JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS


Kods: 3111 10


Darba saturs:
Ķīmisko procesu tehnologs organizē un vada ķīmisko produktu ražošanu vai arī organizē jaunu ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģisko procesu pārnesi (procesu, kurus veica laboratorijā, piemērošanu lielāka apjoma un citas konstrukcijas iekārtām).

Tehnoloģiju pārneses laikā viņš pats piedalās šajos procesos, novērojot un novērtējot, vai tas izdevies veiksmīgi, precizē tehnoloģiskos paņēmienus un parametrus, lai pēc tam varētu aprakstīt šo procesu pastāvīgai ražošanai.

Veidojot šo procesu aprakstu, ķīmisko procesu tehnologs aprēķina, cik un kādas izejvielas un materiāli nepieciešami, lai saražotu konkrētu ķīmisko vielu daudzumu. Veicot aprēķinus, viņš ņem vērā, kādas ķīmiskās vielas un kādam pielietojumam tiks ražotas. Pēc aprēķinu veikšanas, ķīmisko procesu tehnologs nepieciešamās izejvielas pasūta no uzņēmuma noliktavas.

Tad, kad visas vajadzīgās izejvielas ir atsūtītas uz ražošanas telpām, ķīmisko procesu tehnologs izsniedz atbildīgajiem darbiniekiem (piemēram, reaktora, kur notiek ķīmisko vielu ražošana, operatoram) iepriekš uzrakstītu tehnoloģisko karti jeb darba plānu, pēc kuras vadoties, viņi uzmana ķīmisko vielu ražošanas procesu.

Ķīmisko procesu tehnologs raugās, lai ķīmisko vielu ražošanas gaitā atbildīgie darbinieki rūpīgi sekotu tehnoloģiskajā kartē norādītajiem soļiem, veiktu precīzus pierakstus, pareizi izmantotu individuālos darba drošības aizsarglīdzekļus (aizsargbrilles, gumijas cimdus, trokšņus klusinošas austiņas, respiratorus, darbā ar atklātu ķīmisku produkciju – arī skafandrus). Ja procesa īstenošanas gaitā atklājušās novirzes no noteiktās darba kārtības, piemēram, nav ievērota norādītā temperatūra vai vielas nav iegūts tik daudz, cik paredzēts, tehnologa pienākums ir noskaidrot un novērst iemeslus, kādēļ tā noticis. Viņš regulāri apkopo šos datus un informāciju nodod atbildīgajām personām. Analizējot tehnoloģisko procesu parametrus, piemēram, spiedienu, temperatūru, koncentrāciju, ķīmiskās reakcijas laiku, iegūtā produkta daudzumu, ķīmisko procesu tehnologs nepieciešamības gadījumā var ierosināt veikt izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, lai to uzlabotu.

Kad ķīmiskās vielas ir saražotas, ķīmisko procesu tehnologs sagatavo nodošanas protokolu un nodod sagatavotās vielas noliktavā. Protokolā viņš norāda saražotās produkcijas daudzumu, ķīmisko sastāvu un izgatavošanas datumu.

Tāpat ķīmisko procesu tehnologs ir atbildīgs, lai ķīmisko vielu ražošanas iekārtas, piemēram, reaktori, darbotos pareizi un nevainojami. Ja nepieciešams, ķīmisko procesu tehnologs pats piedalās ražošanas iekārtu remontdarbos.

Ķīmisko procesu tehnologs izsaka priekšlikumus par ķīmisko vielu ražošanas iekārtu uzlabošanu vai nomaiņu. Reizumis viņš strādā arī kā dokumentācijas izstrādātājs.

Ķīmisko procesu tehnologs rūpējas, lai atbildīgie darbinieki būtu apmācīti un pārzinātu visus darba aizsardzības jautājumus. Bieži vien ķīmisko procesu tehnologs pats apmāca iepriekš minētos speciālistus un pārbauda atbildīgo darbinieku zināšanu līmeni.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ķīmisko procesu tehnologs darbā izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, skeneri, printeri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Ķīmisko procesu tehnologs strādā gan laboratorijās, kuras ir aprīkotas ar ventilācijas sistēmām tā, lai maksimāli pasargātu no ķīmisko vielu kaitīgās ietekmes, gan biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu. Darbs saistīts ar dažādām ķīmiskām vielām, kas var būt kaitīgas veselībai, tāpēc viņš lieto individuālos darba drošības aizsarglīdzekļus (brilles, cimdus, speciālu apģērbu).


Darba iespējas:
Ķīmisko procesu tehnologs var strādāt ķīmiskajos, farmaceitiskajos, kosmetoloģijas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, kā arī farmaceitisko iekārtu projektēšanas birojos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ķīmijā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
500 līdz 1000 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un atbildības pakāpes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ķīmija un fizika? Vai tev padodas matemātika? Vai tev patīk mācību stundu ietvaros veikt dažādus eksperimentus un novērot, kas to rezultātā tiek iegūts? Vai spēj ilgstoši koncentrēt uzmanību? Vai esi precīzs un ar augstu atbildības izjūtu?

Ķīmisko procesu tehnologa profesijā svarīga ir spēja strādāt rūpīgi un precīzi, kā arī prasme plānot un paredzēt darbību galarezultātu. Izkopt šīs prasmes un īpašības, kā arī attīstīt analītisko domāšanu var, cenšoties plānot savus dienas darbus, tāpat risinot prāta un atjautības uzdevumus. Būtiska ir arī spēja ātri pieņemt svarīgus lēmumus un orientēties lielā informācijas apjomā. Tā kā šis darbs saistīts ar citu cilvēku darba kontroli, svarīgi izkopt sevī prasīgumu gan attiecībā pret sevi, gan citiem. To var trenēt, aktīvi iesaistoties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs un piedaloties dažādu pasākumu, projektu organizēšanā un realizēšanā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija, fizika, matemātika, svešvalodas un loģika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmijas ražotne ķīmija, fizika, matemātika
ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģija jaunāko tehnoloģiju pielietojums ķīmijas produktu ražošanā
ķīmisko produktu ražošanas tehniskais aprīkojums organizatorisks un pētniecisks darbs
jaunumi ķīmijas nozarē pētniecisko darbu izstrāde, eksperimenti dabaszinātnēs

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums neatlaidība atbildīgums
zinātkāre lietišķums uzņēmība
kritiskums precizitāte mērķtiecība
sistemātiskums * izturība sabiedriskums
racionalitāte** prasīgums izlēmība
neatkarība enerģiskums oriģinalitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem nodrošināt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu komandas darbā
strukturēti paust savu viedokli strādāt ar ķīmijas laboratoriju aprīkojumu
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu
izstrādāt ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģiju kārtot tehnisko dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv