JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MAŠĪNU UN APARĀTBŪVES TEHNOLOGS


Kods: 3115 33


Darba saturs:
Mašīnu un aparātbūves tehnologs pārrauga mašīnu un aparātbūves ražošanas procesu un izstrādā iekārtu un darbgaldu izgatavošanas tehnoloģiju jeb veidu. Viņš pēc inženiera (inženiera tehnologa) uzdevuma izstrādā atsevišķu ražošanas posmu tehnoloģiskos procesus, pilnveido tos un ievieš praksē. Mašīnu un aparātbūves tehnologa uzdevums ir izvēlēties tehnoloģiskā procesa iekārtas un instrumentus, sekot līdzi tam, kā šis process tiek ievērots, un sadarboties ar citiem tehnologiem.

Mašīnu un aparātbūves tehnologs nosaka izstrādes procesa secību (kas jāizgatavo vispirms un kas pēc tam) un to, kādi instrumenti un kādā veidā jāpielieto izstrādes laikā. Viņš izplāno visu ražošanas sistēmu, sākot no darbgaldu un iekārtu izvietošanas un uzstādīšanas, beidzot ar elektronisko shēmu uzstādīšanu. Viņš arī seko, lai katrā ražošanas posmā izveidotais galaprodukts atbilstu noteiktām kvalitātes normām.

Pirms katras ražošanas līnijas palaišanas mašīnu un aparātbūves tehnologs uzņēmuma ceha darbiniekiem izsniedz sagatavotu tehnoloģisko karti, kurā norādīta visa informācija par to, kas tiks ražots, kādas izejvielas un instrumenti lietoti. Lai panāktu to, ka galaprodukts ir ražošanas reglamentā noteiktajā un lietotājam nepieciešamajā kvalitātē un ar atbilstošajiem tehniskajiem parametriem, mašīnu un aparātbūves tehnologs visa ražošanas procesa laikā veic kontrolmērījumus. Viņš apstaigā cehu, iecirkni un, ja ir kādas aizdomas par novirzēm no ražošanas normām, viņš izpēta šo noviržu cēloņus un veic nepieciešamos pasākumus, lai tie vairs neatkārtotos. Mašīnu un aparātbūves tehnologs seko līdzi arī ražošanas iekārtu darbībai un stāvoklim un gadījumā, ja kādai iekārtai nepieciešama tehniskā apkope, viņš dod rīkojumu par tās veikšanu mehāniķiem vai citiem atbildīgajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Tehnoloģijas izstrāde notiek gan individuāli, gan komandā, līdz ar to mašīnu un aparātbūves tehnologs sadarbojas ar citiem uzņēmuma darbiniekiem.

Mašīnu un aparātbūves tehnologs uzrauga, vai detaļas tiek izlietotas ekonomiski, kā arī veic ražošanas procesa optimizāciju (uzlabošanu, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot izejmateriālus).

Mašīnu un aparātbūves tehnologs rūpējas par drošu darba metožu ievērošanu visā ražošanas procesā (to viņš veic, vadoties pēc darbgaldu un iekārtu tehniskajiem aprakstiem un lietošanas instrukcijām).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mašīnu un aparātbūves tehnologs darbā lieto tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus, datoru un speciālu programmnodrošinājumu (piemēram, Solidworks, AutoCAD, MasterCAM, Esperite), kā arī speciālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas, tehnisko un tehnoloģisko dokumentāciju. Viņš izmanto arī dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu.


Darba apstākļi:
Mašīnu un aparātbūves tehnologs daļu darba laika pavada ražošanas cehos un daļu – biroja tipa telpās, strādājot pie datora. Parasti viņš strādā astoņu stundu darba dienu, bet atkarībā no ražošanas organizācijas tas var būt arī maiņu darbs saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku. Tad var nākties strādāt arī vakara un nakts maiņās.


Darba iespējas:
Mašīnu un aparātbūves tehnologs var strādāt dažādos ar metālapstrādi un mašīnbūvi saistītos ražošanas uzņēmumos, konstruktoru birojos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mašīnbūvē (mācību ilgums 4 gadi) vai arī profesionālā vidējā izglītība mašīnbūvē (mācību ilgums 4 gadi).


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 550 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir interese par metāliem un metālapstrādi? Vai tev liekas saistoša tehnika, mehāniskas iekārtas un to darbības principi? Vai tev patīk organizēt dažādus pasākumus un procesus? Vai tu meklē alternatīvus risinājumus, ja kaut kas neizdodas kā iecerēts? Vai viegli spēj pieņemt lēmumus?

Mašīnu un aparātbūves tehnologa darbs saistīts ar lielu atbildību. Attīstīt atbildības izjūtu var, piemēram, iesaistoties pasākumu organizēšanā un cenšoties uzņemties vadošu lomu to īstenošanā. Trenēt māku saskatīt būtiskāko, izvēlēties veiksmīgākos problēmu risināšanas ceļus savukārt var, mēģinot plānot savus darbus un to secību un paveikt tos laikā, kā arī izvērtējot, vai šāds plānojums bija veiksmīgs.

Šajā profesijā svarīga ir tehniskā un loģiskā domāšana un precizitāte, ko var attīstīt, iesaistoties interešu izglītības pulciņos, piemēram, tehniskajā modelēšanā vai motopulciņā, kā arī risinot krustvārdu mīklas, atjautības uzdevumus.

Cenšoties radoši pieiet it visam, ko veic, arī pavisam ikdienišķām lietām, iespējams izkopt šajā profesijā tik būtisko lietu un procesu radošu un novatorisku redzējumu. Rasēšana un zīmēšana veicinās abstrakto domāšanu un telpisko uztveri.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, loģika, tehniskā grafika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

METROLOGS

KONSTRUKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, ķīmija tehniskā grafika
iekārtu un darbgaldu izgatavošanas tehnoloģiskie procesi un to pārraudzība kvalitātes kontrole un analīze, kontrolmērījumi
mašīnu un aparātu ražošanas plānošana metālapstrādes tehnika un metodes
ražošanas procesa optimizācijas iespējas mašīnbūve un aparātu ražošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums prātīgums saimnieciskums
komplicētība* piesardzība stabilitāte
kritiskums neatkarība savaldība
zinātkāre prasīgums neatlaidība
sistemātiskums** praktiskums taupīgums
racionalitāte*** materiālisms**** elastīgums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izmantot analītiskās, dizaina, loģistikas, industriālās kontroles datorprogrammas kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses
izvēlēties mašīnu un aparātbūves tehnoloģiskā procesa iekārtas un instrumentus izstrādāt iekārtu un darbgaldu ražošanas tehnoloģisko procesu
lasīt un saprast tehnoloģisko karti noteikt produkta, tā atsevišķo komponentu vai parametru atbilstību standartiem
organizēt un koordinēt cilvēku darbu patstāvīgi pieņemt atbildīgus lēmumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv