu pārkāptas drošības vai citas normas, un nepieciešamības gadījumā par pārkāpumiem ziņo viesnīcas vadībai un attiecīgajām institūcijām. Tāpat reģistrators uzklausa klientu sūdzības, dažkārt maina numuriņu, ja piedāvājums kādu neapmierina, pagarina arī uzturēšanās laiku.
Reģistrators ir pirmais uzņēmuma vai iestādes pārstāvis, pie kura parasti vēršas klienti ar viņus interesējošiem jautājumiem un problēmām. Tādēļ šim darbiniekam ir jāpārzina vispārējā informācija par uzņēmumu, iestādi un tās sniegtajiem pakalpojumiem, lai precīzi varētu atbildēt klientiem un palīdzēt viņiem. Tāpat reģistrators var būt palīgs arī citiem uzņēmuma vai iestādes darbiniekiem, jo viņš strādā komandā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Reģistrators darbā izmanto biroja tehniku. Datorā lieto specifisku programmu, kas piemērota tieši darbam konkrētajā jomā, kā arī lieto vispārzināmās Microsoft Word un Microsoft Excel. Dators parasti ir nepieciešams, lai izveidotu klientu sarakstu, pārraudzītu istabiņu vai speciālistu noslogojumu, kā arī lai lietotu to kādām grāmatvedības vajadzībām vai atskaišu veikšanai. Internetu izmanto klientam nepieciešamās informācijas meklēšanai un saziņai ar viņiem pa e-pastu vai Skype. Reģistrators lieto arī kases aparātu, kases terminālu. Ārstniecības iestādēs viņam ir iekārtoti īpaši skapji klientu kartīšu uzglabāšanai.


Darba apstākļi:
Reģistratoram uzņēmumā vai iestādē parasti ir tieši viņam speciāli ierīkota darbvieta – darbgalds, uz kura atrodas dators, telefons, kā arī ir ērti izvietots un pieejams cits nepieciešamais aprīkojums. Darba laiks dažādos uzņēmumos var atšķirties. Ja uzņēmums ir atvērts darbdienās parastā darba laikā, tad arī reģistratora darba laiks atbilst astoņām stundām dienā 40 stundu nedēļā. Ja uzņēmums sniedz savus pakalpojumus visu diennakti (piem., viesnīcas), tad reģistratora darba laiks ir 24 stundas (viena maiņa). Starp maiņām ir trīs brīvas dienas. Mēnesī jānostrādā aptuveni septiņas līdz deviņas maiņas. Atkarībā no katra individuālā uzņēmuma prasībām reģistratora darba laiks var būt arī citādāks.


Darba iespējas:
Reģistrators galvenokārt strādā veselības centros, slimnīcās, poliklīnikās, viesnīcās, skaistumkopšanas, SPA centros un citos uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus klientiem. Tāpat viņš var strādāt arī kādā valsts iestādē, kur viņa pienākumos ietilpst reģistrēt kādus datus par iedzīvotājiem un citu informāciju.


Nepieciešamā izglītība:
Reģistratoram nav nepieciešama īpaša izglītība, pietiekama ir vidējā izglītība. Veselības aprūpes jomā priekšrocība būs arodizglītībai vai pirmā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai māszinībās. Tūrisma jomā par priekšrocību tiks uzskatīta pabeigta vai nepabeigta augstākā izglītība tūrisma jomā un svešvalodu zināšanas.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk veidot labas attiecības ar cilvēkiem, būt noderīgam viņiem? Vai labprāt apgūsti svešvalodas? Vai patīk ievērot lietu kārtību, veidot sarakstus un citu dokumentāciju, strādāt ar datoru? Vai māki atbildīgi rīkoties ar naudu un būt precīzs?
Reģistratora darbā svarīga ir labas saskarsmes veidošana ar cilvēkiem, māka uzklausīt pretenzijas, rast tām risinājumu, vienlaikus saglabājot mieru, pacietību un pret jebkuru cilvēku izturoties ar cieņu. Attiecību un saskarsmes prasmi vari pilnveidot, gan lasot attiecīgo literatūru, gan apmeklējot seminārus un šo prasmju treniņus.
Ja esi skolnieks, pārbaudi savas spējas un attīsti cilvēku apkalpošanai noderīgas prasmes, uzņemot viesus savās mājās vai piesakoties par palīgu lielu viesību un pasākumu norisē. Apmeklējot viesnīcas, veselības aprūpes un citas līdzīgas iestādes, pievērs uzmanību reģistratora uzvedībai un darbībai. Pēc tam izvērtē, kas patika un kas, pēc tavām domām, neatbilda šim darbam. Skolā pievērs uzmanību valodu apguvei, psiholoģijai un ētikai.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad izvērtē, kādā nozarē gribētu strādāt par reģistratoru. Noteikti centies iemācīties pēc iespējas vairāk svešvalodu, lai varētu saprast, brīvi izteikties un arī rakstveidā sazināties ar cilvēkiem, it sevišķi, ja strādāsi tūrisma nozarē. Apgūsti vai atjauno iemaņas darbam ar datoru. Pārdomā, vai spēsi visu dienu būt uzmanīgs, lai laipni apkalpotu cilvēkus klātienē un atbildētu uz telefona zvaniem, ienākošo e-pastu utt.


Interešu joma(s): Pakalpojumu sfēra


Radniecīgās profesijas:

CEĻOJUMU KONSULTANTS

VIESNĪCAS ADMINISTRATORS

BIBLIOTEKĀRS

BIROJA ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

precīzs un konkrēts darbs praktiskā psiholoģija, ētika
darbs ar dokumentiem svešvalodas
attiecību veidošana ar cilvēkiem pakalpojumu organizācija un koordinācija
sabiedrībai noderīgs darbs skaitļi un informācija, to apstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:

apzinība izpildīgums draudzīgums
rūpība disciplinētība saimnieciskums
elastība neatlaidība uzņēmība
savaldība taupība optimisms
kārtīgums taktiskums ekstraversija*
praktiskums enerģiskums pašapziņa

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru (MS Word, Excell) sazināties vismaz vienā svešvalodā
veikt uzskaiti un matemātiskus aprēķinus orientēties informācijas avotos, sakārtot informāciju
uzklausīt un saprast cilvēkus risināt konflikta situācijas
saprotami nodot informāciju mutiski un rakstveidā koordinēt informācijas plūsmu organizācijā un starp organizāciju un klientiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv