JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJS1

1 PROFESIJU GRUPA “PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJI” 7513.

Darba saturs:
Piena produktu ražotājs uzrauga piena produktu – sviesta, siera, biezpiena, saldējuma, jogurta u.c. – izgatavošanas procesu, sākot no darba vietas sakārtošanas un beidzot ar safasētā produkta nodošanu noliktavā. Galvenais piena produktu ražotāja darba pienākums, piemēram, sviesta ražošanā, ir kulšana, produktu ražošanas procesa pieskatīšana un regulēšana.
Uzsākot darba dienu, piena produktu ražotājs no ražošanas plānotāja saņem darba uzdevumu, kādā daudzumā nepieciešamie produkti jāizgatavo. Pirms ražošanas procesa uzsākšanas piena produktu ražotājs sakārto darba vietu – izmazgā, dezinficē un pārbauda, vai ražošanas iekārtas ir gatavas darbam. Pārtikas produktu ražošanas procesā iekārtu tīrībai ir ļoti liela nozīme, un piena produktu ražotājam jāievēro virkne higiēnas noteikumu.
Nākamais solis ir izejvielu (piemēram, sviesta ražošanā – krējuma) kvalitātes un citu parametru pārbaude, to uzsildīšana līdz noteiktai temperatūrai un sagatavošana produkta izgatavošanai. Sviesta ražošanā produktu izgatavo kulšanas iekārtās, bet citiem piena produktiem ir atšķirīgas izgatavošanas iekārtas un tehnoloģijas. Piena produktu ražotājs seko līdzi izgatavošanas procesam un kontrolē un mēra dažādus produkta parametrus, piemēram, skābumu, tauku saturu, mitrumu, temperatūru, kā arī regulāri ņem produktu paraugus un nosūta tos uz laboratoriju kvalitātes pārbaudei. Pēc rezultātu saņemšanas izvērtē, vai ražošanas procesā nepieciešams veikt kādas pārmaiņas.
Piena produktu ražotāja darba pienākumos var ietilpt arī gatavās produkcijas fasēšanas uzraudzība. Tādā gadījumā viņš pārrauga visu ražošanas procesu, sākot no izejvielu sagatavošanas un beidzot ar produkta nodošanu noliktavā. Ja ražotājam ir meistara statuss (augstāks amats), tad jāsagatavo arī atskaites par saražoto produkciju, izmantoto izejvielu daudzumu un iesaiņojuma materiālu. Lai nodrošinātu prasībām atbilstīgus ražošanas apstākļus, piena produktu ražotājs iekārtas mazgā ne tikai no rīta, bet arī darba dienas beigās.
Ja piena produktu ražotājam ir meistara diploms, tad viņš uzņemas arī materiālu atbildību par kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu izejvielu izmantošanu, mazgāšanas līdzekļu iegādi un lietošanu, iesaiņojuma materiāla izmantošanu u.c.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Piena produkta ražotāja darba rīki ir dažādas iekārtas, piemēram, tvertnes izejvielām, kā arī piena pirmapstrādes, karsēšanas, sviesta kulšanas, gatavā produkta fasēšanas un citas iekārtas. Vēl viņš lieto arī aprīkojumu analīžu veikšanai: tauku satura mērītājus, mitruma noteikšanas svariņus u.c. Darbā nepieciešams sanitārais apģērbs, cepure, gumijas zābaki, kā arī dators atskaišu rakstīšanai.


Darba apstākļi:
Piena produktu ražotāja darbs noris telpās, ražošanas cehā, kur iespējamas temperatūras svārstības un caurvējš, un visu dienu jāstāv kājās. Sagatavojot darbam iekārtas, ražotājam nākas darboties ar ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem un ūdeni. Darba laiks nav normēts, to nosaka konkrētajā dienā plānotais saražotā produkta daudzums. Parasti darbs sākas ap sešiem rītā līdz gatavās produkcijas nodošanai. Pieaugot pieprasījumam, pieaug arī darba apjoms – īpaši daudz darba piena produktu ražotājam ir pirms Jāņiem.


Darba iespējas:
Piena produktu ražotājs var strādāt piena pārstrādes uzņēmumos, kā arī izveidot nelielu ģimenes uzņēmumu un nodarboties, piemēram, ar kazas, aitas vai ekoloģiski tīra siera ražošanu.


Nepieciešamā izglītība:
Piena produktu ražotājam nepieciešama vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pārtikas produktu ražošanā vai pārtikas produktu tehnoloģijā. Mācību ilgums ir divi līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk gatavot ēdienu un interesē, kā tiek ražoti piena produkti? Varbūt sapņo kādreiz izstrādāt savu, īpašu siera recepti? Vai tev patīk ķīmija, esi kārtīgs, tīrīgs un nebaidies uzņemties atbildību par liela piena produktu daudzuma kvalitāti? Piena produktu ražotāja darbs ir fiziski samērā smags, taču dienas beigās, lūkojoties uz gatavo produkciju, tas sniedz patīkamu padarīta darba apziņu.
Ja esi skolnieks, tad īpaši cītīgi mācies ķīmiju, fiziku, bioloģiju un svešvalodas. Izmanto iespēju doties ekskursijā uz kādu no piena kombinātiem. Ekskursijas rīko arī mazās zemnieku saimniecības, kur nodarbojas ar piena produktu ražošanu. Ēnu dienās vari uz profesiju palūkoties pavisam tuvu, ēnojot kādu piena produktu ražotāju. Lai saprastu, vai tev patīk darbs ar piena produktiem, vari pamēģināt mājās sasiet savu sieru, sakult sviestu vai izgatavot jogurtu.
Ja esi students, tad apdomā, vai vēlies strādāt lielā pārstrādes cehā vai varbūt nodarboties ar produkcijas ražošanu salīdzinoši nelielos daudzumos, piemēram, savā uzņēmumā. Attiecīgi vari meklēt prakses un darba iespējas piena kombinātos vai nelielos ražošanas uzņēmumos. Seko līdzi jaunākajām produktu ražošanas tehnoloģijām un kvalitātes prasībām.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad droši vari pieteikties piena pārstrādes uzņēmumā par strādnieku un tā novērtēt profesiju. Pēc tam vari mācīties vai arī iegūt pieredzi strādājot. Ja ir pieredze kādā citā pārtikas nozarē, piemēram, gaļas, sulu vai alus ražošanā, tad pāriet uz piena produktu ražošanu ir samērā viegli.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā un tev ir vidējā profesionālā izglītība, tad vari papūlēties iegūt augstāko izglītību. Tāpat regulāri tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kur iepazīstina ar jaunākajām ražošanas tehnoloģijām, arī informatīvie semināri.


Interešu joma(s): Ēdināšana, pārtikas rūpniecība


Radniecīgās profesijas:

SIERA MEISTARS

ZIVJU KULINĀRS

AUGĻU UN DĀRZEŅU KONSERVĒTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija un bioloģija kulinārija un pārtikas produktu pārstrāde
praktisks darbs piena produktu izgatavošanas tradīcijas
tehniskās iekārtas, ražošanas tehnoloģijas jaunumi piena produktu ražošanā
kvalitātes kontrole piena produktu veidi, to pielietojums

Man raksturīgas šādas īpašības:

saimnieciskums neatlaidība apzinīgums
pielāgošanās spēja lietišķums piesardzība
kārtīgums taupīgums kritiskums
praktiskums disciplinētība sistemātiskums*
precizitāte uzmanīgums patstāvība
atbildīgums izturība zinātkāre

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

plānot un vadīt darba gaitu veikt regulāras produktu kvalitātes pārbaudes
kontrolēt izejvielu izlietojumu kontrolēt iekārtu darbību
sadarboties ar cilvēkiem ievērot darba drošību un higiēnas prasības
veikt produktu īpašību mērījumus sagatavot atskaites un darba grafikus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv