JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METĀLA RAŽOŠANAS PROCESU SPECIĀLISTS1

1 PROFESIJU GRUPA „METĀLA RAŽOŠANAS PROCESU SPECIĀLISTI” 3135.

Darba saturs:
Metāla ražošanas procesu speciālists rūpējas un uzrauga metāla apstrādes iekārtas, krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas. Viņa uzdevums ir redzēt, vai ražošanas process norit pēc izstrādātā ražošanas plāna un kvalitātes standartiem, vai iekārtas darbojas tehnoloģiski pareizi, regulāri pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli un vajadzības gadījumā mainīt ražošanas procesu.
Pirms uzsākt ražošanu, metāla ražošanas procesu speciālists izstrādā tehnoloģiju nepieciešamā sakausējuma iegūšanai un sastāda ražošanas tehnoloģisko karti – aprakstu, kādā secībā un kādi darbi veicami. Viņš ne vien sagatavo un kontrolē ražošanas tehnoloģijas, bet arī rūpējas par ražošanas procesa modernizāciju, ražošanas optimizāciju – ražīguma, kvalitātes celšanu, izdevumu samazināšanu. Pirms tehnoloģijas ieviešanas uzņēmumā metāla ražošanas procesu speciālists vispirms izstrādātās tehnoloģijas izmēģina, gatavojot ražošanas paraugus.
Metāla ražošanas procesa gaitā speciālists veic kvalitātes pirmējās pārbaudes, seko līdzi kausēšanas temperatūrai, kausēšanas laikam un sagatavo paraugus kvalitātes pārbaudei laboratorijā. Pēc tam viņš analizē saņemtos datus, lai varētu turpināt vadīt metāla ražošanu un nepieciešamības gadījumā mainīt temperatūru, kausēšanas laiku vai pievienot sakausējumam kādas papildu piedevas.
Metāla ražošanas procesu speciālists pēta iespējas uzlabot ražošanas tehnoloģijas – seko līdzi tehnoloģijām citos uzņēmumos, lasa speciālo literatūru un nozares žurnālus par jaunākajām metāla ražošanas tehnoloģijām, meklē informāciju internetā, kā arī pārbauda paša pieredzē balstītās idejas.
Ja ražošanā tiek izmantoti jauni materiāli, metāla ražošanas procesu speciālists skaidro darbiniekiem, kā ar tiem strādāt. Tāpat viņš plāno ražošanas gaitu, lai izveidotu nepieciešamās sagataves, formas, izstrādā laika grafikus sagatavju izliešanai un plāno rūpnīcas strādnieku darbu. Arī rūpējas, lai visi pasūtījumi tiktu izpildīti laikā un labā kvalitātē. Vēl šis speciālists seko līdzi, lai rūpnīcā ir pieejami visi darbam nepieciešamie instrumenti un rezerves daļas, kā arī piedalās jaunu iekārtu uzstādīšanā un palaišanā un citu speciālistu mācīšanā. Metāla ražošanas procesu speciālists kārto arī darbu dokumentāciju un sagatavo atskaites.
Vajadzības gadījumā viņš var aizvietot kādu darbinieku, jo pārzina visu sev padoto darbinieku pienākumus un darba specifiku.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Strādājot cehā pie kausēšanas krāsnīm, metāla ražošanas procesa speciālists lieto speciālu aprīkojumu darbam ar karstu metālu (karstumizturīgu aizsargtērpu, dažādus metāla satveršanas instrumentus utt.). Strādājot birojā, viņš izmanto datoru, specializētas datorprogrammas, piemēram, AutoCad, cirkuli, mikrometru, speciālo literatūru, materiālu datu bāzes, strādājot laboratorijā – mikroskopu, pulējamās ierīces, rokas instrumentus, līmeņrādi, krānus, gāzes, tvaika un spiediena metāla griežņus u.c.


Darba apstākļi:
Metāla ražošanas procesa speciālisti, kuri gatavo ražošanas procesu plānus, strādā birojā, taču lielākā daļa šo speciālistu strādā cehā vai ārpus tā, kur darba apstākļi ir ļoti smagi – troksnis, karstums un putekļi. Darbs cehā var būt vēl vairāk kaitīgs, jo gaisā ir dzelzs oksīda putekļi, kas ir kaitīgi plaušām, tāpēc tur jālieto respiratori. Metāla ražošanas procesa speciālists izmanto arī speciālu karstumizturīgu darba apģērbu un austiņas aizsardzībai pret troksni. Parasti viņš strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr, ja uzņēmumā ir maiņu darbs vai kādas neikdienišķas situācijas, piemēram, avārija, vai tiek plānota jaunu iekārtu uzstādīšana, tad strādā virsstundas vai maiņās.


Darba iespējas:
Metāla ražošanas procesa speciālists var strādāt, piemēram, AS Liepājas metalurgs un citās metālapstrādes rūpnīcās. Arī uzņēmumos, kuri pārdod metāla izstrādājumus un iekārtas, jo metāla ražošanas procesu speciālista bagātība ir ļoti plašās zināšanas par metālu un tā ražošanu. Metāla ražošanas procesa speciālistam jāizprot visi ražošanas procesa posmi, tāpēc ir labi, ja viņš pirms tam pats ir strādājis par strādnieku vai brigadieri un skaidri zina, kādus darba uzdevumus var izpildīt katrs strādnieks.


Nepieciešamā izglītība:
Metāla ražošanas procesa speciālistam ir nepieciešama augstākā tehniskā izglītība. Studiju ilgums ir četri gadi. Ja ir vidējā profesionālā izglītība metālapstrādē, tad nepieciešama iepriekšēja darba pieredze un papildus jāmācās kvalifikācijas celšanas kursos.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē metāla īpašības, tā ražošanas un apstrādes process? Vai interesējies par jaunām tehnoloģijām, darba metodēm un ražošanas iespējām? Ja tev piemīt tehniska domāšana un vēlme nemitīgi uzlabot ražojumu kvalitāti, ja tu interesējies par fiziku, ķīmiju un mehāniku, kā arī spēj saprotami paust savas idejas citiem cilvēkiem, tad apsver iespēju apgūt šo profesiju.
Ja esi skolnieks, dodies ekskursijā uz AS Liepājas metalurgs muzeju, apmeklē atvērto durvju dienas metāla ražošanas uzņēmumos, skaties raidījumus par metāla ražošanu, meklē informāciju internetā. Īpašu uzmanību pievērs fizikai, ķīmijai, matemātikai, rasēšanai, darbmācībai un svešvalodām.
Ja esi students, tad interesējies par prakses vietām metāla ražošanas un apstrādes uzņēmumos, seko līdzi informācijai par jaunākajām metāla ražošanas tehnoloģijām, iekārtām un metāla pieprasījumu tirgū. Apgūsti ne vien šai profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas augstskolā, bet arī praktiski visu ražošanas procesu rūpnīcā, lai nākotnē varētu saprasties ar padotajiem. Trenējies plānot savu un citu cilvēku darbu, gatavot tehnoloģiskās kartes un apgūsti specializētās datorprogrammas.
Ja vēlies pārkvalificēties, vispirms meklē darba iespējas zemākas kvalifikācijas profesijā, piemēram, par metāla lējēju, kausētāju, kur nepieciešama vidējā tehniskā izglītība. Iegūstot pieredzi un zināšanas, vari doties studēt un mērķtiecīgi virzīties uz šīs profesijas apguvi.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies dažādos kursos, meklē studiju iespējas Latvijā vai ārzemēs un atrodi informāciju internetā par jaunām metāla ražošanas procesu tehnoloģijām.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

MAŠĪNU UN APARĀTBŪVES TEHNOLOGS

ANALĪTISKĀS ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

MEHĀNIKAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, ķīmija un matemātika metāla ražošanas izejvielas
metāla īpašības un tā apstrāde darba organizācija un vadīšana
metāla ražošanas tehnoloģijas inovatīvas tehnoloģijas
darba drošības noteikumi metāla pielietojums un metāla izstrādājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums racionalitāte** savaldība
precizitāte apķērība vērīgums
pielāgošanās spēja stabilitāte rūpīgums
materiālisms* patstāvība disciplinētība
neatlaidība lietišķums uzņēmība
izturība piesardzība strādīgums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt un vadīt ražošanas procesu mērīt un kontrolēt ražošanas produktu kvalitāti
pārzināt metālu īpašības vērot un novērtēt darba kvalitāti
ievērot darba drošības noteikumus strādāt fiziski smagos darba apstākļos
organizēt savu un citu cilvēku darbu meklēt un apstrādāt informāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv