JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.IZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒTĀJS


Kods: 2163 01


Darba saturs:
Izstrādājumu projektētājs projektē rūpnieciskos produktus, to detaļas, izzina tirgu, uzlabo jau izstrādātos produktus, pielāgo tos jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem jeb modernizē un maina to konstrukcijas pret lētākām vai efektīvākām.
Galvenais projektētājs vispirms apstrādā pasūtītāja tehniskos uzdevumus un veic nepieciešamos aprēķinus, pēc tam iegūtos datus nodod izstrādājumu ierindas projektētājam, kurš pēc saņemtajiem izmēriem projektē un rasē pasūtītos produktus. Viņa uzdevums ir izgatavot lietojamus, drošus, videi nekaitīgus un iespējami lētus produktus ar kvalitatīvu un patīkamu dizainu.
Izstrādājumu projektētājam jābūt radošam un jārasē detaļas tā, lai tās būtu maksimāli efektīvas un lētas un pēc izgatavošanas būtu savietojamas un veidotu perfektu tehnoloģisko izstrādājumu. Viņam jāpārzina arī materiāli un jāizvēlas izstrādājumam piemērotākie. Produkta izstrādes gaitā projektētājs bieži vien pēta tirgū jau pieejamos citu ražotāju līdzīgus izstrādājumus, patērētāju atsauksmes, ekspertu viedokļus profesionālajos žurnālos un saziņas tīklos, konsultējas ar kolēģiem, ražošanas tehnologiem un vajadzības gadījumā arī ar pasūtītājiem.
Vienkāršākiem produktiem izstrādājumu projektētājs uzreiz izstrādā un piedāvā vienu vai vairākus tehniskos risinājumus, kur salīdzināti jaunā produkta tehniskie rādītāji (ātrums, lietošanas drošība, enerģijas patēriņš u.c.) un ekonomiskie rādītāji (projektēšanas, ražošanas izmaksas, iespējamā pārdošanas cena u.c.) ar pasūtītāja uzņēmumā jau ražotajiem vai tirgū jau piedāvātajiem produktiem. Projektēšanu uzsāk pēc vienošanās ar pasūtītāju vai uzņēmuma vadību par piedāvāto risinājumu.
Sarežģītiem izstrādājumiem (mašīnām, darbgaldiem u.c.) projektētājs vispirms izstrādā skiču projektu ar vispārinātā veidā grafiski parādīta visa izstrādājuma un tā galveno daļu atveidojumu (konstrukciju, mezglus, izmērus u.c.) un apraksta tā darbību un izmantošanas īpatnības. Norāda arī nepieciešamos resursus un izmaksas. Atsevišķos gadījumos izgatavo izstrādājuma 141 maketu dabiskā lielumā vai noteiktā mērogā, kas palīdz labāk risināt tā dizaina, detaļu, mezglu sasaistes u.c. jautājumus. Skiču projektu saskaņo ar uzņēmuma vadību vai pasūtītāju, lai precizētu vēlmes un novērstu nepilnības, un pēc tam izstrādā tehnisko projektu – izstrādājuma galīgo risinājumu.
Izstrādājumu projektētājs plāno arī, kā uzlabot esošo produktu kvalitāti, ja tie ir pieprasīti, bet kādas tā īpašības neapmierina pircējus, cenšas šīs nepilnības novērst vai produktu modernizēt – pārveidot to atbilstīgi jaunākajām materiālu un tehnoloģiskajām iespējām, tirgus prasību pārmaiņām u.c. nosacījumiem.
Izstrādājumu projektētāja darba pienākumos ietilpst arī autoruzraudzība, tātad pirms pirmo detaļu izgatavošanas viņš tiekas ar ražotājiem, sniedz papildu informāciju un veic pārbaudes. Reizēm arī pats izgatavo to paraugus vai sagataves. Tāpēc viņam jāpārzina ne tikai projektēšanas teorija, bet daļēji arī ražošanas process.
Šajā profesijā jāņem vērā, ka ierindas izstrādājumu projektētājam darbu atrast nebūs viegli, jo šeit darba tirgus nav stabils un, ja nav pieprasījuma pēc jauniem izstrādājumiem, daudziem uzņēmumiem var pietikt ar vienu projektētāju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Izstrādājumu projektētāja darbarīki ir zīmulis un papīrs rasēšanai, kalkulators aprēķiniem, dators ar projektēšanas un rasēšanas programmām, kā arī cita biroja tehnika.


Darba apstākļi:
Darbs galvenokārt norit birojā, taču var būt arī rūpnīcās vai uzņēmumos, kur izstrādājumu projektētājs pārbauda un uzrauga izstrādājumu izgatavošanas gaitu. Darba laiks parasti ir normēts ar astoņu stundu darbadienu.


Darba iespējas:
Izstrādājumu projektētājs var strādāt projektēšanas birojos vai industriālos uzņēmumos, arī rūpnīcās, var būt arī pašnodarbinātais un, piemēram, sniegt inženiertehniskas konsultācijas.


Nepieciešamā izglītība:
Šajā profesijā nepieciešama otrā līmeņa tehniskā augstākā izglītība inženierzinātnē, arhitektūrā vai citā profesionālās darbības jomā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi radošs, vienmēr gatavs pārveidot un uzlabot esošās lietas vai varbūt sapņo radīt ko jaunu? Vai pievērs uzmanību lietu praktiskumam, lietošanas ērtumam un to izskatam?
Izstrādājumu projektētājam ir iespējas specializēties dažādu nozaru izstrādājumu projektēšanā, taču nepieciešams domāt radoši, vajadzīga arī telpiskā domāšana, precizitāte un akurātums, būtiska ir neatlaidība un pacietība.
Ja esi skolnieks, tad interesējies par inovācijām un jaunām tehnoloģijām, izmanto iespējas doties ekskursijās uz industriāliem uzņēmumiem. Centīgi mācies matemātiku, fiziku un ķīmiju, pievērs uzmanību arī zīmēšanai vai tehniskajai rasēšanai, ko vari trenēt arī patstāvīgi, piemēram, rasējot atsevišķas velosipēda detaļas. Lieliski, ja jau skolas laikā vari apgūt arī automatizētās rasēšanas programmas – šādu iespēju atradīsi gan ārpusskolas pulciņos, gan speciālos kursos.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka šai gadījumā tas ir visai sarežģīti. To var izdarīt tikai tad, ja ir priekšzināšanas vai pastiprināta interese un arī talants šajā jomā. Ja tomēr apņēmība kļūt par izstrādājumu projektētāju ir liela, tad šo profesiju vari apgūt, mācoties augstskolā atbilstīgā izglītības programmā.
Ja esi students vai vēlies specializēties un padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties dažādos kursos, piemēram, par datorprogrammu lietojumu, padziļināt un atjaunot zināšanas tirgus izpētes jomā, nemitīgi sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem, kā arī dizaina aktualitātēm.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ARHITEKTS

KONSTRUKTORS

APĢĒRBU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS SPECIĀLISTS

MEHĀNIKAS TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

izstrādājumu un iesaiņojuma dizains projektēšana, tehniskā rasēšana
tehnoloģijas un inovācijas ražošanas process
tirgus izpēte ergonomika*
radošs darbs matemātika, fizika, ķīmija

*Zinātnes nozare, kas pētī apkārtējās vides (priekšmetu) pielāgošanu cilvēka psihiskajām un fiziskajām iespējām, lai nodrošinātu efektīvu darbu un neapdraudētu veselību.

Man raksturīgas šādas īpašības:

bagāta iztēle materiālisms* pacietība
optimisms pielāgošanās spēja komplicētība***
oriģinalitāte intuīcija** lietišķums
radošums praktiskums atklātība
enerģiskums izteiksmīgums aizrautība
precizitāte uzņēmība pārliecinātība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt komandā orientēties aprēķinos un rasējumos
izstrādāt tehniskos rasējumus saprasties ar pasūtītājiem
pārzināt materiālu īpašības un pielietot tos precīzi un punktuāli paveikt darbus
atcerēties lielu informācijas daudzumu domāt tehniski un telpiski

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv