JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEHATRONIĶIS


Kods: 3115 46


Darba saturs:
Mehatroniķis strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar automātisko iekārtu (jebkura iekārta, kas elektroniski vada kustību, darbību, piemēram, konveijera līnija, veļas mašīna, mikroviļņu krāsns) projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju (izmantošanu). Viņš izstrādā, ievieš un apkalpo dažādas automātiskās iekārtas un mehatroniskās sistēmas, kas tiek izmantotas gan ražošanas robotos un darbgaldos, gan datortehnikā un sadzīves tehnikā. Mehatroniķis ir atbildīgs par to, lai mehatroniskās sistēmas darbotos efektīvi, ilgstoši un bez bojājumiem. Viņš arī organizē nepieciešamos darbus, lai atrastu un novērstu iespējamās kļūmes.

Mehatroniķis projektē mehatroniskās sistēmas un ievieš tās praksē. Viņš saskaņo projekta dokumentāciju, veic ekonomiski tehniskos aprēķinus un īsteno datorprojektēšanu.

Mehatroniķis parasti strādā kopā ar mehatronikas vai apkopes inženieri. Viņš apkalpo automātiskās iekārtas, kuras izmanto mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos. Viņš tās uzstāda un regulē, kā arī organizē darbu ar tām. Šajā darbā var tikt iesaistīti arī mehānikas, elektronikas, datortehnikas un informācijas tehnoloģijas speciālisti, kā arī citi mehatroniķi.

Pēc mehatronikas inženiera uzdevuma mehatroniķis, vadoties pēc ierīkošanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām, no dažādām sastāvdaļām samontē izstrādāto iekārtu un testē (pārbauda) to, lai pārliecinātos, vai tā darbojas kā nākas. Ja konstrukcijā tiek atklātas kādas nepilnības, viņš par to ziņo mehatronikas inženierim.

Mehatroniķa darbs bieži ir saistīts ar mašīnu un iekārtu mehāniski elektronisko sistēmu (piemēram, sensoru, vadības bloku, mikroshēmu, kas šos signālus apstrādā) remontu un apkalpošanu. Mehatroniķis ar dažādu testeru, speciālu datoru un dažādu rokas instrumentu palīdzību novērtē salūzušo iekārtu, pārbaudot katru atsevišķo mehānismu vai shēmu. Kad apkopota visa informācija par nepieciešamo labojumu, mehatroniķis meklē iespējamos risinājumus gan interneta resursos, gan speciālajā tehniskajā literatūrā, salabo iekārtu pats vai ziņo par bojājumu atbildīgajiem dienestiem. Ja detaļa nav salabojama, mehatroniķis to nomaina vai organizē nepieciešamās detaļas pasūtīšanu. Pēc iekārtas remonta viņš veic atkārtotu tās darbības pārbaudi.

Mehatroniķa pienākumos var ietilpt arī sadarbība ar iekārtu lietotājiem. Viņš var sagatavot iekārtu un sistēmu lietošanas instrukcijas, sniegt konsultācijas, doties izsaukumos pie klientiem, lai novērstu problēmas, kas saistītas ar iekārtu ekspluatāciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mehatroniķis darbā lieto mehāniskos instrumentus (piemēram, atslēgas, skrūvgriežus, novilcējus), elektroniskos instrumentus (piemēram, testerus, lodāmurus) un dažādus mērinstrumentus (piemēram, bīdmērus, mikrometrus, lāzerlīmeņrādi, elektroniskos mērinstrumentus). Viņš izmanto arī iekārtu rezerves daļas, dažādas rokasgrāmatas un tehnisko dokumentāciju, kā arī datoru un citu biroja tehniku, piemēram, kopēšanas aparātu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Apkalpojot iekārtas, mehatroniķis strādā ražošanas cehos, savukārt, apstrādājot datus un meklējot nepieciešamo informāciju, viņa darbs norit biroja tipa telpās. Mehatroniķis arī regulāri var tikt izsaukts pie uzņēmuma klientiem, lai apkalpotu viņu telpās esošās iekārtas. Mehatroniķis strādā astoņu stundu darba dienu. Iespējams darbs maiņās pēc iepriekš noteikta darba grafika.


Darba iespējas:
Mehatroniķis var strādāt metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerģētikas, pārtikas rūpniecības un citu nozaru uzņēmumos, kuros izmanto mehatroniskās sistēmas un automātiskās iekārtas, kā arī klientu servisa uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība mehatronikas specialitātē. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no mehatroniķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādi mehānismi un elektronika? Vai tev patīk risināt tehniskus jautājumus, piemēram, izzināt, kāpēc kāda ierīce nestrādā, un meklēt tā iemeslus? Vai viegli orientējies dažādās tehnikas lietošanas instrukcijās?

Mehatroniķa profesijā būtiskas ir tādas īpašības kā precizitāte, rūpīgums, arī attīstīta tehniskā domāšana un loģika, ko veicinās dalība dažādos pulciņos, interešu grupās, kas saistītas ar tehniku vai automehānismiem, piemēram, kartinga, kvadraciklu braukšanā, motosportā. Šādas aktivitātes sniegs gan praktiskas iemaņas un tehniskās zināšanas, gan radīs priekšstatu par šīs sfēras specifiku! Lai spētu orientēties jaunāko tehnisko risinājumu piedāvājumā, mācēt šo informāciju sameklēt un izmantot darbā ar jau esošajām iekārtām un mehānismiem, būtiskas ir arī analītiķa spējas, ko var attīstīt, salīdzinot medijos un tehniskajā literatūrā atrodamo informāciju, to konspektējot, kā arī risinot atjautības uzdevumus un spēlējot stratēģijas spēles.

Ir svarīgi būt neatlaidīgam un mērķtiecīgam, prast strādāt gan komandā, gan arī patstāvīgi. Prasmi strādāt komandā veicinās dalība komandu sporta spēlēs, grupas darbs dažādos skolā veicamos mācību projektos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, informātika, loģika un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

MEHĀNIĶIS

RAŽOŠANAS TEHNIĶIS

ELEKTRONIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mašīnbūve tehniskā grafika
automātikas elementu uzbūve, darbība un pielietošanas iespējas mehatronisko sistēmu, iekārtu montāža, uzstādīšana, regulēšana
elektrotehnika un elektronika mehānika, pneimatika, hidraulika
testēšana, diagnostika, mērinstrumenti matemātika, fizika, informātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte apķērība akurātums
praktiskums stabilitāte racionalitāte***
darbīgums vērīgums intelektualitāte****
saimnieciskums neatlaidība prasīgums
sistemātiskums* analītiskums apzinīgums
uzmanība komplicētība** enerģiskums

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt vērīgi un precīzi, rūpēties par procesa detaļām strādāt ar mehatronisko sistēmu diagnosticēšanas iekārtām un mērinstrumentiem
lietot nozares tehnisko, tehnoloģisko un konstruktoru dokumentāciju un standartus orientēties mehāniskajās, pneimatiskajās, hidrauliskajās, elektriskajās un elektroniskajās sistēmās un to shēmās
vadīt pasākumus, sagatavot prezentācijas materiālus izstrādāt instrukcijas iekārtu lietotājiem, konsultēt
remontēt un apkalpot mehatroniskās sistēmas kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv