JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MULTIMEDIJU DIZAINA SPECIĀLISTS


Kods: 3432 35


Darba saturs:
Multimediju1 dizaina speciālists ir vidutājs starp projekta pasūtītāju, mērķauditoriju un preci vai pakalpojumu un sniedz dažāda veida informāciju sabiedrībai. Sadarbībā ar citiem speciālistiem viņš plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un informatīvi sakārtotus multimediju produktus. Šā speciālista galvenais uzdevums ir ar tekstuālu, vizuālu un audiālu metožu palīdzību palielināt tirdzniecības apjomu.
Multimediju dizaina speciālists var strādāt dažādās nozarēs un izvēlēties sev vēlamo darba jomu – maketēšanu, videoierakstu veidošanu, datorgrafiku, mājaslapu vai veikalu interjera iekārtošanu un citas.
Lai atrastu labāko veidu, kā uzrunāt potenciālos pircējus, multimediju dizaina speciālists vispirms tiekas ar klientu, lai noskaidrotu viņa vēlmes, intereses un priekšstatu par iespējamo pasūtījumu – interneta mājaslapu, videoklipu, TV, radioreklāmu vai veikalu u.c. dizainu. Ieguvis nepieciešamo informāciju, speciālists izstrādā pasūtījumam vairākus dizaina variantus – izvēlas krāsas, nosaka elementu izvietojumu, izvēlas skaņas vai videoefektus, veic korekcijas fotogrāfijās – un parāda tos klientam, lai kopā izvēlētos piemērotāko risinājumu, vajadzības gadījumā izdarot nepieciešamos uzlabojumus.
Ja projekts ir neliels, tad visas darbības var veikt viens cilvēks. Savukārt sarežģītāka pasūtījuma īstenošanā (piemēram, ja tiek izstrādāta lielas organizācijas mājaslapa) iesaistās vairāki speciālisti un veido multimediju vidi – viens izpēta mērķauditoriju, otrs izstrādā tehnisko specifikāciju, trešais veido mājaslapas dizainu, bet vēl cits to programmē.
Pēc projekta izstrādes multimediju dizaina speciālists un klients vienojas par turpmāko sadarbības veidu. Piemēram, varbūt nepieciešamo informāciju klients mājaslapā vēlēsies ievietot un rediģēt pats vai varbūt ar to nodarbosies speciālists.
Projekta plānošanas un īstenošanas gaitā multimediju dizaina speciālists sagatavo arī projekta izmaksas un seko līdzi, lai pasūtījuma izpilde iekļautos plānotajā budžetā. Speciālistam jāprot radīt maksimāli kvalitatīvu rezultātu ar iespējami minimāliem līdzekļiem.

1 Tehniski organizēts vairāku komunikācijas vai informācijas reproducēšanas un apstrādes veidu (skaņas, nekustīga attēla, video, rakstīta teksta) kopums.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Multimediju dizaina speciālists galvenokāt lieto gan stacionāro, gan portatīvo datoru ar specializētām datorprogrammām, piemēram, Adobe Photoshop, Corel Draw, Vecto. Izmanto arī printeri un skeneri, kas ļauj projektu vizualizēt. Ja projekta īstenošanā nepieciešama objekta iepriekšēja izpēte vai pats projekts ir saistīts ar foto vai video, tad multimediju dizaina speciālists izmanto fotoaparātu, videokameru, arī mobilo telefonu un interneta pieslēgumu.


Darba apstākļi:
Multimediju dizaina speciālists var strādāt jebkurā vietā, kur var ērti apsēsties un novietot datoru. Darba laiks ir nenormēts, jo saistīts ar katra konkrētā projekta nodošanas termiņiem. Savu darba apjomu viņš var regulēt pats, izvēloties vēlamo projektu skaitu, taču nereti laika trūkuma dēļ nepieciešams strādāt arī garas stundas. Varētu teikt, ka multimediju dizaina speciālists periodiski dzīvo vairāk virtuālajā nekā reālajā pasaulē, jo domās nepārtraukti meklē iespējas, kā informācijas tehnoloģijas izmantot savu ideju īstenošanā.


Darba iespējas:
Multimediju dizaina speciālists var strādāt dažāda profila uzņēmumos, taču vēlama specializācija vienā no jomām, jo multimediju vide nepārtraukti attīstās. Var strādāt arī medijos – žurnālos, radio vai televīzijā, kino, filmu veidošanas kompānijās, programmatūras interfeisu un mājaslapu dizaina uzņēmumos, izdevniecībās, arī dažādās reklāmas kompānijās. Multimediju dizaina speciālists ar merčendaizinga2 zināšanām var strādāt lielveikalos vai citās tirdzniecības vietās par tirdzniecības zāles dizaina speciālistu vai vecāko pārdevēju. Viņš var iesaistīties arī jaunu dizaina un animācijas programmu izstrādē. Multimediju dizaina speciālists var strādāt kā pašnodarbinātais vai kā individuālais komersants, projektējot darbus un konsultējot klientus.

2 Tirgvedības nozare: māksla pārdot un reklamēt preci.

Nepieciešamā izglītība Multimediju dizaina specialitātē iespējams iegūt gan vidējo profesionālo (mācību ilgums ir četri gadi pēc pamatskolas), gan bakalaura (mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi pēc vidusskolas), gan maģistra līmeņa (mācību ilgums ir divi gadi) augstāko izglītību. Tomēr svarīga ir tieši praktiskā darba pieredze, tāpēc šajā jomā var strādāt arī bez augstākās izglītības, pilnveidojot savas prasmes atbilstīgos kursos.
Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev izdodas paust saprotamu un interesantu vēstījumu ar fotogrāfiju vai zīmējumu? Vai tu jūti, ka saproti cilvēkus – ko viņi vēlas ieraudzīt, ienākot veikalā vai interneta mājaslapā, kādi reklāmas veidi cilvēkus iekārdinās nopirkt, piemēram, jaunas kurpes vai putekļsūcēju? Ja tevi interesē jaunākās tehnoloģijas, tu labprāt zīmē, fotografē, noformē dažādus plakātus, veido videoklipus un jūti, ka spēj šādā veidā cilvēkus pārliecināt, tad droši vari apsvērt multimediju dizaina speciālista profesiju. Tev jābūt sabiedriskam, enerģiskam un radošam, kā arī jāprot pasniegt savas idejas, samērot tās ar pieejamo budžetu un sekot līdzi modei.
Ja esi skolnieks, tad vēro un analizē apkārtējo vidi, pievērs uzmanību rakstu izvietojumam interneta mājaslapās un mēģini veidot savu mājaslapu Google vietnē, pirms tam iepazīstoties ar pieejamām pamācībām par to veidošanu, fotogrāfiju apstrādi, videoklipu uzņemšanu. Derīgi ir papildināt savas prasmes mākslas skolā vai zīmēšanas un kompozīcijas kursos. Skolā īpašu uzmanību pievērs vizuālajai mākslai, latviešu valodai un literatūrai, kā arī svešvalodām, jo tās noderēs gan zināšanu papildināšanai, gan darbam ar plašāku auditoriju. Ja nākotnē vēlies izstrādāt projektus tieši virtuālajai videi, tad padziļināti apgūsti arī informātiku un programmēšanas pamatus.
Ja esi students, tad nekavējies iesaistīties dažādos radošos projektos un konkursos, piemēram, veido logo vai vides objektus. Šādus konkursus nereti izsludina gan iestādes un uzņēmumi, gan pašvaldības. Skaties uz pasauli radoši un vērīgi un neaizmirsti palūkoties arī pāri Latvijas robežām, jo šajā profesijā svarīgi ir sekot svaigākajām modes tendencēm visā pasaulē.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ieteicamas būtu zināšanas kādā no jomām, kurās strādā multimediju dizaina speciālisti – datordizainā, fotografēšanā, video veidošanā un interjera iekārtošanā. Ja jūti sevī radošo garu, tad nebaidies mēģināt – meklē asistenta vietu kādā reklāmas aģentūrā, vēro, mācies un pašmācībā attīsti savas radošās spējas vai arī stājies kādā no augstskolām.
Ja vēlies nemitīgi padziļināt savas zināšanas, tad šī ir īstā profesija, jo informācijas tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, sniedzot arvien jaunas iespējas ikdienas darbu padarīt daudz interesantāku un radošāku.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

DATORDIZAINERS (WEB LAPAS DIZAINERS)

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

INTERJERISTI UN DIZAINERI

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mākslas un modes tendences multimediji
tehnoloģijas, datora iespējas dizaina mode mūsdienās
mārketings mākslinieciskā kompozīcija
svešvalodas radošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

komplicētība* zinātkāre enerģiskums
izteiksmīgums impulsivitāte sabiedriskums
oriģinalitāte intelektualitāte*** atraktivitāte
intuīcija** radošums iniciatīva
bagāta iztēle drosme sapratne
neatkarība pašapziņa pārliecinātība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru, programmēt vākt un analizēt informāciju
izstrādāt projekta koncepcijai atbilstīgus kompozīcijas, stila un tehnoloģiskā risinājuma variantus plānot un organizēt darbu atbilstīgi uzdevumam
strādāt komandā izprast sabiedrības vēlmes reklāmu jautājumos
prezentēt projekta konceptuālo risinājumu paraugus plānot budžetu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv