JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMIJAS TEHNIĶIS


Kods: 3116 02


Darba saturs:
Ķīmijas tehniķis ir atbildīgs par uzņēmumā saražoto vai iepirkto vielu kvalitātes pārbaudi. Tas nozīmē, ka viņš, analizējot vielu ķīmisko sastāvu, izvērtē un pieņem lēmumu, vai šīs vielas ir derīgas ražošanai un/vai pārdošanai. Lai cilvēki nopirktu nekaitīgas ķīmiskās vielas, piemēram, zāles, katrā zāļu izgatavošanas posmā ķīmijas tehniķis pārbauda, vai ķīmiskās vielas atbilst noteiktām prasībām.

Ķīmijas tehniķis strādā pēc iepriekš uzrakstīta darba plāna jeb apraksta (tehnoloģiskās kartes), kurā atkarībā no veicamā uzdevuma aprakstīts, kas un kādā secībā jādara. Ķīmijas tehniķis ar dažādu metožu un analīžu palīdzību nosaka ķīmisko vielu atbilstību paredzētajam šīs vielas izmantošanas mērķim. Vienkāršākā no analīzēm, ko viņš veic, ir ķīmisko vielu pārbaude pēc to ārējiem parametriem (krāsas, dažkārt smaržas), kā arī ķīmisko vielu piemaisījumu atdalīšana ar īpašas tehnikas palīdzību. Piemēram, ja aprakstā rakstīts, ka konkrētajam pulverim jābūt brūnam, tad tas nedrīkst būt tumši brūns vai dzeltens. Šķidruma krāsu ķīmijas tehniķis pārbauda, to salīdzinot ar attiecīgo krāsu papīra paraugiem. Ja ir kaut kādas atkāpes no uzrakstītā ķīmiskās vielas apraksta, tad šī viela nav derīga. Ķīmijas tehniķis tādā gadījumā raksta atzinumu, ka šī viela nevar tikt izmantota ražošanā vai lietota pārdošanai. Parasti, veicot kādas vielas ķīmisko pārbaudi, ķīmijas tehniķis izmanto šīs vielas kontrastvielu. Pēc abu vielu reakcijas rezultāta (piemēram, krāsas maiņas, pulvera izveidošanās kādā noteiktā krāsā) ķīmijas tehniķis nosaka pārbaudāmās vielas sastāvu.

Ķīmijas tehniķis gatavo arī dažādus ķīmiskus šķīdumus. Arī šķīdumu pagatavošana ir dokumentēta, tas nozīmē, ka ir uzrakstīts priekšraksts, kā šo šķīdumu pagatavot pareizi. Uzkrājot darba pieredzi, ķīmijas tehniķis šos priekšrakstus pārzina tik labi, ka var rīkoties patstāvīgi.

Katrā laboratorijā vai kvalitātes kontroles laboratorijā strādā vairākas ķīmijas tehniķu grupas: grupa, kas kontrolē izejvielas, grupa, kas kontrolē starpproduktus, kā arī grupa, kas kontrolē galaproduktu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ķīmijas tehniķis darbā lieto analītiskos svarus, dažādu veidu mērinstrumentus, piemēram, refraktometrus, polarimetrus, spektrofotometrus. Lai apstrādātu informāciju, viņš izmanto datoru. Darbā ķīmijas tehniķis lieto arī laboratorijas stikla traukus, pipetes, kolbas, sildierīces.


Darba apstākļi:
Ķīmijas tehniķis strādā laboratorijas telpās, kuras aprīkotas ar ventilācijas sistēmām un velkmēm tā, lai maksimāli pasargātu no ķīmisko vielu kaitīgās ietekmes. Ķīmijas tehniķis strādā astoņu stundu darba dienu. Ķīmijas tehniķa darbs saistīts ar ķīmiskajām vielām, kas var būt kaitīgas veselībai vai izraisīt alerģiskas reakcijas, tāpēc strādājot viņš valkā atbilstošu apģērbu – halātu jeb uzsvārci, īpašus apavus. Ja nepieciešams, viņš izmanto cimdus, aizsargmaskas.


Darba iespējas:
Ķīmijas tehniķis var strādāt farmācijas uzņēmumos/firmās – gan jaunu medikamentu sintezēšanas laboratorijās, gan pie jau esošo medikamentu kvalitātes pārbaudes. Viņš var strādāt arī gaisa piesārņojuma kontroles institūcijās. Ķīmijas tehniķis var strādāt arī muitas laboratorijās, informācijas tehnoloģiju jomā, pārtikas ražošanas uzņēmumos, ūdens apgādes uzņēmumos, zinātniskās un dabas pētniecības iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākā izglītība bioloģijā vai ķīmijā (mācību ilgums 4 gadi).


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no ķīmijas tehniķa darbavietas un veicamo darbu apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ķīmija? Vai esi savaldīgs, pacietīgs un precīzs? Vai tevi saista dažādu ķīmisku vielu izmantošana dažādās tautsaimniecības nozarēs?

Ķīmijas tehniķa profesijā būtiska ir spēja ilgstoši koncentrēt uzmanību, jo veicamie eksperimenti bieži vien jāveic no sākuma līdz galam bez pārtraukuma. Svarīga ir arī māka saskatīt kopsakarības, attīstīta analītiskā domāšana. Šīs iemaņas vari attīstīt, piemēram, mācoties novērot, analizēt visu, kas notiek apkārt, un arī censties atrast tam skaidrojumu. Veicināt loģisko domāšanu var, arī, risinot krustvārdu mīklas, atjautības, ķīmijas un fizikas uzdevumus, spēlējot šahu.

Ķīmijas tehniķa darbs norit komandā, tāpēc svarīgi attīstīt savu prasmi sastrādāties ar citiem. To var trenēt, piemēram, iesaistoties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumu, projektu organizēšanā un kopīgā veikšanā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, svešvalodas un loģika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOLOGS

BIOTEHNOLOGS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS LABORANTS

BAKTERIOLOGS

REAKTORA OPERATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmisku vielu izmantošana tautsaimniecības nozarēs zinātnisko darbu izstrāde, eksperimenti dabaszinātnēs
ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģija darbs laboratorijās
dažādu vielu un produktu atbilstība kvalitātes standartiem analītisks un pētniecisks darbs
jaunumi ķīmijas nozarē ķīmija, fizika, matemātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība *** apzinīgums
zinātkāre lietišķums disciplinētība
kritiskums veiklība precizitāte
sistemātiskums * izturība pacietība
racionalitāte** prasmīgums kārtīgums
neatkarība neatlaidība piesardzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem noteikt vielu ķīmisko sastāvu
veikt fizikāli ķīmiskās analīzes un aprēķinus strādāt ar ķīmijas laboratoriju aprīkojumu
pārliecinoši argumentēt savu viedokli strādāt ar speciālām datorprogrammām
sagatavot izejvielas un izejvielu maisījumus kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv