JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.GĀZES IEKĀRTU TEHNIĶIS


Kods: 3115 50


Darba saturs:
Gāzes iekārtu tehniķis ir kvalificēts gāzes pārvades un tās izmantošanas tehnoloģiju speciālists, kurš nodarbojas ar gāzes pārvadi, regulēšanu, iekārtu apkalpošanu un ekspluatāciju. Šos tehniķus var iedalīt divās grupās – vieni veic kontroles funkcijas, citi uzstāda un remontē gāzes iekārtas. Ja tehniķis veic uzstādīšanu un remontdarbus, tad viņam nepieciešamas arī atslēdznieka iemaņas.
Veicot kontroles funkcijas, gāzes iekārtu tehniķim pēc noteiktajiem standartiem regulāri jāpārbauda gan virszemes, gan apakšzemes gāzes vadi, piemēram, reizi trijos mēnešos jāizdara gāzes vada iekārtu spiediena mērījumi, arī ekspluatācijas un tehniskās apkopes darbi. Pēc padarītā viņam jāieraksta atskaites gāzes uzskaites, iekārtu ekspluatācijas un gāzes bīstamo darbu žurnālos.
Tāpat gāzes iekārtu tehniķis var apkalpot gāzes apkures katlus, ar kuriem nodrošina apkuri un karsto ūdeni dzīvojamās mājās un nelielos uzņēmumos. Šādos gadījumos viņa klienti ir privātpersonas un uzņēmumi un viņš atsaucas uz klientu izsaukumiem – noskaidro problēmu un tās iespējamo cēloni, sagatavo nepieciešamos instrumentus un dodas pie klienta. Nereti problēma ir tieši gāzes iztvaikotājā – ierīcē, kas nodrošina gāzes pāriešanu no šķidra agregātstāvokļa tvaika stāvoklī, kāds nepieciešams gāzi patērējošo iekārtu darbībai. Tad tehniķim jānomaina vecās detaļas, piemēram, vītnes un blīves, kas vairs nenodrošina hermētisku gāzes tvertnes noslēgšanos. Tā kā gāzes padeve tās patērējošām iekārtām tiek nodrošināta ar elektrību, tad gāzes iekārtu tehniķis pārbauda arī, vai problēma nav elektrības padevē. Šā darba veikšanai viņam nepieciešamas arī zināmas iemaņas elektriķa darbā.
Ja gāzes iekārtu tehniķis strādā avārijas dienestā, tad viņa uzdevums ir gāzes vadu defektu lokalizācija un remonts. Avārijas brigādes tehniķis apkalpo tās iekārtas, kas no centrālā gāzes vada ar samazinātu spiedienu nogādā gāzi uz kādu patērējošo iekārtu, piemēram, gāzes degli katlumājā, kādā ražošanas uzņēmumā vai gāzes plīti mājsaimniecībā. Šādas iekārtas ir, piemēram, gāzes spiedienu regulējoši mehānismi un spiediena mērierīces, kas nodrošina tās pareizu un klientu vajadzībām pietiekamu piegādi. Bieži klienti zvana un domā, ka kaut kas nav kārtībā ar gāzi patērējošo iekārtu, tomēr tehniķim jāspēj noteikt, vai problēma ir, piemēram, gāzes plītī vai tās piegādes iekārtās. Saņemot izsaukumu, gāzes iekārtu tehniķis brauc pie klienta, nomēra, kādus gāzes piegādes parametrus iekārta uzrāda, un salīdzina ar pareizajiem. Ja parametri atbilst, tad meklē citus iemeslus, kāpēc varētu būt radušās problēmas. Ja ar gāzes piegādi tomēr viss kārtībā, tad tehniķis iesaka izsaukt speciālistus, kuri apkalpo tieši gāzi patērējošās iekārtas, jo avārijas dienesta tehniķi ar gāzi patērējošo iekārtu remontu nenodarbojas.
Ja tomēr tiek konstatēta problēma gāzes piegādes iekārtās, tad tehniķis meklē bojāto vietu un cenšas pēc iespējas ātrāk nodrošināt tās atjaunošanu. Tā kā gāze tiek piegādāta gan ražošanas uzņēmumiem, kam dīkstāve rada zaudējumus, gan dzīvojamām mājām, kas ziemā tiek apkurinātas ar gāzi, tad šā tehniķa darba ātrumam ir milzīga nozīme. Ja iespējams, pats salabo bojāto iekārtu vai aizvieto to ar jaunu. Ja bojājumu izsaukuma vietā nav iespējams noteikt, tad tehniķis ved iekārtu uz darbnīcu, veic diagnostiku un nodod noliktavai pieprasījumu nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanai. Pēc to saņemšanas gāzes iekārtu tehniķis nomaina bojātās daļas, pārbauda iekārtas, ved atpakaļ pie klienta, uzstāda to un paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Galvenokārt gāzes iekārtu tehniķi savā darbā izmanto atslēdznieka instrumentus – uzgriežņatslēgas, stellatslēgas, plakanknaibles un mērinstrumentus – multimetru, gāzes detektorus. Tāpat gāzes iekārtu tehniķis darbā izmanto gāzes analizatoru, ko lieto, lai konstatētu gāzes noplūdes, arī metināšanas iekārtas, gāzes plūsmas apstādināšanas iekārtas. Gāzes iekārtu tehniķim nepieciešams valkāt speciālu apģērbu un lietot sprādziendrošus instrumentus, kas nerada dzirksteles. Ja jānovērš gāzes noplūde, tad jāstrādā gāzmaskā.


Darba apstākļi:
Gāzes iekārtu tehniķa darba apstākļi var būt atkarīgi gan no uzņēmuma, kurā viņš strādā, gan no uzdevumiem, kurus veic. Ja viņš strādā ar pazemes gāzes vadiem, tad darbs ir ārpus telpām. Plānoti remontdarbi ziemā notiek reti, taču, ja ir avārijas situācijas, tad nākas strādāt arī sniegā, lietū un aukstumā. Gāzes iekārtu tehniķa darbs vienmēr ir saistīts ar paaugstinātu bīstamību, tāpēc ir izstrādāti un jāievēro stingri darba drošības noteikumi, piemēram, strādājot akās, tās jāvēdina, tur vienlaikus nedrīkst uzturēties visa brigāde utt. Ja gāzes iekārtu tehniķis strādā klientu servisā vai avārijas dienestā, tad darbs var būt dežūrējošā režīmā. Tāpat var nākties strādāt ārpus darba laika, līdz tiek pabeigts kāds ilgāks darbs, jo tehniķis nevar atstāt pusizjauktu iekārtu un doties mājās tāpēc, ka ir beidzies darba laiks.


Darba iespējas:
Gāzes iekārtu tehniķis var strādāt uzņēmumos Latvijas gāze, Latvijas propāna gāze, katlumājās, termoelektrocentrālēs, uzņēmumos, kas pārdod gāzes katlus, nodarbojas ar gāzes iekārtu uzstādīšanu, gāzes tirdzniecību, piegādi un šo iekārtu apkalpošanu un tehnisko uzturēšanu. Tāpat gāzes iekārtu tehniķis nepieciešams uzņēmumos, kur gāzes patēriņš pārsniedz 130 kW mēnesī, jo tad, pēc noteikumiem, uzņēmumā jābūt kādam atbildīgam darbiniekam par gāzes saimniecību. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums – divi līdz trīs gadi pēc pamatskolas) vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums – četri gadi pēc pamatskolas) metināšanas, remontatslēdznieka vai līdzīgā specialitātē. Profesijas specifiku cilvēks parasti apgūst darba gaitā. Tāpat nepieciešamas papildu mācības uzņēmuma Latvijas gāze mācību centrā, kur teorētisko mācību ilgums ir viena līdz divas nedēļas.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē gāzes iekārtu darbība un uzbūve? Vai tev patīk montāžas darbi, darbs ar dažādām detaļām, mērierīcēm, rokas instrumentiem un citiem instrumentiem? Ja esi apdomīgs, uzmanīgs un nebaidies no darba bīstamos apstākļos, tad šī profesija var būt tev piemērota. Gāzes iekārtu tehniķim nepieciešamas plašas zināšanas gan darbā ar dažādiem instrumentiem un gāzes iekārtām, gan bojājumu diagnostikā, jāpārzina gāzes īpašības, jābūt ļoti precīzam, atbildīgam un pacietīgam.
Ja esi skolnieks, tad palīdzi tuviniekiem remonta veikšanā vai saimniecības darbos, piemēram, mēbeļu saskrūvēšanā vai santehnikas detaļu nomaiņā – tas sniegs turpmākajam darbam nepieciešamās iemaņas. Dodies uz arodskolu atvērto durvju dienām un izmanto Ēnu dienas, lai sekotu līdzi kāda gāzes iekārtu tehniķa ikdienas darba gaitām. Lasi ilustrētās enciklopēdijas, kur skaidro dažādu tehnisku ierīču un mašīnu uzbūvi un darbības principus. Skolā īpašu uzmanību pievērs fizikai, ķīmijai, matemātikai un darbmācībai.
Ja jau apgūsti attiecīgo profesionālo izglītību, tad meklē papildu informāciju uzņēmuma Latvijas gāze mājaslapā www.lg.lv, sadaļā Mācību centrs. Vari interesēties uzņēmumos par prakses un darba vietām.
Ja vēlies pārkvalificēties, dodies mācīties uz AS Latvijas gāze mācību centru, iegūstot nepieciešamās zināšanas. Gāzes iekārtu tehniķa profesiju nesalīdzināmi vieglāk būs iegūt, ja pirms tam būs apgūta atslēdznieka, metinātāja vai līdzīga piemērota profesija.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, iegūsti augstāko izglītību siltuma un gāzes tehnoloģijās. Jaunas zināšanas un prasmes vari iegūt, strādājot papildus ar dažādām iekārtām, piemēram, jaudīgākām rūpnieciskām iekārtām, daudzdzīvokļu māju iekārtām. Ja darbs saistīts ar gāzes katliem, tad vari apmeklēt ražotāju rīkotos seminārus par jaunākajām gāzes iekārtām.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

TELESAKARU TEHNIĶIS

CEHA/IEKĀRTU MEHĀNIĶIS

ELEKTROSPRIEGUMA PĀRVADES TEHNIĶIS

SILTUMENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, matemātika, ķīmija tehniskie mērījumi
gāzes iekārtu uzbūve darba drošības noteikumi
tehnika un instrumenti palīdzība cilvēkiem
darbmācība, atslēdznieka darbi siltumiekārtas

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums patstāvība rūpīgums
piesardzīgums pielāgošanās spēja vērīgums
saimnieciskums drosme savaldība
stabilitāte disciplinētība strādīgums
pacietība uzmanīgums atbildīgums
precizitāte neatlaidība apdomība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

darboties ar plašu instrumentu klāstu plānot un organizēt darbus
ievērot darba drošības noteikumus operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās
izprast mehānismu darbības principus veikt gāzes iekārtu apkopi un remontu
prognozēt iespējamos sarežģījumus saprasties ar cilvēkiem

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv