JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS


Kods: 3113 11


Darba saturs:
Elektrisko iekārtu speciālists strādā ar elektroiekārtām, kurām spriegums ir līdz 20 kV, un viņa darba pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma specializācijas. Viņš montē un projektē elektroiekārtas, veic to apkopi, var plānot, vadīt un pārraudzīt citu elektrisko iekārtu speciālistu darbu. Arī regulē, remontē un apseko elektroiekārtas, dodas kabeļu un elektrolīniju apgaitās, pārbauda un pieslēdz jaunas jaudas. Uzņēmumā apkalpo elektriskos mehānismus, ierīces un mēriekārtas, nodrošina un kontrolē elektroietaišu pareizu un kvalitatīvu uzstādīšanu, regulēšanu un ekspluatāciju, organizē un vada nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanas darbus, iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisa vada elektrolīniju un piekares kabeļu montāžu.
Šis speciālists analizē un sintezē elektriskās automātikas shēmas, aprēķina apgaismojumu un konstatē tā izvēles pareizību, pārbauda apgaismojuma tīkla aprēķinu, analizē un labo bojājumus elektriskajās shēmās, aprēķina ražotnes elektrisko slodzi un izvēlas piemērotus transformatorus.
Viņa darba pienākumos ietilpst arī lietišķo dokumentu, ziņojumu un protokolu noformēšana, elektroietaišu projektu izstrāde, kur ietilpst nepieciešamo materiālu un iekārtu specifikāciju un tāmju sastādīšana un šo projektu saskaņošana.
Ja elektrisko iekārtu speciālista darbs ikdienā ir saistīts ar iekārtu pārbaudi un tehnisko apkopi pirms to iedarbināšanas, tad darbadiena sākas nedaudz agrāk nekā citiem uzņēmuma darbiniekiem. Elektrisko iekārtu speciālista darbs norit individuāli vai darba grupā, kur vada profesionālās kvalifikācijas otrā un trešā līmeņa speciālistu darbu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektrisko iekārtu speciālistam ir ļoti plašs instrumentu klāsts, bet darbarīki un darba process ir atkarīgs no tā uzņēmuma specializācijas, kurā viņš strādā. Tie var būt dažādi elektroniskie mērinstrumenti, drošības aprīkojums (testeri, indikatori), frekvenču pārveidotāji, programmējamie kontrolieri, arī montāžas instrumenti un dators projektēšanai.


Darba apstākļi:
Apkalpojot jau strādājošas uzņēmuma elektroiekārtas, elektrisko iekārtu speciālista darba apstākļi ir salīdzinoši vienkāršāki, savukārt, uzsākot darbu uzņēmumā, kas vēl ir celtniecības procesā, viņam jārēķinās ar nepastāvīgākiem darba apstākļiem un paaugstinātu bīstamību jaunajā darba vietā. Arī ikdienas darba apstākļi ir atkarīgi no uzņēmuma, kurā elektrisko iekārtu speciālists strādā. Ja tas ir, piemēram, pārtikas ražošanas uzņēmumā, tad darbs rit tīrās telpās, kur noteikti jāievēro pārtikas ražošanas darba vides prasības. Savukārt metālapstrādes uzņēmumā šī vide ir netīrāka un visapkārt ir metāla putekļi. Ražošanas uzņēmumos elektrisko iekārtu speciālists lielāko daļu darba laika pavada ražošanas telpās, turpretī projektēšanas speciālists strādā birojā pie datora. Ja elektrisko iekārtu speciālists vada vai pats veic ekspluatācijas un apkalpošanas darbus, tad lielākoties strādā ārā.


Darba iespējas:
Elektrisko iekārtu speciālists var strādāt jebkurā jomā, kur noris darbs ar elektriskām iekārtām – enerģētikas uzņēmumos, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes, rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību un dažādos citos ar elektromontāžu un ekspluatāciju saistītos uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Elektrisko iekārtu speciālistam nepieciešama vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju elektriskajās iekārtās. Studiju ilgums ir divi gadi un seši mēneši. Tā kā iekārtas nemitīgi tiek uzlabotas, tad šiem speciālistiem zināšanas regulāri jāpapildina kvalifikācijas celšanas kursos.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai vēlies darboties ar elektrību? Vai tevi interesē fizika? Varbūt tu piedalies tehniskos pulciņos vai mājās pats pēti elektroierīces? Vai vēlies uzzināt, kā darbojas dažādas ierīces un aparatūra? Vai esi aktīvs un tai pašā laikā arī atbildīgs un uzmanīgs?
Elektrisko iekārtu speciālistam jābūt nopietnam, ļoti uzmanīgam un akurātam, jo darbs ar elektrību ir dzīvībai bīstams. Vienmēr stingri jāievēro instrukcijas, nedrīksti būt vieglprātīgs.
Ja esi skolnieks, tad seko līdzi, kad tehniskās ievirzes koledžās ir atvērto durvju dienas, un noskaidro pēc iespējas vairāk par šīs profesijas specifiku. Skolā īpaši cītīgi apgūsti fiziku un matemātiku, bet neaizmirsti arī valodas, jo krievu, angļu un vācu valodas zināšanas noderēs iekārtu instrukciju un tehnisko zīmējumu lasīšanā. Tāpat pievērs uzmanību arī informātikas apguvei, jo elektrisko iekārtu speciālistam nepieciešamas datorprasmes vismaz lietotāja līmenī.
Ja vēlies pārkvalificēties, vispirms noskaidro, vai tava izglītība un zināšanas ir pietiekamas, lai strādātu par elektrisko iekārtu speciālistu, kā arī, vai tevi interesē darbs ar elektrību. Lasi grāmatas par elektrotehniku un meklē koledžu, kur māca šos speciālos priekšmetus. Elektrisko iekārtu speciālista darbā var būt arī specifiski uzdevumi, piemēram, jāstrādā augstumā un paaugstinātas bīstamības apstākļos. Pārdomā, vai tavs veselības stāvoklis un esošās prasmes ir piemērotas šāda veida darbam, kā arī meklē iespējas vajadzīgās prasmes uzlabot.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad izpēti un pārdomā studiju iespējas enerģētikas, elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmās. Tāpat papildini zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos un izmanto darba vietas piedāvāto mācību iespējas, kā arī papildus apgūsti dažādas projektēšanas programmas.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTROINŽENIERIS

RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU/ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

ELEKTROSPRIEGUMA PĀRVADES TEHNIĶIS

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika un matemātika elektromontāža
tehnisks darbs elektrotehnika un elektronika
sarežģīti uzdevumi elektroinstrumenti
specializācijas iespējas profesijā elektriskie mērījumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

spēja pielāgoties apdomība pacietība
piesardzība savaldība analītiskums
precizitāte vērīgums apņēmība
praktiskums prasmīgums intelektualitāte**
neatlaidība līdzsvarotība patstāvība
materiālisms* atbildība komplicētība***

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārzināt elektrisko iekārtu veidus un uzbūvi atbrīvot cilvēku no elektriskās strāvas iedarbības un sniegt pirmo palīdzību cietušajam*
organizēt savu un citu cilvēku darbu izmantot elektrisko tīklu un kabeļu bojājumu noteikšanas aparatūru
lasīt tehnisko informāciju un shēmas prognozēt iespējamos sarežģījumus
darboties ar plašu instrumentu klāstu ievērot darba drošības noteikumus

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums).

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv