JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.EKOTŪRISMA SPECIĀLISTS


Kods: 3435 27


Darba saturs:
Ekotūrisma speciālistam katra diena ir kā izaicinājums, ik katra ir atšķirīga un atkarīga no darbības jomas, jo šai profesijai ir ļoti plašs darbības lauks. Ekotūrisms Latvijā ir tā attīstības sākumā un ir cieši saistīts ar tādām radniecīgām tūrisma jomām kā vides, lauku un dabas tūrisms.
Sākotnēji ekotūrisma speciālists plāno un veido tūrisma objektu. Viņš izpēta tūrisma tirgu, ģeogrāfiskās vietas atbilstību ekotūrisma veidošanai, nosaka mērķauditoriju. Tūrisma jomā jāspēj piesaistīt cilvēkus, tāpēc ekotūrisma speciālistam jāplāno mārketinga pasākumi vai jāpiesaista mārketinga speciālists.
Iekārtojot vai atrodot tūrisma objektus – dabas takas, ekoloģiskās saimniecības u.c. –, speciālists ievēro šā tūrisma principus. Viņam šai tūrisma objektā jāieplāno kas savdabīgs un piesaistošs, kas būtu interesants cilvēkiem. Tie var būt kultūras, vēstures un dabas objekti, ko iespējams parādīt, arī pārvietojoties ar dažādiem transporta līdzekļiem – velosipēdu, laivām u.c. Bioloģiskās saimniecības izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas, ar kurām var iepazīstināt ekskursantus. Ekotūrisma speciālists novērtē, vai piedāvātie tūrisma objekti nekaitē dabai, tās bioloģiskajai daudzveidībai un meža dzīvniekiem.
Ekotūrisma speciālists sagatavo ekskursiju maršrutus un materiālus. Ekotūrisma pamatprincips ir dot iespēju gūt pozitīvas izjūtas, lai cilvēki redzētajā vietā atgrieztos vēlreiz un paņemtu līdzi arī domubiedrus. Speciālists pavada tūristu grupu vai individuālu apmeklētāju pa paša izveidotu maršrutu vai pa kādam uzņēmumam piederošu bioloģisko saimniecību, aizved uz lauku sētu, dabas parku, izvadā pa dabas takām. Viņš vada grupas kā gids, sniedz informāciju par apkārtni, stāsta par objektiem.
Ja speciālista pārziņā ir kāds ekotūrisma – dzīvās dabas, ģeoloģiskais, ainaviskais vai kultūrvēsturiskais – objekts, viņš veic vai organizē tā apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā.
Ja šim speciālistam ir atbilstīga kompetence (padziļinātas zināšanas dabas aizsardzībā, bioloģijā un ģeogrāfijā), tad viņš piedalās aizsargājamo teritoriju plānošanā un novērtēšanā. Viņš arī pārzina aizsargājamās teritorijas, veic to inventarizāciju, tikai tādā gadījumā jāpārzina normatīvie akti, juridiskās un īpašumu tiesības. Viņš pārzina arī finanses, plāno naudas plūsmu, seko līdzi, lai ienākumi no ekotūrisma būtu izlietoti lietderīgi – zināma to daļa nonāktu vides aizsardzībai, cita – vietējās kopienas atbalstam, kas ir būtisks ekotūrisma aspekts.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ekotūrisma speciālists izmanto datoru un tālruni. Praktiskajā darbā un pārgājienos nepieciešams binoklis, lukturītis, fotoaparāts, lai varētu iemūžināt ko interesantu. Ja plānots brauciens ar laivām, velosipēdiem vai ziemā ar slēpēm, tad attiecīgi lieto iepriekšminētos pārvietošanās līdzekļus, līdzi ņemot piemērotu inventāru drošībai – ķiveres, aizsargvestes. Tūrisma teritorijas apsaimniekošanā izmanto dārzkopības un citus instrumentus. Speciālists valkā laika apstākļiem atbilstīgu apģērbu, kas aiztur vēju, mitrumu un pasargā no aukstuma.


Darba apstākļi:
Darbs var noritēt biroja tipa telpās, bet pārsvarā viņš strādā dabā, svaigā gaisā. Tas atkarīgs no konkrētā darba uzdevuma. Jāievēro arī darba drošība, ja tūrisma objekta tuvumā ir klintis, sastopami meža dzīvnieki vai bīstami koki. Ja ekotūrisma speciālists ir pašnodarbinātais, tad darba laiks nav noteikts. Jāatceras, ka šim speciālistam nepastāv slikti laika apstākļi, viņam var būt tikai nepiemērots apģērbs.


Darba iespējas:
Var strādāt uzņēmumos, būt pašnodarbinātais vai strādāt pats savā uzņēmumā. Var strādāt bioloģiskajās saimniecībās, lauku sētās, informācijas centros, kempingos, tūrisma izklaides parkos, kā arī dabas parkos un takās. Var būt nodarbināts uz noteiktu laiku dažādos projektos, kas saistīti ar ekotūrismu vai tūrismu.


Nepieciešamā izglītība:
Šai darbā nepieciešama vidējā profesionālā izglītība, ko var iegūt tehnikumā. Mācību ilgums ir četri gadi. Par ekotūrisma speciālistu var strādāt arī, iegūstot augstāko izglītību ģeogrāfijā, bioloģijā, vides zinībās, vides aizsardzībā un inženierijā, arī lauku inženierijā, tomēr papildus vēlams apgūt tūrisma pamatus. Mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ekotūrisms ir specifiska joma, tāpēc pārdomā, vai tā tevi interesē? Šo profesiju izvēlas aktīvi cilvēki, kuri nespēj sevi iedomāties strādājam birojā. Šis darbs būtībā ir dzīvesveids, sevišķi, ja darba laiks nav normēts vai speciālists dzīvo lauku saimniecībā, kas ir tūrisma objekts.
Pārdomā, vai esi “zaļi” domājošs, vai labprāt organizē un pats dodies pārgājienos? Varbūt esi pievērsies veselīgam dzīvesveidam, nespēj piesārņot dabu, esi pārliecināts, ka ekoloģiskās inovācijas spēs saglabāt dabas resursus? Vai spēj veiksmīgi organizēt savus darbus un tai pašā laikā nebaidies no neparedzētiem apstākļiem – gan meteoroloģiskiem, gan situācijām, kad strauji jāmaina plāni?
Ekotūrisma speciālistam jābūt radošam, ar ļoti labām saskarsmes un prezentācijas spējām, jājūt atbildība par dabu un tās saglabāšanu, kas ir viens no pamatprincipiem šajā jomā. Jāzina arī valodas, jo tūristi ir dažāda vecuma un tautību cilvēki. Noderīgas ir iemaņas sīkajā būvniecībā, kas nepieciešamas, veidojot takas, laipas un tiltiņus.
Ja esi skolnieks, tad ierosini organizēt klases ekskursiju uz kādu ekotūrisma objektu. Attīsti savas organizatora spējas un prezentācijas prasmes, pats izplānojot, noorganizējot un vadot ekskursiju ģimenei vai draugiem pa ievērojamiem dabas objektiem. Ikdienā interesējies, lasi, skaties filmas un televīzijas pārraides par dabas aizsardzības jautājumiem. Ievies ekoloģisku dzīvesveidu savā ģimenē, šķirojot atkritumus, mudinot lietot ekoloģiskus uzkopšanas līdzekļus u.tml. Piedalies apkārtnes uzkopšanas talkās vai teritoriju labiekārtošanas darbos, iesaisties Gaujas nacionālā parka jauno reindžeru (uzraugu) kustībā. Skolā pievērs īpašu uzmanību bioloģijai, dabas zinībām, ģeogrāfijai, psiholoģijai un noteikti apgūsti svešvalodas.
Ja esi students, tad aktīvi iesaisties dabas aizsardzības pasākumos, darbojies dabas aizsardzības organizācijās. Seko līdzi aktualitātēm un pasākumiem dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv. Pilnveido savas svešvalodu prasmes. Iepazīsties ar ekotūrisma objektu piedāvājumu, apmeklē tos un izvērtē, kādā no tiem tu vēlētos strādāt vai kādu pakalpojumu vēlētos piedāvāt. Apgūsti tūrisma organizēšanas pamatus kursos vai pašmācībā, piemēram, iegūstot informatīvi izglītojošus materiālus asociācijā “Lauku ceļotājs”, noskatoties semināra „Dabas tūrisma produktu veidošana” videoierakstu Tūrisma attīstības valsts aģentūras mājaslapā www.tava.gov.lv u.c.
Ja vēlies pārkvalificēties, apgūsti tūrisma pakalpojumu organizēšanu pieaugušo neformālās izglītības kursos. Iepazīsties ar ekotūrisma objektiem un izvērtē, kādu darbu ekotūrisma jomā vēlies veikt. Iepazīsties ar dabas aizsardzības jomas pasākumiem un projektiem dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv un apgūsti vai pilnveido svešvalodu prasmes.


Interešu joma(s): Tūrisms, atpūta, viesmīlība


Radniecīgās profesijas:

EKOTŪRISMA PĀRVALDNIEKS

CEĻOJUMU ORGANIZATORS

KULTŪRAS TŪRISMA GIDS

LAUKU TŪRISMA SPECIĀLISTS

ATPŪTAS ORGANIZĒŠANAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tūrisma veidi un pakalpojumi ekotūrisma objekti un pakalpojumi
ceļojumi, pārgājieni informēšanas un izglītošanas veidi
ekotūrisma mārketings pasākumi dabā
daba un dabas aizsardzība svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

draudzīgums sabiedriskums elastīgums
pacietība apķērība neatkarība
izturība atklātība nepiespiestība
atraktivitāte saimnieciskums izteiksmīgums
izpalīdzīgums zinātkāre oriģinalitāte
atbildīgums radošums emocionalitāte

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt tūrisma produktus un to mārketinga stratēģiju novērtēt tūrisma pakalpojuma, objekta ietekmi uz vidi
plānot un organizēt savu darbu rīkoties nestandarta situācijās un risināt problēmas
koordinēt un organizēt pasākumus saprasties ar cilvēkiem
veikt praktiskus, saimnieciskus darbus sazināties vismaz divās svešvalodās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv