JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.GUMIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS1

1 PROFESIJU GRUPA “GUMIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI” 8141.

Darba saturs:
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators nodrošina un pārrauga gumijas un gumijas izstrādājumu ražošanas procesu, rūpējas par atbilstīgu izejvielu izmantošanu gumijas masas veidošanā un gādā par ražošanas tehnoloģiju ievērošanu. No gumijas ražotie izstrādājumi var būt ļoti dažādi, sākot no hokeja ripām, laistīšanas šļūtenēm, santehnikas komplektiem un gumijas paklājiņiem un beidzot ar lielgabarīta izstrādājumiem, piemēram, torņa celtņu buferiem.
Pirms ražošanas procesa uzsākšanas gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators noskaidro un izpēta, kādu gumijas masu attiecīgajā dienā ir plānots lietot, izvēlas tai nepieciešamās izejvielas, kuras transporta strādnieks pēc tam nogādā darba vietā.
Tā kā gumijas ražošanas iekārta ir automatizēta, tad operators ieslēdz un iestata iekārtu tā, lai uz monitora parādītos ražošanai paredzētā izstrādājuma kods ar vajadzīgajām izejvielām un ar veicamo darbu secību. Pēc tam gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators pārbauda, vai visas nepieciešamās izejvielas ir piegādātas, un nosver tās pēc ražošanas plānā noteiktajām proporcijām.
Pēc izejmateriālu sagatavošanas operators gumijas masai pievieno laboratorijā sagatavotās ķimikālijas un uz iekārtas datora apstiprina darba uzdevumu. Tad sastāvdaļas pa konveijeru tiek nogādātas gumijas maisītājā un tiek uzsākts ražošanas process.
Kamēr maisītājs strādā, gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators kontrolē datora monitorus, kur redzams maisīšanas process. Ja tajā vērojama kāda kļūda, operators nekavējoties maisītāju izslēdz un izdara vajadzīgās korekcijas.
Kad gumija ir ieguvusi nepieciešamās īpašības un temperatūru, gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators iegūto masu pa konveijeru novirza uz valcētāju, kas masu sagriež noteikta platuma lentēs. Pēc tam operators laiž gumijas lenti caur atvēsinātāju un pārvieto pa konveijeru uz izstrādājuma iesaiņošanas vietu, kur saražoto ievieto kastēs.
Katra izstrādājuma ražošanai operators izvēlas gumiju ar tam piemērotākajām īpašībām, piemēram, blīvumu, izturību pret stiepi, berzi un deformāciju, elastīgumu utt. Speciālās iekārtās gumijai tiek piešķirta krāsa un attiecīgā izstrādājuma forma.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators strādā ar gumijas ražošanas iekārtām un datoriem, kam ir uzstādītas specializētas ražošanas procesam piemērotas programmas. Ražošanā izmantojamo izejvielu svēršanai operators lieto svarus, bet gumijas griešanai – dažādus nažus. Aizsardzībai pret ķīmiskiem izgarojumiem un putekļiem gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators darbā izmanto respiratoru, bet iekārtu trokšņu mazināšanai lieto speciālas austiņas.


Darba apstākļi:
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators strādā rūpnīcas telpās astoņu stundu darba dienu. Darbs noris samērā lielā troksnī, gaisā ir ķīmiskie izgarojumi un putekļi, tomēr šo kaitīgo faktoru ietekme nedrīkst pārsniegt normatīvos noteikto. Tāpat svarīgi ir ievērot darba drošības noteikumus, jo, strādājot ar karstu gumijas masu un nažiem gumijas griešanai, pastāv risks savainoties.


Darba iespējas:
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators var strādāt gan rūpnīcās, kas ražo gumiju, gan tādās, kur no apstrādātas gumijas ražo dažādus gumijas izstrādājumus.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoru, nepieciešama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, taču pirms darba uzsākšanas vēl jāmācās arī speciāli divus līdz trīs mēnešus ilgos kursos, kur tiek sniegtas zināšanas par iekārtu darbību, gumijas tipiem un ražošanas īpatnībām. Rūpnīcu darbinieki savus jaunos kolēģus parasti māca paši vai arī uzaicina vieslektorus. Jaunas mācības tiek organizētas katru reizi, kad ražošanā tiek ieviesti jauni materiāli, tehnoloģijas vai ražošanas iekārtas.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patiktu darbs ar jaudīgām iekārtām un interesē gumijas ražošanas process? Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoram jābūt patstāvīgam, uzmanīgam, pacietīgam un apdomīgam. Jāprot ātri reaģēt, ja ražošanas gaitā ir radusies kāda kļūme, un jāprot precīzi ievērot tehnoloģiskās norādes. Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoram jāmīl savs darbs un jābūt ļoti uzmanīgam pret darāmo, jo ražošanas procesā nepamanīta kļūda var radīt materiālus zaudējumus visam uzņēmumam.
Ja esi skolnieks, tad vari lūgt skolotāju rīkot ekskursiju uz kādu no gumijas izstrādājumu ražotnēm vai Ēnu dienā pieteikties vērot tieši šo profesiju. Vari internetā vai bibliotēkā meklēt informāciju par gumijas ražošanu un izmantošanu, bet skolā cītīgi mācies ķīmiju, fiziku, matemātiku un informātiku.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad nebaidies pieteikties darbā par gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoru vai operatora palīgu un iegūsti nepieciešamās zināšanas profesionālu meistaru vadībā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad vari lasīt specializēto literatūru vai arī studēt, piemēram, ķīmiju, lai vēlāk strādātu par gumijas tehnologu, ķīmijas inženieri vai ķīmisko procesu tehnologu. Regulāri apmeklē gan darba vietas, gan citu organizāciju piedāvātās mācības.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

CIPARU PROGRAMMAS VADĪBAS DARBGALDU IESTATĪTĀJS

LĪMĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS

METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORS

PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija un fizika gumijas izstrādājumu veidi
gumijas ražošanas process ražošanas iekārtu uzbūve un darbības principi
tehniskas iekārtas, to apkalpošana inovācijas un tehnoloģijas
tehnoloģiskās kartes aprēķini un mērījumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte piesardzība savaldība
praktiskums neatlaidība centīgums
materiālisms* disciplinētība pacietība
taupīgums apzinīgums sistemātiskums**
patstāvība izpildīgums uzmanīgums
pielāgošanās spēja apdomība racionalitāte***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ilgstoši koncentrēt uzmanību darbam un vienlaikus ievērot apkārt notiekošo ātri risināt problemātiskas situācijas
izprast speciālo ražošanas iekārtu darbību lasīt un izprast tehnoloģiskās kartes
strādāt ar ražošanas iekārtu datoriem pārzināt materiālu īpašības
kontrolēt darba kvalitāti ievērot darba drošības noteikumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv