JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.GAISA KUĢU TEHNIĶIS - AVIONIĶIS


Kods: 2144 18


Darba saturs:
Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi remontē un apkalpo aviācijas elektroniskās sistēmas, piemēram, lidaparātu navigācijas iekārtas, radio sakaru līdzekļus, laika apstākļu radiolokācijas iekārtas un datorus, kas kontrolē lidojuma gaitu, dzinēju darbu un citu svarīgu sistēmu rādītājus. Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi specializējas profilaktiskās apkalpošanas un remonta darbos. Viņi, meklējot bojājumus, pārbauda lidaparātu dzinējus, nolaišanās mehānismus, iekārtas, hermetizētos sektorus, bremzēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.

Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi analizē lidojuma kontroles datus, tā nosakot kļūdainas operācijas un sistēmas darbības problēmas. Lai atklātu bojājumus, viņi pārbauda lidaparātu elektriskās un elektroniskās sistēmas sastāvdaļas, komplektē rezerves daļas, piemēram, slēdžus, elektriskās kontrolierīces un sadales paneļus, plāno sastāvdaļu un sistēmu ierīkošanu lidaparātā saskaņā ar projektiem un elektroinstalācijas shēmām.

Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi lidmašīnā uzstāda elektrisko un elektronisko iekārtu elementus, sastāvdaļas un sistēmas, šīs sistēmas un sastāvdaļas savieno ar sakaru sistēmām, instrumentiem un degvielas uzpildes sistēmām. Viņi arī sagatavo un apkalpo lidojumu testa aprīkojumu un pārbauda, vai elektriskās un elektroniskās sistēmas ir darba kārtībā. Nepieciešamības gadījumā viņi izgatavo un regulē attiecīgās detaļas un testēšanas palīglīdzekļus.

Pēc remontdarbu beigšanas gaisa kuģu tehniķi – avioniķi pārbauda iekārtu darbību un pārliecinās par to pareizu funkcionēšanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi izmanto precīzijas instrumentus, ar kuriem mēra detaļu nolietojumu, rentgena un magnētisko aparatūru ārēji neredzamu plaisu meklēšanai, elektronisko sistēmu pārbaudes ierīces, speciālus celtņus un pacēlājus, lai piekļūtu remontējamajai vietai, kā arī dažādus rokas instrumentus, elektriskos instrumentus un lodāmurus.


Darba apstākļi:
Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi parasti strādā telpās, kas var būt aviācijas angāri un remontdarbnīcas. Dažreiz tehnisko apkopi viņi veic lidaparātiem, kas novietoti lidostas atklātajā teritorijā. Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi strādā maiņu darbu, kas parasti noris naktīs. Vienas darba maiņas ilgums ir astoņas līdz divpadsmit darba stundas.


Darba iespējas:
Gaisa kuģu tehniķi – avioniķi var strādāt komerciālo aviolīniju kompānijās un aviācijas tehniskās apkalpošanas uzņēmumos. Viņi var strādāt arī lidmašīnu ražošanas uzņēmumos un organizācijās, kurām pieder un kas izmanto lidmašīnas vai helikopterus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība gaisa kuģu tehniķa – avioniķa specialitātē. Mācību ilgums 3 – 3,5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Papildus tiek maksātas piemaksas par darbu nakts stundās. Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, kā arī no strādājošā pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē elektrisko un elektronisku ierīču darbības principi? Vai tev patīk meistarot dažādus mehānismus? Vai spēj ilgstoši koncentrēties, vai esi precīzs?

No gaisa kuģu tehniķa – avioniķa darba kvalitātes atkarīgs, cik droši un veiksmīgi lidmašīna varēs lidot, tādēļ ļoti būtiska īpašība šajā profesijā ir augsta atbildības izjūta, ko jau tagad vari trenēt, uzņemoties atbildīgu uzdevumu veikšanu dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, skolas un sporta pasākumos.

Darbošanās interešu pulciņos, kas saistīti ar elektroniku un tehniku (piemēram, lidmodeļu konstruēšanas pulciņā), sniegs labas praktiskās iemaņas un priekšstatu par šīs sfēras specifiku. Ja tev ir atbilstošas iemaņas, vari mēģināt pats uzkonstruēt kādu vienkāršu elektrisku vai elektronisku ierīci, piemēram, galda lampu vai kabatas lukturīti.

Šajā profesijā būtiski ir arī mācēt saskatīt likumsakarības, lietas vienotā veselumā, analizēt faktus, jo nereti grūti uzreiz atklāt konkrētu ierīces vai iekārtas bojāto posmu – to var izdarīt tikai, analizējot visu sistēmu kopumā, novērtējot dažādas pazīmes, un tā secināt, kur varētu būt radies bojājums. Analītisko domāšanu vari attīstīt, risinot matemātikas uzdevumus, cenšoties analizēt faktus un paredzēt to virzību, tad savus novērojumus salīdzinot ar faktiskajiem notikumu rezultātiem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika, loģika, tehniskā grafika, sports.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTROIERĪČU MEISTARS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

aviācija matemātika, fizika
elektrotehnikas, elektronisko iekārtu uzbūve, darbības principi elektronikas sistēmu tehnisko kļūmju rašanās cēloņi un to novēršana
inženiertehniskās zinātnes tehniskā dokumentācija
jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas nozarē radioelektroniskās un navigācijas iekārtas

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte uzmanība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība racionalitāte**
neatlaidība kārtīgums piesardzība
sistemātiskums* darbīgums pielāgošanās spēja
disciplīna pacietība materiālisms***

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem noformēt tehniskās apkopes dokumentāciju
konstruktīvi argumentēt savu viedokli uzraudzīt man uzticētās tehniskās ierīces un nodrošināt tām atbilstīgu apkopi
strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm ātri orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā, elektroniskajās shēmās
novērtēt lidaparātu tehnisko stāvokli veikt elektroierīču remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv