JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METROLOGS


Kods: 2111 23


Darba saturs:
Metrologs strādā metroloģijas (mērīšanas) laboratorijā un veic atsevišķu detaļu vai produkcijas mērījumus (piemēram, vai virpotās detaļas izmēri atbilst rasējumā noteiktajiem). Viņš izstrādā un pilnveido mērīšanas tehnoloģijas, veic mērījumu statistiskos aprēķinus, sagatavo mērinstrumentu komplektus un iestata specifiskus mērinstrumentus, piemēram, indikatorus, bīdmērus, termometrus, svarus, kā arī kalibrē mērinstrumentus (pārbauda, vai mērinstruments atbilst tam izvirzītajām prasībām, piemēram, vai mērlentes viens metrs patiesi atbilst 1 m).

Metrologs uzsāk darbu pēc darba uzdevuma saņemšanas (piemēram, nomērīt kādu konkrētu detaļu, kalibrēt instrumentu vai izstrādāt mērīšanas tehnoloģiju).

Mērot detaļu, metrologs izvēlas mērīšanas paņēmienus – kā un ar ko būtu labāk nomērīt. Piemēram, ar augstummēru (mērīšanas mašīnu) viņš mēra detaļu virsmu raupjumu, diametrus, urbumu dziļumus, rievas platumus, leņķus, detaļas platumu, augstumu, garumu un novietojuma izmērus. Mērot detaļas, viņš pārbauda, piemēram, vai urbums detaļā atrodas precīzi paredzētajā vietā, vai ass (vārpsts) ir taisna.

Pēc tam, kad detaļa ir vairākkārt nomērīta, metrologs veic statistikas analīzi (piemēram, nomērot piecas reizes, nosaka statistiski vidējo rezultātu). Darba beigās metrologs noformē mērījumu protokolu, kurā atzīmē veikto mērījumu rezultātus.

Kalibrējot instrumentus, metrologs saņem no pasūtītājiem jaunus vai lietošanā esošos instrumentus, piemēram, svarus, elektrisko signālu testerus, atsvarus, termometrus, veic to testa mērījumus pēc etalona (laboratorijā nokalibrēta instrumenta) un, ja nepieciešams, veic to pieregulēšanu. Pēc kalibrēšanas metrologs sagatavo un izdod kalibrēšanas sertifikātus.

Izstrādājot mērīšanas tehnoloģijas, metrologs veic mērījumu statistisko analīzi. Pārzinot visus mērinstrumentus (ko ar ko var nomērīt), metrologs konsultē citu profesiju pārstāvjus un iesaka viņiem piemērotākos mērinstrumentus un mēraparatūru kādas ierīces, priekšmeta mērīšanai, kā arī izstrādā tehnoloģiju, kā veiksmīgāk un precīzāk šos mērījumus varētu veikt. Ar speciālu datorprogrammu palīdzību metrologs mēra un apstrādā mērījumu rezultātus.

Nereti metrologs uztur mērinstrumentu saimniecību, piemēram, kādā noliktavā vai laboratorijā, nepieciešamības gadījumā veicot arī mērinstrumentu servisu jeb apkopi. Viņš uzskaita mērinstrumentus, seko kalibrēšanas derīguma termiņiem (piemēram, ja konkrēts mērinstumetnts jākalibrē ik pēc diviem gadiem, tad metrologa pienākums ir sekot, lai tas tiktu veikts).

Dažkārt metrologs veic dažādu mērinstrumentu komplektēšanu, jo, piemēram, ražošanā bieži vien, lai nomērītu kādu detaļu, nepieciešami vairāki mērinstrumenti.

Metrologs sadarbībā ar konstruktoriem palīdz arī izstrādāt fiksatūras (fiksēšanas iekārtas, kas palīdz apstrādāt kādu detaļu), nosakot, precīzi kādā stāvoklī un kādā leņķī detaļai vajadzētu atrasties.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Metrologs darbā lieto dažādus mērinstrumentus (bīdmērus, mikrometrus, indikatorpulksteņus, kalibrus, mērplāksnītes) un mērīšanas iekārtas (profilogrāfus, koordinātu mērīšanas mašīnas), mērīšanas fiksatūras (fiksēšanas iekārtas), kā arī datoru ar CAD un citu specifisku programmnodrošinājumu. Viņš izmanto arī speciālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas.


Darba apstākļi:
Metrologs strādā metroloģijas laboratorijā pie mērīšanas iekārtām un datora. Dažkārt viņš nedaudz strādā arī ražošanas cehā. Metrologs strādā astoņu stundu darba dienu vai arī maiņās – saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku.


Darba iespējas:
Metrologs var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, laboratorijās (tostarp valsts institūciju laboratorijās) un izmēģinājumu laboratorijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai augstākā izglītība inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē (mācību ilgums 3 – 4 gadi).


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 450 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk nodarboties ar dažāda rakstura tehniskiem darbiem? Vai tevi interesē darbs laboratorijā? Vai tev patīk kārtība dažādās lietās?

Metrologa profesijā ļoti būtisks ir akurātums un augsta precizitāte visās darbībās, kā arī tehniska, analītiska domāšana un attīstīta loģika, ko veicinās matemātikas, ķīmijas, atjautības uzdevumu, krustvārdu mīklu risināšana, šaha un stratēģijas spēļu spēlēšana. Metrologam svarīgs arī labs acumērs un simetriskuma izjūta – to var trenēt, piemēram, rasējot un zīmējot, ja tev šīs nodarbes patīk (tās gan nav nepieciešamas metrologa profesionālajai darbībai), mēģinot noteikt dažādu lietu attālumus, augstumu, svaru, piemēram, noteikt pēc acumēra, cik augsti ir griesti istabā, cik smags ir arbūzs, cik plati sētas vārti, pēc tam savus minējumus salīdzinot ar patiesajiem mēriem.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, loģika un informātika.


Interešu joma(s): Rūpniecība (mašīnbūve, metālapstrāde, vieglā, poligrāfijas un ķīmijas rūpniecība)


Radniecīgās profesijas:

KONSTRUKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, fizika, tehniskā grafika mērījumu noformēšana, dokumentēšana
loģika, informātika mērinstrumentu iestatīšana, kalibrēšana
mērīšanas instrumenti un ierīces mērīšanas tehnoloģija
fizisko parametru kontrole un statistiskā analīze, datu apstrāde datorā mērīšanas paņēmienu algoritmi un fiksēšanas iekārtas

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte lietpratība vērīgums
praktiskums prasīgums apķērība
materiālisms* analītiskums akurātums
zinātkāre centība racionalitāte***
patstāvība kritiskums rūpība
pedantisms sistemātiskums** elastīgums

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precīzi un akurāti pildīt uzdevumu strādāt ar mērierīcēm
izstrādāt mērīšanas tehnoloģiju veikt vienkāršus mērījumus
kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses kompleksi risināt problēmu, ņemot vērā vairākus faktorus
kalibrēt mēriekārtas secīgi pārbaudīt parauga parametru atbilstību standarta prasībām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv