JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMIJAS INŽENIERIS


Kods: 2146 01


Darba saturs:
Ķīmijas inženieris, pārzinot reaktorus (rūpnīcu aparatūras un iekārtas, kurās ķīmiķi pārstrādā izejvielas gatavā produktā) un procesus, kas tiek izmantoti kādā ķīmijas nozarē, un sadarbojoties ar ķīmiķi tehnologu, ievieš ražošanā pētniecisko darbu rezultātus, piemēram, laboratorijas apstākļos izstrādātu kādu vielu iegūšanu. Viens no svarīgākajiem ķīmijas inženiera uzdevumiem ir procesu mērogošana – laboratorijas mēroga eksperimentu pārnese uz ražošanu lielos apjomos, kas prasa zināšanas ne tikai ķīmijā, bet arī fizikā un mehānikā.

Ķīmijas inženieris, pārzinot ķīmisko vielu izstrādes tehnoloģisko procesu, piemēram, to, kā saplānot ražošanas procesu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, veic aprēķinus, lai iegūtu noteiktu daudzumu galaproduktu noteiktā laika vienībā.

Ķīmijas inženieris pārzina uzņēmuma rīcībā esošos un tirdzniecības tīklā piedāvātos reaktorus, termostatus, aukstumiekārtas, maisītājus, filtrēšanas un centrifugēšanas iekārtas, šo iekārtu vadības un kontroles aprīkojumu un attiecīgās programmatūras un no šī klāsta izvēlas konkrētā ķīmiskā produkta iegūšanai piemērotākos, piemēram, pēc lieluma, pēc piemērotības lietošanai pie paaugstinātas temperatūras un spiediena vai vakuumā.

Ķīmijas inženieris projektē un konstruē tehnoloģiskā procesa realizēšanai nepieciešamās iekārtas un aparatūras, kā arī projektē shēmas, kas nodrošina pareizu secību, kādā aparatūras jāsavieno, lai no izejvielām iegūtu vajadzīgo produktu, piemēram, no etilēna (gāzes) iegūtu polietilēnu (plastmasu). Ķīmijas inženieri var uzskatīt par ķīmisko produktu ražošanas „arhitektu” – ķīmijas inženieris izstrādā un piedāvā ekonomiskāko un modernāko risinājumu ķīmiskā procesa realizēšanai un vēlamā produkta iegūšanai. Tāpat ķīmijas inženieris regulāri seko aktualitātēm nozarē, kolēģu veikumam un jaunām tehnoloģiskām iespējām, nodrošina uzņēmuma tehnoloģiskā procesa izpildi ar jaunākajām, starptautiskiem standartiem atbilstošām aparatūrām un iekārtām.

Lai labāk izprastu ķīmisko produktu iegūšanas tehnoloģisko procesu, reizumis ķīmijas inženieri laboratorijās piedalās ķīmisko vielu radīšanas (sintēzes) pētījumos un ražošanas procesā.

Ķīmijas inženieris dokumentē procesu norisi, kontrolē un salīdzina produktu kvalitātes rādītājus ar prasībām, kas reglamentētas normatīvajos dokumentos, nodrošina uzņēmuma aparatūras, iekārtu un procesu atbilstību konkrētajiem ražošanas jeb pētniecības procesiem. Darba procesā ķīmijas inženieris cieši sadarbojas ar ķīmiskās pārstrādes uzņēmuma ķīmiķi tehnologu, uzņēmuma vadību un kvalitātes speciālistu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ķīmijas inženieris darbā lieto datoru un speciālas datorprogrammas, biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, kā arī ķīmiķa darba ikdienā lietojamos instrumentus (temperatūras un spiediena mērītājus, šķidrumu un gāzes hromatogrāfu, dažādus spektrometrus) un iekārtas (piemēram, ietvaicēšanas iekārtas, mufeļkrāsnis, žāvējamos skapjus, rotācijas ietvaicētājus, mikroviļņu reaktorus, augstspiediena reaktorus).


Darba apstākļi:
Ķīmijas inženieris strādā biroja tipa telpās, kā arī laboratorijās un ražošanas telpās, astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Ķīmijas inženieris var strādāt ķīmisko produktu ražošanas uzņēmumos, zinātniski pētnieciskajās iestādēs, materiālu un izstrādājumu ražotņu kvalitātes dienestos, materiālu tirdzniecības firmās, būvuzņēmēju firmās, valsts uzraudzības dienestos un ministriju departamentos, testēšanas un sertifikācijas iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Ķīmijas inženierim nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no ieņemamā amata, kā arī no tā, vai viņš strādā ražošanas uzņēmumā vai zinātniski pētnieciskā institūtā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ķīmija? Vai tu vēlētos pats radīt kādu jaunu vielu? Ja uz šiem jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad skolā lielāku uzmanību pievērs ķīmijai. Ķīmija nav grūta un sarežģīta, kā tev varbūt šķiet. Ja tev būs mērķis, kāpēc šo priekšmetu nepieciešams apgūt pamatīgāk un tajā iedziļināsies, ātri vien sapratīsi – ķīmija ir interesanta, to ir vērts mācīties un izvēlēties par savas turpmākās profesijas pamatu.

Lai strādātu par ķīmijas inženieri, būtiska ir pacietība un precizitāte, prasme patstāvīgi domāt un izdarīt secinājumus.

Ķīmijas inženierim svarīgas ir plašas zināšanas dabaszinātnēs, labas plānošanas spējas, māka skaidri izklāstīt savu viedokli un pārliecināt par to citus. Svarīgi ir arī spēt labi orientēties lielā informācijas apjomā.

No mācību priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs ķīmijai, fizikai, matemātikai, informātikai, svešvalodām un tehniskajai grafikai.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOĶĪMIĶIS

FARMĀCIJAS TEHNOLOGS

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmijas ražotne projektu izstrādāšana
ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģija laboratorijas pētījumu rezultātu ieviešana rūpnieciskajā ražošanā
ķīmisko produktu ražošanas tehniskais aprīkojums organizatorisks un pētniecisks darbs
jaunumi ķīmijas nozarē ķīmija, fizika, matemātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība atbildīgums
zinātkāre lietišķums uzņēmība
kritiskums precizitāte mērķtiecība
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasīgums izlēmība
neatkarība enerģiskums iniciatīva

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem projektēt ķīmisko produktu ražošanas iekārtas un aparatūru
pārliecinoši argumentēt savu viedokli strādāt ar ķīmijas laboratorijas aprīkojumu
izstrādāt ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģiju strādāt ar speciālām datorprogrammām
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv