JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INFORMĀCIJAS SISTĒMU TESTĒTĀJS


Kods: 3513 03


Darba saturs:
Informācijas sistēmu testētājs pārbauda izstrādātās programmatūras atbilstību tai paredzētajām funkcijām. Viņš novērtē, vai programmatūra atbilst izgatavotāja prasībām, vai izgatavotājs nav pieļāvis kļūdas, kā arī pārbauda programmas atbilstību pasūtītāja prasībām. Vispirms informācijas sistēmu testētājs lasa programmatūras pavadošos dokumentus (aprakstu, specifikāciju u.tml.), iepazīstas ar pieejamo informāciju par programmu, tai skaitā izpēta Latvijas Valsts standartus, kas saistīti ar informācijas sistēmu izstrādi un testēšanu, un vēl iepazīstas ar testējamo programmatūru. Pēc tam plāno testēšanas procesu, izvēloties tās metodi un nosakot testēšanas kārtību. Tad novērtē testēšanas darbietilpību, plāno nepieciešamos tehniskos resursus, sagatavo testēšanas kalendāro plānu, nosakot darbību secību. Sagatavo arī testus, sastāda to sarakstu, izveido testa piemērus (testa datus, kas tiks ievadīti sistēmas darbības pārbaudei).
Pēc sagatavošanās posma seko programmatūras darbības testēšana, kad sistēmu testētājs izpilda testa piemērus, dokumentē testēšanas gaitu, kā arī konstatētās kļūdas vai neatbilstības. Informācijas sistēmu testēšana ir ne tikai kļūdu meklēšana, pārbaudē ietilpst arī situāciju modelēšana. Informācijas sistēmu testētājam jāspēj paredzēt, kādas problēmas varētu rasties programmu lietotājiem, jāprognozē iespējamie riski (piemēram, datu noplūde).
Pēc testēšanas viņš novērtē rezultātus, izpēta problemātiskās situācijas, sagatavo ziņojumus un pārskatus par testēšanas rezultātiem, kā arī nosaka dažādas papildu prasības. Informācijas sistēmu testētājs vērtē, vai programma ir saprotama, loģiski sakārtota un ērti izmantojama.
Neatbilstību gadījumā nodod informāciju izgatavotājam, lai viņš izlabotu programmatūru vai tās ceļvežus (pamācības) u.tml.
Testēšana noris dažādos programmatūras izstrādes posmos: pārbaudot gatavu sistēmu pirms tās laišanas apgrozībā, testējot programmu pa atsevišķām tās daļām un pakāpeniski to uzlabojot. Tādējādi informācijas sistēmu testētājs iesaistās programmatūras izstrādē jau no sākuma.
Informācijas sistēmu testētājs nodrošina pēc iespējas augstu izstrādājamās un ieviešamās programmatūras kvalitāti un uzticamību, jo testēšanas procesā meklē un labo visas nepilnības, neatbilstības un pieļautās kļūdas gan programmas kodā, gan arī dokumentos, kas tiek izstrādāti kopā ar programmatūru.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Informācijas sistēmu testētāja galvenais darba instruments ir dators un monitors (vēlams divi vai vairāki). Atkarībā no testējamā objekta vai uzdevuma viņš pieslēdz datoram dažādas perifērijas ierīces: skeneri, svītrkoda lasītāju, printeri u.c. Simulāciju radīšanai un reakciju pārbaudei uz dažādām uzdotām situācijām izmanto arī papildu programmatūru un aparatūru.


Darba apstākļi:
Informācijas sistēmu testētāja darbs noris birojā. Parasti viņš strādā astoņas darba stundas dienā. Darbs ir sēdošs, mazkustīgs, nepārtraukti strādājot ar datoru. Tas rada slodzi acīm un mugurai, tādēļ lielos uzņēmumos darbiniekiem ir sagādāta veselības apdrošināšana, kas dod iespēju saņemt ārsta bezmaksas apskates, fizioterapeita konsultācijas u.tml.


Darba iespējas:
Informācijas sistēmu testētāju darba iespējas ir samērā plašas, jo viņi var strādāt arī par programmatūru izstrādātājiem, programmu ieviesējiem un pieņēmējiem. Var strādāt informācijas tehnoloģiju (IT) kompānijās un citās organizācijās, kas nodarbojas ar programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, piemēram, informācijas sistēmu izstrādātāju uzņēmumos, bankās, interneta lapu izstrādātāju uzņēmumos. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Informācijas sistēmu testētājam nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība IT jomā (programmēšana, datorsistēmas). Mācību ilgums ir divi līdz četri gadi. Priekšrocība šā darba iegūšanai būs saņemtais Starptautiskās sistēmu testēšanas kvalifikācijas organizācijas (LSTQB) Latvijas nodaļas sertifikāts.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Informācijas sistēmu testētāja darbam nepieciešamās prasmes var iedalīt divos virzienos: tehniskajās un radošajās. Tehniskajās zināšanās ietilpst programmatūras izstrādes principu pārzināšana, prasme pieredzējuša lietotāja līmenī darboties ar datortehniku un izmantot lietojuma programmatūru (Microsoft Word, Excel u.c.), kā arī specifiskas zināšanas testēšanā. Radošās prasmes nepieciešamas nestandarta situāciju modelēšanai, spējai iejusties programmas lietotāja lomā.
Informācijas sistēmu testētāja darbs prasa spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā. Jāprot saprasties ar programmu izstrādātājiem un lietotājiem. Darbā lieti noder analītiskā un loģiskā domāšana, precizitāte, pacietība un laba atmiņa. Testēšana prasa arī elastīgumu, diplomātiju un spēju pielāgoties apstākļu maiņai un informācijas sistēmu attīstībai. Jābūt gatavam norādīt arī uz citu kļūdām. Nepieciešama atbildības izjūta un spēja ātri uztvert jaunu informāciju, analizēt to, pieņemt lēmumus un mainīt sākotnējos plānus.
Ja esi skolnieks, tad sāc ar programmēšanas pamatu apgūšanu, lasi grāmatas par informācijas sistēmu testēšanu un meklē informāciju internetā. Apgūsti datorprogrammu lietojumu pilnībā, lasot literatūru par tām, izpētot datorprogrammas palīdzības sadaļas pamācības vai mācoties kursos. Piedalies interešu izglītības pulciņos informātikā. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, programmēšanas pamatu un svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad meklē iespējas praktizēties pieredzējuša informācijas sistēmu testētāja vadībā. Vasaras brīvlaikā piesakies darbā par jaunāko testētāju. Tas ļaus labāk izprast un apgūt teorētiskos kursus augstskolā un dos iespēju attīstīt darbam nepieciešamās prasmes.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir zināšanas vai darba pieredze IT jomā, tad vari sākt strādāt kādā no uzņēmumiem par jaunāko testētāju. Kā klausītājs mācies ar informācijas sistēmu testēšanu saistītos kursos kādā no universitātēm.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari iegūt maģistra grādu informācijas sistēmās, mācīties kursos, kā arī pilnveidot savas zināšanas un prasmes darba vietā, izvēloties strādāt ar dažāda veida informācijas sistēmām, vai specializēties noteiktā jomā – programmu vadībā, analītikā u.c. Apsver iespēju iegūt Starptautiskās sistēmu testēšanas kvalifikācijas organizācijas (LSTQB) sertifikātu un uzzini par to vairāk organizācijas mājaslapā http://istqb.org.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒTĀJS

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

SISTĒMANALĪTIĶIS

DATUBĀZU INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

informācijas tehnoloģijas programmu testēšana
matemātika un informātika datu bāzu uzbūve un darbība
testēšanas rīki un automatizācijas metodes lietojumprogrammu veidi, kvalitātes standarti
uzdevumu veidošana, situāciju modelēšana programmēšana, programmēšanas valodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpība atbildīgums
kritiskums disciplinētība elastība
komplicētība* apzinība precizitāte
zinātkāre vērīgums spēja pielāgoties
intelektualitāte** neatlaidība pacietība
sistemātiskums*** apķērība radošums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar datoru, lietojuma programmatūru testēt informācijas sistēmu atbilstīgi tās specifikācijai
programmēt sagatavot ziņojumus un pārskatus
modelēt nestandarta situācijas IT lietošanā dokumentēt testēšanas gaitu un konstatētās kļūdas
konstruktīvi izteikt kritiku un norādīt uz kļūdām strādāt patstāvīgi un komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv