JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MULTIPLIKATORS (ANIMATORS)1

1 PROFESIJA „MULTIPLIKATORS” 2651 07.

Darba saturs:
Multiplikators animators ir mākslinieks, kurš ar daudzveidīgām metodēm veido kustīgu grafiku. Viņš rada leļļu vai digitālo animāciju, 3D grafiku un 3D animāciju, kā arī klasisko jeb zīmēto animāciju. Animēt jeb iedzīvināt var gandrīz visu, veidot smilšu, plastilīna, dažādu objektu un priekšmetu, cilvēku fotogrāfiju, sniega un uguns animācijas, kur iespējams pielietot ļoti dažādas metodes, piemēram, zīmēt uzreiz uz filmas vai kombinēt vienlaikus vairākas animācijas tehnikas.
Agrāk, lai radītu divdimensiju multiplikācijas varoņus, multiplikators lietoja galvenokārt zīmuli un papīru, taču līdz ar tehnoloģiju attīstību šīs profesijas pielietojums un tās darbības joma ir ievērojami paplašinājusies. Modernās tehnoloģijas ļauj animatoriem izmantot savas stāstītāja, mākslinieciskās un tehniskās dotības, lai radītu gan multiplikācijas filmas un to varoņus, gan reklāmas un videospēles. Tāpēc mūsdienās multiplikatori bieži tiek dēvēti par animatoriem.
Multiplikatora darba pienākumi ir atkarīgi no tā, kāda veida animāciju viņam būs jāveido. Jebkurā gadījumā vispirms viņš uzklausa pasūtītāja ideju un tad veido sižetu un tēlus vai arī iepazīstas ar režisora jau izveidoto sižetu videoklipam, reklāmai, datorspēlei vai animācijas filmai. Kad sižets ir skaidrs, animators rada tēlus, katram piešķirot vajadzīgo raksturu un attēlojot visus krāsainās skicēs.
Ja plānots veidot leļļu animāciju, tad pēc skicēm multiplikators izgatavo lelles, cenšoties tajās parādīt varoņu raksturus. Kad lelles ir gatavas, sākas filmēšana, kuras gaitā atbilstīgi sižetam un jau iepriekš izstrādātam plānam lelles tiek pakāpeniski pavisam nedaudz pārvietotas vai kustinātas. Izvietojot lellītes vienā pozīcijā, ar videokameru tiek uzņemts viens kadrs. Tad lelles nedaudz pārvieto un uzņem nākamo kadru. Režisors dod uzdevumu, piemēram, attēlot, ka cilvēks iet pāri laukumam, un animators ne vien piešķir lellei kustību, bet parāda arī tās emocijas. Te svarīgi ir izprast tēlu raksturus un režisora vēlmes un zināt, kādai auditorijai filma tiek veidota.
Vienā sekundē ir divdesmit četri kadri, un multiplikatoram jāprot lelli pārvietot vai pakustināt tās roku tik precīzi, lai darbības nebūtu ne par daudz, ne par maz. Ja lelles pārvietos pārāk plaši, kustības neveidosies plūstošas. Savukārt, pārvietojot tās pa mazam gabaliņam, šķitīs, ka filmas varoņi visu dara ļoti lēni. Strādājot bez aizķeršanās, vienas darbadienas laikā šādi var uzņemt aptuveni septiņas sekundes no filmas. Līdzīgi noris darbs ar plastilīna vai cita materiāla objektiem, tikai šai gadījumā animators darba gaitā arī veido un pārveido figūras un tēlus un katru reizi fiksē tos uz filmas.
Ja tiek veidota zīmēta animācijas filma, tad multiplikators uz papīra lapas zīmē vienu ainiņu, pēc tam uz nākamās lapas zīmē to pašu ainiņu, taču tā, lai tēli būtu nedaudz pakustējušies. Tad atkal ņem nākamās papīra lapas un zīmē tās tik daudz, lai no gatavajiem zīmējumiem varētu izveidot kustīgu filmas fragmentu. Ir īpaši veidi, kā zīmēt attēlu, lai radītu pēc iespējas dabiskākas kustības.
Tāpat multiplikators var zīmēt arī datorā, kā arī ar datora palīdzību apstrādāt klasiskajās tehnikās veidotās filmas. Bieži animāciju izmanto kā papildinājumu filmētajam materiālam, kad animators ar datorprogrammu palīdzību veido kustīgus burtus un citus datorgrafikas zīmējumus reklāmām un videoklipiem vai pat pārveido animācijā visu filmēto materiālu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ikdienā lietojamie instrumenti var būt ļoti dažādi atkarībā no tā, ko tieši multiplikators animators projektā dara. Leļļu veidošanā viņš izmanto āmuru, standziņas, nagliņas, lodāmuru, līmi, šķēres, papīru, kartonu, ģipsi un citus materiālus. Ja zīmē animācijas filmu, tad darbā izmanto zīmēšanas piederumus, papīru un īpašu galdu zīmēšanai tieši uz filmas. Multiplikators animators izmanto arī fotoaparātu, videokameru, datoru un datorprogrammas animācijas veidošanai.


Darba apstākļi:
Multiplikatora animatora darba diena ir nenormēta un atkarīga no filmēšanas grafika. Darbs lielākoties notiek telpās bez kādiem kaitīgiem kairinātājiem, taču jāņem vērā, ka šis darbs prasa ilgstošu koncentrēšanos un zīmējot mākslinieks ilgi atrodas vienā pozā. Līdz ar to mazkustības dēļ rodas sasprindzinājums un nogurst acis.


Darba iespējas:
Multiplikators animators var strādāt leļļu filmu, animācijas filmu studijās, reklāmas aģentūrās un citos uzņēmumos, kas veido mājaslapas, datorspēles, reklāmas klipus, banerus vai videoklipus.


Nepieciešamā izglītība:
Par multiplikatoru animatoru var kļūt ikviens, kuram labi padodas zīmēšana, taču būtu vēlama vismaz mākslas skolas vai mākslas vidusskolas izglītība (studiju ilgums ir četri gadi), pamatzināšanas mākslas vēsturē un mūzikā, kā arī iemaņas klasiskajā zīmēšanā. Un tad padziļinātas zināšanas šajā profesijā jaunajiem māksliniekiem sniedz pieredzējušie kolēģi multiplikācijas filmu studijās, jo multiplikatora animatora augstāko izglītību Latvijā iegūt nevar. To var izdarīt Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā un vairākās Lielbritānijas augstskolās.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista animācija, multiplikācijas filmas vai datorspēles? Vai esi mēģinājis un tev padodas zīmēšana? Multiplikatoram animatoram nepieciešama precizitāte un pacietība, bet vienlaikus jābūt ļoti radošam, turklāt jāmāk zīmēt dažādos stilos pēc režisora ieceres. Multiplikatoram jāspēj gan radīt tēlus pašam, gan strādāt atbilstīgi uzdevumam, pat atdarināt cita mākslinieka tehniku un idejas. Dažkārt nākas izdomāt, kā nepieciešamo rezultātu panākt, piemēram, lai ota pati krāsotu galdu, un te vajadzīga gan vizuālā, gan tehniskā domāšana. Tāpat ļoti svarīgi ir mācēt strādāt komandā. Multiplikatoram animatoram jābūt arī uzmanīgam, rūpīgam un līdzsvarotam, jo nereti viss jādara no sākuma, ja pieļauta kļūda vai darbs nejauši sabojāts.
Ja esi skolnieks, tad noteikti meklē iespēju no skolas brīvajā laikā mācīties arī mākslas skolā –tur iegūsi nepieciešamās prasmes kompozīcijā un zīmēšanā. Turklāt daudzas mākslas skolas piedāvā apgūt gan klasiskās, gan datoranimācijas pamatus. Skolā cītīgi darbojies vizuālajā mākslā, apgūsti informātiku, tehnisko grafiku un svešvalodas, jo multiplikatori bieži strādā starptautiskos projektos vai dodas uz filmu festivāliem. Ja tev ir fotoaparāts un dators, vari mēģināt pats uztaisīt animācijas filmiņu.
Ja esi students, tad sazinies ar animācijas filmu studijām vai reklāmas kompānijām, kur izsaki vēlēšanos apgūt multiplikatora animatora amatu. Apdomā, kuru prasmju tev vēl trūkst, un meklē iespējas tās apgūt. Lai labāk iejustos tēlos un atainotu emocijas, multiplikatoram noteikti noderēs arī aktiermākslas zināšanas.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka, piemēram, arhitekti vai rasētāji šo profesiju var apgūt samērā viegli, jo viņiem jau ir iemaņas zīmēšanā. Ja esi talantīgs tieši zīmēšanā, tad vari uzreiz meklēt multiplikatora animatora darbu kādā no filmu studijām un nepieciešamības gadījumā mācīties turpat kursos. Ir arī profesionālās izaugsmes kursi, kur vari mācīties animāciju, vizualizāciju, veidošanu vai datordizainu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad augstāko izglītību šajā jomā vari iegūt ārzemēs. Tāpat vari meklēt un apgūt arvien jaunas animācijas jomas un, piemēram, uzlabot savas prasmes datoranimācijā. Apmeklē animācijas filmu festivālus un radošās darbnīcas, kā arī seko līdzi jaunākajām tendencēm animācijā reklāmas jomā.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

DATORGRAFIĶIS

DATORDIZAINERS (WEB LAPAS DIZAINERS)

TELEVĪZIJAS OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

vizuālā māksla, zīmēšana, kompozīcija animācijas pielietojums reklāmā TV un internetā
multiplikācijas filmas un animācija mūzikas videoklipos radošs un inovatīvs darbs
datortehnoloģijas un datoranimācija videoiekārtas un tehnika
aktiermāksla, tēla rakstura atveidojums animācija datorspēlēs

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība* elastīgums vērīgums
emocionalitāte intuīcija** apzinīgums
izteiksmīgums sistemātiskums*** apdomība
bagāta iztēle neatlaidība precizitāte
oriģinalitāte kritiskums patstāvība
radošums zinātkāre stabilitāte

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lietot videoaparatūru pārzināt un lietot animācijas datorprogrammas
strādāt komandā pārzināt animācijas paņēmienus
zīmēt dažādā stilā un tehnikās analizēt auditorijas intereses un uztveri
strādāt sistemātiski un ilgstoši izstrādāt animācijas filmu sižetus un tēlus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv