JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.GRĀMATVEDIS


Kods: 3433 01


Darba saturs:
Grāmatvedis nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību. Izmantojot specializētas grāmatvedības datorprogrammas, grāmatvedis ievada datubāzēs uzņēmuma finanšu operācijas, iegrāmato (reģistrē) uzņēmuma dokumentus, piemēram, rēķinus, čekus, maksājumus, pavadzīmes. Grāmatvedis sagatavo dažādas atskaites, piemēram, par PVN (pievienotās vērtības nodokli), par uzņēmuma darbinieku sociālā nodokļa maksājumiem, komandējumiem. Viņš aprēķina uzņēmuma darbinieku algas. Dažos uzņēmumos grāmatvedis veic visus uzņēmuma maksājumus, pārskaitījumus klientiem, bankām, finanšu iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem. Grāmatvedis pārbauda, lai uz visiem uzņēmuma dokumentiem nepieciešamajās vietās būtu paraksti un datumi. Grāmatvedim ir pienākums sakārtot grāmatvedības dokumentus saskaņā ar valsts likuma prasībām. Lielos uzņēmumos parasti strādā vairāki grāmatveži, kas specializējas katrs savā jomā, piemēram, viens grāmatvedis iegrāmato saņemtos maksājumus, cits nodarbojas tikai ar pārskaitījumiem, trešais pievēršas avansa norēķinu veikšanai un uzskaitei vai algu aprēķiniem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Grāmatvedis darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksu, kopētāju, kā arī specializētas grāmatvedības programmas. Viņš izmanto arī kalkulatoru, telefonu, rakstāmpiederumus un papīru, dažādas dokumentu mapes.


Darba apstākļi:
Grāmatvedis strādā biroja tipa telpās, astoņas darba stundas dienā, taču ir grāmatveži, kas strādā līgumdarbus un kam darba laiks nav normēts. Liela daļa grāmatvežu strādā nepilnu slodzi, piemēram, divas dienas nedēļā vai pāris stundu dienā katru dienu. Darbs mēdz būt saspringts, kad jāsagatavo ikmēneša atskaites vai gada bilance – tad grāmatvedis var aizkavēties darbā ilgāk vai strādāt pat brīvdienās. Lielu uzņēmumu grāmatvežiem darbs ir ļoti atbildīgs, jo tas saistīts ar lielām naudas summām.


Darba iespējas:
Grāmatvedis var strādāt jebkurā uzņēmumā, bezpeļņas organizācijās, valsts struktūrās. Grāmatvedis var strādāt arī kā pašnodarbinātais vai strādāt uzņēmumā, kas specializējas grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā.


Nepieciešamā izglītība:
Tā kā parasti uzņēmumi pieprasa bilancspējīgu grāmatvedi (t.i., grāmatvedi, kas ir pietiekami kvalificēts, lai sagatavotu uzņēmuma gada bilanci), grāmatvedim nepieciešama vai nu profesionālā vidējā izglītība grāmatvedībā (mācību ilgums – 4 gadi), 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedībā (2 – 3 gadi), vai arī augstākā izglītība finanšu jomā, taču bieži pietiek arī ar augstāko izglītību ekonomikā, kur kursa gaitā ir apgūti grāmatvedības pamati vai apgūti grāmatvedības kursi. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma un naudas apgrozījuma. Grāmatvežiem, kas strādā firmās, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, alga tiek aprēķināta atsevišķi pēc katra pasūtījuma un ir mainīga atkarībā no pakalpojuma sarežģītības un izpildei nepieciešamā laika.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbības ar skaitļiem? Vai tu esi pacietīgs un spēj koncentrēties? Vai tu mēdz pamanīt sīkumus, ko citi nav ievērojuši? Vai tev piemīt spēja sakārtot un organizēt vidi ap sevi? Grāmatveža profesijā būtiski ir izprast uzņēmumu darbības principus. Lai veiksmīgi uzsāktu darbu pēc mācību iestādes beigšanas, vēlama vismaz minimāla pieredze jebkādā darbā, kam ir sakars ar uzņēmuma iekšējo darbību. Tas var būt, piemēram, sekretāra vai grāmatveža asistenta amats. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika un latviešu valoda.Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika uzkrājumu veidošana
matemātika, statistika savu ienākumu un izdevumu uzskaite un to analīze
ekonomikas ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos savi un ģimenes komunālo un nodokļu regulāri maksājumi
kārtība lietišķos dokumentos sava un ģimenes budžeta plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība centība neatlaidība
apzinīgums precizitāte materiālisms*
disciplinētība apķērība uzņēmība
kārtīgums spēja pielāgoties pašapziņa
praktiskums piesardzība stabilitāte
taupība apdomīgums racionalitāte**

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koncentrēties neatkarīgi no blakus faktoriem mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
ātri veikt matemātiskus aprēķinus ātri orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
precīzi izpildīt man uzticētos uzdevumus strādāt ar biroja tehniku
kārtot lietišķo dokumentāciju, datu uzskaiti specializētās datorprogrammās strādāt Excel programmā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv