JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĀRĒJO SAKARU STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS


Kods: 1213 07


Darba saturs:
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs vai nu strādā organizācijās, kas jau ir izveidojušas ilgtspējīgas attiecības ar Latvijas vai ārvalstu organizācijām, vai arī viņa uzdevums ir nodibināt organizācijas ārējos sakarus. Šai gadījumā ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs sākotnēji uzklausa uzņēmuma vai iestādes vadītāja domas, kā viņš vēlētos prezentēt savu organizāciju, izvērtē tās darbības specifiku un stratēģiskos mērķus un analizē jaunākās tendences konkrētajā darbības jomā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām un struktūrvienības rīcībā esošajiem budžeta līdzekļiem, struktūrvienības vadītājs izstrādā attiecīgā uzņēmuma vai iestādes ārējo sakaru darbības plānu, t.i., plāno konkrētas aktivitātes, kuras veiks tuvākajā vai tālākajā nākotnē.
Viņš plāno un koordinē arī ārvalstu viesu un organizācijas partneru sadarbības vizītes, to secību, saturu un ilgumu, kā arī organizē uzņēmuma pārstāvju vizītes ārvalstīs. Starptautiskās vizītēs, kurās ir iesaistītas valsts amatpersonas, piemēram, deputāti, ministri un ārvalstu eksperti, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, tās organizējot, ievēro Latvijas diplomātisko protokolu ar tur iestrādātajām noteiktajām normām.
Lai pārstāvji varētu savu organizāciju prezentēt veiksmīgāk, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs sagatavo dažādus reklāmas materiālus un dokumentu paketi par konkrēto sarunas tematu. Nepieciešamā informācija tiek sagatavota valodā, kādā paredzēts runāt tikšanās laikā. Pirms un pēc sadarbības pasākumiem struktūrvienības vadītājs sagatavo arī preses relīzes vai sniedz intervijas plašsaziņas līdzekļiem par tur izskatītajiem jautājumiem.
Vadītāja pakļautībā strādā vairāki darbinieki, kurus viņš pats izvēlas pēc viņu pieteikumu izvērtēšanas un darba intervijās. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs nosaka savu darbinieku konkrētajā pasākumā formulētos darba uzdevumus un kontrolē to un amata aprakstā noteikto uzdevumu izpildi. Piemēram, pārbauda darbinieku sūtīto korespondenci, lai vēstulē būtu ievērotas katrai kultūrai raksturīgās uztveres īpatnības. Lai motivētu darbiniekus kvalitatīvi pildīt pienākumus un paaugstinātu savu kvalifikāciju, vadītājs veicina viņu piedalīšanos dažādos mācību kursos, semināros u.c. piemērotos pasākumos.
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs par savu paveikto darbu informē organizācijas vadību un formulē iespējamos tālākos darbības virzienus, kas varētu palīdzēt uzlabot tās ārējos sakarus. Viņš optimizē arī plānoto aktivitāšu izmaksas. Struktūrvienības vadītājs pārstāv savu organizāciju dažādās sanāksmēs un darba grupās, kā arī iesaistās starptautisku projektu koordinēšanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darbā struktūrvienības vadītājs izmanto datoru, mobilo un stacionāro tālruni, faksu, projektoru un reizēm televizoru, lai būtu lietas kursā par jaunumiem pasaulē.


Darba apstākļi:
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja darba laiks bieži pārsniedz formāli noteiktās astoņas stundas dienā. Darbs galvenokārt ir nenormēts, jo ārvalstu delegāciju uzņemšana, kā arī ārvalstu vizītes ne vienmēr notiek noteiktajā darba laikā. Samērā bieži jāstrādā arī nedēļas nogalēs. Struktūrvienības vadītājs strādā savā darba telpā, kā arī dodas uz sanāksmēm un vizītēm ārpus organizācijas. Viņa darbs ir saistīts ar dažādām augstām amatpersonām – prezidentiem, ministriem, parlamenta deputātiem, arī uzņēmumu vadītājiem vai viņu pārstāvjiem. Un, tā kā ikdienā nākas tikties ar dažādu tautību un kultūru cilvēkiem, tad nereti nākas izturēt ilgstošu psiholoģisku spriedzi.


Darba iespējas:
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs var strādāt dažādos uzņēmumos, pašvaldību un valsts institūcijās, piemēram, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Rīgas domē, Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, piemēram, vēstniecībās, kā arī augstskolās u.c.


Nepieciešamā izglītība:
Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, taču tā var būt dažādās jomās – starptautiskajās attiecībās, biznesa un uzņēmējdarbības vadībā, politoloģijā, mārketingā, sabiedrības vadībā vai sabiedriskajās attiecībās. Papildus ir vajadzīgs diploms vai sertifikāts, kas apliecina svešvalodu zināšanas augstā līmenī.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ja tevi interesē dinamisks darbs, kur katra situācija ik dienu atšķiras, ja patīk ceļot un dibināt jaunus sakarus gan Latvijas, gan starpvalstu līmenī, tad tev vajadzētu īpašu uzmanību pievērst valodu apguvei un sekot līdzi jaunākajiem notikumiem sabiedrībā, politikā un kultūrā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājam jāprot organizēt dažādi pasākumi, vizītes un ceļojumi un plānot to izmaksas, jāprot ātri domāt un reaģēt neparedzētās situācijās, jāspēj pārvarēt stresa situācijas, pārliecinoši prezentēt un aizstāvēt savu viedokli. Viņam jābūt komunikablam, tolerantam, atvērtam, diplomātiskam, ar augstu atbildības izjūtu.
Ja esi skolnieks, tad skolā organizētajos zinātniski pētnieciskajos darbos vari izstrādāt projektus kopā ar klasesbiedriem. Tas attīstīs tavas analizēšanas, plānošanas un komandas darba prasmes, palīdzēs saprast, kāda nozīme ir spējai ieklausīties grupas biedru idejās, un iemācīs aizstāvēt savu viedokli. Lai iegūtu plašāku informāciju par organizācijas ārējo sakaru darbības virzieniem un darba specifiku, vari apmeklēt organizāciju mājaslapas un iepazīties ar tur izvietoto informāciju. Pievērs uzmanību publikācijām presē vai TV pārraidēm, kurās atspoguļotas augstu amatpersonu vizītes un pieņemšanas. Skolā pastiprināti mācies latviešu valodu, svešvalodas, Latvijas un pasaules vēsturi, politiku un tiesības, kā arī apgūsti psiholoģiju, ētiku un kultūru.
Ja esi students, tad, lai attīstītu sevī organizatora spējas un iemācītos ātri reaģēt dažādās nestandarta situācijās, vari iesaistīties studentu pašpārvaldē vai kādā citā nevalstiskā organizācijā un piedalīties dažādu formālu un neformālu pasākumu organizēšanā. Apgūsti pēc iespējas vairāk svešvalodu, lietišķo saraksti un etiķeti.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad izvēlies maģistra studiju programmu sabiedrības vadībā, projektu vadīšanā, vadības zinībās, politoloģijā vai starptautiskajās attiecībās.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

MEDIJU PLĀNOTĀJS

PROJEKTU VADĪTĀJS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

svešvalodas sakaru dibināšanas māka
pasākumi, to plānošanas, organizēšanas un vadīšanas veidi publicitātes kampaņas, to organizēšanas iespējas
psiholoģija uzņēmējdarbība, ekonomika
pasaules tautu kultūra sadarbības veidošanas iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums dominēšana disciplinētība
uzņēmība oriģinalitāte apdomība
ekstraversija* intuīcija** neatlaidība
atbildīgums bagāta iztēle draudzīgums
ambiciozitāte neatkarība taktiskums
enerģiskums komplicētība*** apķērība

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sazināties vairākās svešvalodās rakstīt lietišķas vēstules
organizēt sabiedriskos pasākumus, veidot reklāmas kampaņas saskarsmē ievērot lietišķo un diplomātisko etiķeti
plānot pasākumu vai ceļojuma norisi un izmaksas ātri rast risinājumus neparedzētās situācijās, sastrādāties ar cilvēkiem
izskaidrot un pamatot savu viedokli sadarboties komandā un vadīt tās darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv