JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ANALĪTISKĀS ĶĪMIJAS TEHNIĶIS


Kods: 3116 08


Darba saturs:
Analītiskās ķīmijas tehniķis, izmantojot speciālas metodes, veic dažādas ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, sagatavo paraugus un pēc analīzēm, visu precīzi aprakstot, dokumentē to rezultātus. Nereti viņam jāpārbauda arī produkcijas kvalitāte, lai pārliecinātos, vai produktam ir nepieciešamais ķīmiskais sastāvs un vai tas atbilst kvalitātes prasībām visos trīs posmos – gan izejvielām, gan starpproduktiem (apstrādātām vielām), gan gatavai produkcijai. Parasti katra posma vielas, piemēram, tikai izejvielas, analizē cits tehniķis. Analītiskās ķīmijas tehniķis var veikt arī, piemēram, gaisa, augsnes u.c. vielu analīzes, strādājot zinātniskajā laboratorijā.
Darba dienas kārtība rūpniecības uzņēmumā parasti ir šāda: no rīta tehniķis saņem analizējamos paraugus vai sagatavo tos pats. Tad iepazīstas ar iepriekš izstrādātu analīzes protokolu jeb norādēm par minēto darbību secību, teiksim, jānosaka nepieciešamais vielas daudzums, parametri, kas var būt vielas kvantitatīvais saturs, tīrības pakāpe, kušanas punkta un piemaisījumu noteikšana, vai jāpārbauda produkta kvalitātes rādītāji u.c. Darbā jāizmanto visas vajadzīgās analīzes metodes, kuru veikšanai viņš sagatavo šķīdumus, nosver vielas, ievieto tās iekārtā un seko līdzi analīzes procesam, piemēram, mēra, cik ilgā laikā viela izšķīst. Kad šis posms ir noslēdzies, tehniķis analīžu rezultātus apkopo un noformē. Pēc tam tos izvērtē, apstrādā un visu vajadzīgo precīzi un laikus pieraksta (dokumentē). Atbilstīgi noteiktajai kārtībai marķē gan paraugus, gan produktus un sagatavo rakstisku atskaiti par pārbaudītajām vielām. Marķēšanā parasti izmanto speciālus talonus, kuros ieraksta vielas nosaukumu, sērijas un sertifikāta numuru, jo ķīmiskajā rūpniecībā vielu aprites kārtība ir stingri noteikta jeb reglamentēta. Ja analīžu rezultāti neuzrāda nepilnības, tad tehniķis uzlīmē zaļu talonu, ja tādas ir konstatētas – sarkanu. Pārbaudīto zaļi marķēto produkciju vai vielas nodod to tālākai izmantošanai – nosūta uz noliktavu vai ražošanas cehu. Piemēram, medikamentu ražošanā konkrētās sērijas medikamenta ražošanas process netiek uzsākts vai turpināts, ja analītiskās ķīmijas tehniķis nav veicis nepieciešamās pārbaudes un analīzes.
Analītiskās ķīmijas tehniķim jāpārzina mērinstrumentu un laboratorijas iekārtu darbības principi, jāuztur kārtībā darba vieta un laboratorijas aprīkojums. Analīžu rezultātu aprēķinus viņš veic ar dažādām apstrādes programmām. Tā kā darbs notiek ar ķīmiskām vielām, svarīga ir darba drošības ievērošana. Lai arī tehniķa darba uzdevumi ir veicami, ievērojot noteikto kārtību un izstrādāto dokumentāciju, darbā rutīna nav jūtama, jo uzdevumi un analizējamās vielas mainās un ražošanā tiek ieviesti arī jauni produkti un tehnoloģijas. Tāpat attīstās arī analītiskās ķīmijas metodes, kas jāapgūst vai jāseko līdzi pārmaiņām.
Analītiskās ķīmijas tehniķim jāprot organizēt savu darbu un nākas sastrādāties arī ar noliktavas darbiniekiem, ražošanas tehnologu, ķīmiķiem u.c. Darbā var gadīties situācija, kad racionāli jāprot risināt arī kādas problēmas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Analītiskās ķīmijas tehniķis strādā ar dažādām laboratorijas iekārtām, aprīkojumu un mērinstrumentiem. Piemēram, paraugu ņemšanai un sagatavošanai lieto speciālas karotes, pipetes, svarus; analīžu veikšanā izmanto mēraparātus (digitālais termohigrometrs1, spektra fotometrs2 u.c.), mikroskopus. Analīžu rezultātu apstrādi parasti veic ar datoru, izmantojot arī statistikas apstrādes programmas. Darba apģērbs ir halāts, arī cimdi, maska un speciālie apavi.

1 Laboratorijas mēriekārta, ar kuru nosaka gaisa un/vai vielas temperatūru, mitruma līmeni u.c. specifiskus rādītājus.

2 Laboratorijas mēriekārta, ar kuru nosaka vielas starojuma spektra parametrus.


Darba apstākļi:
Analītiskās ķīmijas tehniķis strādā laboratorijā, kur darba laiks var būt gan normēts (astoņu stundu darba diena), gan nenormēts jeb summētais darba laiks. Tas ir atkarīgs no darba organizācijas uzņēmumā un ražošanas procesa specifikas. Šai darbā jāievēro visas noteiktās higiēnas prasības un darba drošības noteikumi. Iespējami arī veselībai kaitīgi apstākļi, jo ir saskare ar ķīmiskām vielām, reaģentiem un mikrobioloģisko materiālu. Medicīniskā pārbaude jāveic vienu reizi gadā, kā arī šo darbu uzsākot. Ja ir radusies alerģiska reakcija pret kādu no ķīmiskajām vielām, darbs laboratorijā jāpārtrauc.


Darba iespējas:
Analītiskās ķīmijas tehniķis var strādāt pētnieciskajos institūtos, ķīmiskās rūpniecības, piemēram, farmācijas uzņēmumā, pārtikas rūpniecības un citās laboratorijās. Pārtikas kontroli laboratorijā veic arī Pārtikas un veterinārais dienests. Darbs var būt saistīts arī ar vides monitoringu un kontroli.


Nepieciešamā izglītība:
Analītiskās ķīmijas tehniķim ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītība ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā, kuru var apgūt gan pēc vispārējās vidējās izglītības (jāmācās pusotru gadu), gan pēc pamatskolas beigšanas (jāmācās četri gadi). Par analītiskās ķīmijas tehniķi var strādāt, ja pēc vidusskolas beigšanas iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība biotehnoloģijā un farmācijā vai materiālu tehnoloģijā (studiju ilgums divi līdz divi ar pusi gadu).Ko tu vari darīt jau šodien?:
Analītiskās ķīmijas tehniķim darbs jāveic ļoti precīzi, tāpēc jābūt pacietīgam un akurātam. Jāpiemīt augstai atbildības izjūtai un jāspēj mierīgi uztvert arī negatīvus rezultātus, saprast kļūdas un tās labot.
Šai darbā nozīmīgas īpašības ir akurātība un precizitāte, nosvērtība, koncentrēšanās spējas un spēja pievērst uzmanību sīkām detaļām, niansēm.
Ja esi skolnieks, tad centīgi mācies ķīmiju, fiziku un matemātiku. Ir uzņēmumi, kas rīko ekskursijas skolēniem, kur vari iepazīties arī ar darbu laboratorijā un visu ražošanas procesu. Jāņem vērā, ka profesionālā tehniskā literatūra var būt tikai svešvalodās (visbiežāk angļu), tāpēc apgūsti tās. Apmeklē izglītības iestāžu rīkotās atvērto durvju dienas, kur vari iegūt informāciju ne tikai par mācībām, bet arī par iespējamo profesiju.
Ja esi students, piesakies praksē kādā uzņēmuma vai pētniecības institūta laboratorijā, iesaisties studiju projektos un mācies analītiskās ķīmijas nozares terminoloģiju arī svešvalodās.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad jāiegūst analītiskās ķīmijas tehniķa kvalifikācija. Ja tev jau ir vidējā profesionālā izglītība farmācijā vai medicīnā, tad pietiks ar mācībām pie darba devēja nozares uzņēmumā vai institūtā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, tad dodies uz specializētām mācībām vai kursiem. Nereti tādus rīko uzņēmums, piemēram, ieviešot ražošanā jaunu produktu vai jaunas analīzes metodes. Iegūsti informāciju par jaunākajām metodēm, lasot arī specializēto literatūru. Turpini studijas un iegūsti bakalaura, maģistra grādu ķīmijā, kas pavērs plašākas darba un specializācijas iespējas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

MEDICĪNAS LABORANTS

ĶĪMIJAS LABORANTS

BIOMEDICĪNAS LABORANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmiskas vielas un šķidrumi darbs ar instrumentiem, laboratorijas ierīcēm
ķīmija, matemātika, fizika vides drošība un kvalitāte
ar ķīmiskām vielām saistītu avārijas situāciju novēršanas veidi laboratorijas iekārtu uzbūve, darbības principi un ekspluatācija
matemātiski aprēķini analīžu veidi un metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:

pastāvīgums piesardzība neatkarība
apķērība rūpība draudzīgums
materiālisms* precizitāte pacietība
vērīgums sistemātiskums** izpalīdzība
uzcītība analītiskums atbildība
saimnieciskums nosvērtība taktiskums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar laboratorijas iekārtām, mērinstrumentiem aprēķināt analīžu rezultātus
strādāt ar ķīmiskām vielām aprakstīt analīžu rezultātus
plānot un organizēt savu darbu konstruktīvi risināt problēmsituācijas
ievērot dokumentācijā noteiktās prasības veidot labu saskarsmi un strādāt komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv