JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KUĢU BŪVES INŽENIERIS


Kods: 2145 14


Darba saturs:
Kuģu būves inženieris izstrādā rasējumus un tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama, lai tiktu uzsākta kuģa vai arī cita peldoša līdzekļa, piemēram, remonta platformas būvniecība. Ir uzņēmumi, kuros kuģu būves inženieri projektē jaunus kuģus (izmantojot bāzes modeli vai zinātnisko pētījumu rezultātus, izstrādā kuģa sākotnējo projektu), taču šādu uzņēmumu pasaulē nav daudz. Lielākā daļa kuģu būves inženieru izstrādā jau sagatavota kuģa projekta atsevišķu detaļu tehnisko dokumentāciju – skices un rasējumus.

Saņemot kuģa projektu, kuģu būves inženieris precizē vai sagatavo atsevišķu detaļu rasējumus, kas nepieciešami ražošanas uzsākšanai. Piemēram, no pasūtītāja saņemtais rasējums var būt shematisks – tajā norādīti tikai galvenie detaļu parametri, bez sīkākas informācijas. Kuģu būves inženieris, izmantojot dažādu veidu tehnisko literatūru, nosaka nepieciešamos detaļu izmērus (piemēram, trapa savērsuma pieļaujamo leņķi) un sagatavo papildu rasējumus.

Kuģu būves inženieri atkarībā no savas specializācijas strādā kā konstruktori vai tehnologi. Konstruktors sagatavo kuģa vai biežāk tā detaļu (daļu), piemēram, stūres mehānisma, durvju, trapu tehnisko dokumentāciju – darba skices un rasējumus. Viņš, pamatojoties uz dažādiem standartiem un pasūtītāja vēlmēm, izplāno nepieciešamo detaļu izvietojumu uz kuģa, izstrādā to izskatu, aprēķina dažādus parametrus, piemēram, trapa kravnesību, garumu, nepieciešamos stiprinājumus, projektē pacelšanas un nolaišanas mehānismus. Savukārt tehnologs, balstoties uz konstruktora sagatavoto tehnisko dokumentāciju, plāno detaļu izgatavošanai nepieciešamo tehnoloģisko procesu. Viņš atbilstoši norādītajiem parametriem aprēķina izgatavošanai vajadzīgā materiāla veidu, biezumu un daudzumu, sagatavo tehnoloģiskā procesa karti (veicamo darbību plānu), kurā norāda izstrādes posmus. Gadījumā, ja detaļas izgatavošanā iesaistīti vairāki cehi vai dažādi darbgaldi, tehnologs arī plāno to noslodzi – paredz, kā tie tiks izmantoti, lai neviens no tiem nestāvētu dīkā.

Bieži kuģa projekta izstrādē un precizēšanā ir iesaistīti speciālisti no dažādām kompānijām. Kuģu būves inženieris sadarbojas un konsultējas ar šiem speciālistiem, lai veiktu vajadzīgos labojumus un izmaiņas tehniskajā dokumentācijā. Viņš arī koordinē kuģa projekta saskaņošanu pirms ražošanas vai būvniecības uzsākšanas.

Kuģu būves inženieris sniedz paskaidrojumus pasūtītājam par kuģa projekta attīstības gaitu, iesaistās dažādu problēmu risināšanā, kas saistītas ar ražošanas vai būvniecības procesu, kā arī piedalās darbu nodošanā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kuģu būves inženieris darbā lieto datorus, kas aprīkoti ar inženiertehniskās projektēšanas datorprogrammām, kā arī citu veidu biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, faksu.


Darba apstākļi:
Darbs parasti norit biroja tipa telpās. Kuģu būves inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Kuģu būves inženieris var strādāt kuģu būves rūpnīcās un kuģu būves projektēšanas uzņēmumos, kā arī metāla konstrukciju un transporta būves un projektēšanas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība kuģu būvē. Mācību ilgums 4 – 6 gadi. Par kuģu būves inženieri var strādāt arī, iegūstot augstāko izglītību transportbūvē vai metālkonstrukciju būvē (mācību ilgums 4 – 6 gadi), taču pēc studijām nepieciešama specializācija kuģu būvē (specializēšanās ilgums 2 gadi).


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 250 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā kvalifikācijas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu esi cilvēks ar tehnisku domāšanu? Vai tehnika, mehāniskas iekārtas un to darbības principi tev liekas saistoši? Vai tu spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt savu darbu?

Kuģu būves inženiera profesijā ļoti svarīga ir gan tehniskā domāšana un loģika, gan atbildības izjūta, pieņemot un realizējot lēmumus un ieceres. Šīs īpašības veicinās dalība dažādos pulciņos, interešu grupās, kas saistīti ar tehniku, tehnikas modelēšanu. Kuģu projektu sagatavošanai un precizēšanai nepieciešamo mērījumu veikšana prasa augstu precizitāti un koncentrēšanos, to, savukārt var attīstīt, pastiprināti pievēršoties rasēšanai, tehnisko zīmējumu izstrādei, kā arī matemātisku aprēķinu veikšanai, kas nepieciešami rasējuma izveidei. Tehniskā grafika attīstīs arī abstrakto domāšanu un telpisko uztveri.

Bieži vien kuģu būves inženierim projekta precizēšanai tiek dots ierobežots laiks, tāpēc ļoti noderēs māka strādāt raiti un pašam plānot savu laiku un veicamos darbus.

Kuģu būves inženieris ikdienā komunicē ar dažādiem cilvēkiem, nereti svešvalodās, tāpēc būtiskas ir labas saskarsmes prasmes un svešvalodu zināšanas, ko var trenēt, iesaistoties jauniešu organizāciju darbībā un piedaloties to īstenotos starptautiskos projektos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, svešvalodas un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

KUĢU EKSPLUATĀCIJAS INŽENIERIS

KUĢU REMONTU TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kuģniecība, kuģu būve matemātika, fizika
ūdens transportlīdzekļu uzbūve, darbības principi analītisks darbs ar praktiskā darba iemaņām
specializētās projektēšanas datorprogrammas kuģa elektrotehnika un automātika
industriāla darba vide inženiertehniskās zinātnes

Man raksturīgas šādas īpašības:

lietišķums analītiskums kritiskums
izturība sistemātiskums * mērķtiecība
pacietība precizitāte izlēmība
tiešums racionalitāte** sabiedriskums
neatlaidība neatkarība uzņēmība
prasīgums komplicētība*** enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem strukturēti argumentēt savu viedokli
aprēķināt kuģa detaļu parametrus izstrādāt rasējumus
izstrādāt kuģa detaļu izgatavošanas tehnoloģiju ātri veikt matemātiskus aprēķinus
plānot kuģa detaļu izvietojumu uz kuģa strādāt ar tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv