JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.OPTOMETRISTS


Kods: 3224 01


Darba saturs:
Optometrists ir redzes aprūpes speciālists. Viņš pārbauda un novērtē cilvēka redzi, uzklausa pacienta sūdzības. Ar speciālas aparatūras un instrumentu palīdzību pārbauda cilvēka redzes asumu, krāsu uztveri, spēju fokusēt skatienu un koordinēt acu kustības. Lai apskates rezultāti būtu pēc iespējas pilnīgāki, optometrists izmanto medikamentus acs zīlītes paplašināšanai, dažādus gaismas efektus, lai novērtētu redzes reakciju, instrumentus spiediena noteikšanai acī, pārbauda katras acs redzes asumu, lūdzot nosaukt rādītos simbolus. Visus iegūtos mērījumu rezultātus salīdzina ar redzes pārbaudes normām un pieraksta pacienta veselības kartē vai ievada datora datu bāzē. Ja nepieciešams, viņš nosūta pacientu pie ģimenes ārsta vai oftalmologa (acu ārsta). Optometrists iesaka, kā mainīt cilvēka paradumus, lai uzlabotu vai ļautu saglabāt esošo redzes stāvokli, piemēram, kā pareizi lasīt, strādāt pie datora.

Balstoties uz iegūto informāciju par pacienta acu veselības stāvokli, optometrists izstrādā pacienta redzes korekcijas plānu un izskaidro šā plāna precīzas pildīšanas nozīmi. Optometristi izraksta brilles, kontaktlēcas vai citus redzes uzlabotājus, kā arī līdzekļus to kopšanai un, ja nepieciešams, acu kopšanas līdzekļus. Optometristi informē pacientus par dažādu redzes uzlabošanas līdzekļu – briļļu, kontaktlēcu – atšķirībām, īpatnībām un īpašībām. Iesaka katra pacienta ieradumiem un dzīves veidam piemērotākās. Tad atbilstošās brilles, kontaktlēcas vai speciālos vājredzības korekcijas līdzekļus izgatavo vai pasūta ražotājam.

Sadarbojoties ar skolām, organizācijām un medijiem, optometristi informē sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar redzes veselību un profilaksi.

Ja optometrists strādā kā pašnodarbinātais, tad viņam jānodarbojas arī ar uzņēmuma reklamēšanu klientu piesaistei, uzņēmuma vadīšanu un darbinieku algošanu, kā arī medikamentu un materiālu iegādi.

Neliela daļa optometristu strādā pētījumu jomā – tad darbs saistīts ar datu apstrādi, mērījumu un pētījumu rezultātu analizēšanu, salīdzināšanu un apkopošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Optometristi darbā lieto redzes diagnostikas veikšanai nepieciešamo aparatūru, instrumentus un medikamentus, datoru. Ja optometrists ir pašnodarbināta persona, tad lieto arī dažādu dokumentāciju un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas un printeri.


Darba apstākļi:
Optometrists strādā iekštelpās. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai pielāgotos pacientu vajadzībām, reizumis jāstrādā arī vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Optometristi strādā specializētos optometrijas kabinetos, kas var būt izvietoti briļļu veikalos, ārstniecības iestādēs, vai arī viņi ir pašnodarbinātas personas.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība optometrijas specialitātē. Mācību ilgums – 4 gadi. Optometrijā iespējams specializēties arī pēc augstākās izglītības iegūšanas dabaszinātņu vai medicīnas jomā.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 600 LVL.
Algas lielums atkarīgs no tā, vai optometrists strādā valsts iestādē, privātuzņēmumā vai kā pašnodarbinātais. Atverot savu privātpraksi, atbildība un risks ir ievērojami lielāks, bet arī ienākumu līmenis augstāks.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
? Vai tev rūp citu cilvēku veselība, vai esi gatavs ieguldīt savus spēkus un zināšanas, lai uzlabotu citu cilvēku dzīves kvalitāti un palīdzētu tiem labāk redzēt?

Veicini sevī precizitāti darbu izpildē, kā arī spēju koncentrēties. Pameklē internetā vai speciālajā literatūrā dažādus fizikas eksperimentu piemērus, kurus vari izmēģināt mājas apstākļos. Tādējādi izpratīsi fizikas likumus, kas ļauj cilvēkam redzēt, kā arī tev radīsies priekšstats par dažādu optikas ierīču darbību un iespējām tos dažādi piemērot.

Attīsti māku sadarboties ar cilvēkiem, uzklausīt citus, prasmi pieņemt lēmumus, veicini analītiskas domāšanas iemaņas. Ļoti labs treniņš šo īpašību attīstīšanai būs dažādu filigrāni (smalki, precīzi) izpildāmu darbu veikšana, piemēram, izgatavojot precīzus kuģu un mašīnu modeļus, tad kopā ar draugiem noorganizējot šo minimodeļu izstādi, piemēram, skolas vai rajona mērogā. Šāda pasākuma organizēšana sniegs tev arī organizatora un vadītāja iemaņas, ja nolemsi papildus optometrista darbam atvērt arī savu privātpraksi!

Pievērs īpašu uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, matemātika, bioloģija un ķīmija.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības Veselības aprūpe un rehabilitācija,


Radniecīgās profesijas:

FIZIĶIS

OFTALMOLOGS

OPTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, fizika, veselības mācība veselīga dzīvesveida principi
cilvēka redze, tās uzlabošanas iespējas, faktori, kas to pasliktina eksperimenti, pētnieciskie darbi fizikā, ķīmijā
cilvēka organisma fizioloģiskie procesi redzes veselības profilakse
optisko ierīču darbības principi darbs, kur var praktiski palīdzēt cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpība izpalīdzība
kritiskums intelektualitāte *** labestība
zinātkāre stabilitāte iejūtība
piesardzība pielāgošanās spēja izturība
sistemātiskums * pacietība lietišķums
racionalitāte ** atbildība neatlaidība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv